Felsefi Sözler ve Anlamları (Açıklamaları)

Felsefi Sözler ve Anlamları (Açıklamaları)

Hayatınıza ve kendinize biraz felsefe katmak isterseniz şayet, bu tam size göre diyor ve sizlere felsefi sözleri sunuyoruz arkadaşlarım.

ACI:

1.Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olamazsa,insan da acı çekmeden olgunlaşamaz.
CONFUCIUS
2.En tatlı şarkılar en acı duyguları dile getirenlerdir.
SHELLY
3.Yardıma çağırdığım şey acılardır.Çünkü onlar dosttur ve iyi öğütler verirler.
GOETHE
4.Geçmişteki acılarımıza gülümseyerek baktığımız anda büyümüşüz demektir.
KHIEW
5.Yoksulluk içinde,mutlu anları hatırlamaktan daha büyük bir acı yoktur.
DANTE
6.Büyük bir acı içinde bulunduğumuz zaman,yok olmayı vahşi bir zevkle düşünürüz.
FOUQUET
7.Kendi acımız,bize başkalarınınkini bölüşmeyi öğretir.
GOETHE
8.Acı tanımamış olmak,büyük bir acıdır.
CICERO
9Geçmişte çektiğimiz acılar bize,çekmekte olduğumuzdan daima daha hafif görünür.
ANNUNZIO
10.Acı çekmeyenler,başkalarının acı çekebileceğini akıllarına bile getiremezler.
Samuel JHONSON

AÇLIK:

11.Öyle alçak bir kapıdır ki açlık,geçilmesi zorunlu oldu mu,insan ne kadar büyükse o kadar eğilmek zorundadır.
Victor HUGO
12.Karnı açlardan çok,kalbi açlara acırım.
Cenap ŞAHABETTİN
13.Kral da dilenci de aynı iştahla acıkır.
MONTEIGNE
14.Açlık ne dost,ne akraba,ne insanlık ne de hak tanır.
Daniel DEFOE
ADALET:

15.Adalet güzeldir fakat liderlerde olursa daha da güzel olur.
Hz.MUHAMMED
16.Ülkeler kılıçla alınır;ancak adaletle korunur.
TİMURLENK
17.Adalet,haksız olana haksızlık gibi gelir.Çünkü her insan kendi gözünde suçsuzdur.
Daniel DEFOE
18.Kuvvete dayanmayan adalet güçsüz,adalete dayanmayan kuvvet acımasızdır.
B.PASCAL
19.Adaletin yasalarında bile mutlaka adaletsiz bir taraf vardır.
MOTEİGNE
20.Adalet dünyadan kalkarsa,insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.
I.KANT
21.Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir.
CLEMENCEAU
22.Geciken adalet adaletsizliktir.
W.S.LANDOR
23.Haksızlığa yönelip bütün insanların senin peşinden gelmesi yerine,adaletli olup yalnız kalman daha iyidir.
M.GANDI,

AFFETMEK:

24.Hiç kimse,affettiği zaman olduğu kadar yükselemez.
GOETHE
25.Başkalarını sık sık affet ama kendini asla
P.SYRUS
26.Düşmanı affetmek,dostu affetmekten daha kolaydır.
D.DELUZY
27.Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.
SCHILLER
28.Affedilmenin verdiği acı kadar kötü bir şey olamaz.
G.MAUPASSANT
29.Zulmedenleri affetmek,suçsuzlara yapılan haksızlıktır.
SADİ
30.Kendini affetmeyen bir insanın bütün hataları affedilebilir.
CONFUCIUS

AĞLAMAK:

31.Birlikte ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlamaz.
J.J.RAUSSEAU
32.Ne mutlu diline hakim olana,evi kendisine geniş gelene,yaptığı suçtan pişman olup ağlayana.
HZ.MUHAMMED
33.Ağlamak kadının tuzağıdır.
MEVLANA
34.Ne hikmettir şu dünyaya,gelen ağlar giden ağlar.
SEYRANİ
35.Ağlayanlar bir gün güler,gamlanma gönül gamlanma.
KARACAOĞLAN

AHLAK:

36.Hiçbir savaş yoktur ki,savaş esaslarına dayanmadan ilerleyebilsin.
M. Kemal ATATÜK
37.Ahlak bir insanın sevmediği bir insana karşı kurduğu otoritedir.
Oscar WİLDE
38.Milletler parasızlıktan değil ahlaksızlıktan çökerler.
CICERO
39.Kötü ahlaklı insan kırılmış saksı gibidir,ne saksıdır ne de çamur.
Vehb Bin MÜNEBBİH
40.Çağımızın ahlaksızlığından neden şikayet ediyorsunuz ki ?Siz ahlaklı olun itibarınız yükselsin.
GOETHE
41.Ahlaksızlık,ahlakın mevcut olmasının nedenidir.
Anatole FRANCE
42.Ahlak ve erdemden yoksun kimse,bir çuval çamurdan daha değersizdir.
LAEDRİ

AKIL:

43.Akıllı adam,aklını kullanır;daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.
Bernard SHAW
44.Akıl,yeryüzünden kalksa bile kimse akılsız olduğunu kabul etmez
SADİ
45.Akıllı bir kafa,daima,ona haksız olduğunu kanıtlayan üç budala bulur.
N.CYBULSKİ
46.Doğru işlemeyen akıl keskinmiş neye yarar,saatin iyiliği koşmasında değil doğru gidişindedir.
VAUVENARGUES
47.Bizce aklı başında adam yalnız bizim gibi düşünendir.
La ROCHEFOUCALD
48.Önemli olan akıllı olmak değil,aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır.
DESCARTES
49.Aptal,kendisinin akıllı olduğunu zanneder;akıllı adam ise kendisinin aptal olduğunu bilir.
SHAKESPEARE
50.Daha akıllı olmaya çalışmayanlar,gerçekten ahmak ve cahil kimselerdir.
EFLATUN
51.Aklından nasibini almayanlarla geçinebilmek aklın zaferidir.
VOLTAIRE
52.Aklıyla övünen kişi,hücresinin genişliğiyle gururlanan mahkuma benzer.
Simon WEIL
53.Akılsızlar,hırsızların en zararlılarıdır.Zamanınızı,neşenizi ve mutluluğunuzu çalarlar.
GOETHE
54.Her zaman aklımızın ardı sıra gidelim,diğerlerinin takdiri de canı isterse ardımızdan gelsin.
MONTAİGNE

ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK:

55.Aşırı alçakgönüllülüğün de gurur gibi kendine has tehlikeleri vardır.
J.J.ROUSSEAU
56.Övülmek isterseniz alçakgönüllülüğü yem olarak kullanın.
Lord CHESTERFIELD
57.Büyük başarılar kişiyi aptallaştırmadığı takdirde kişi alçakgönüllü olur.
ALAIN

ALDATMA:

58.Eğer erkekler karılarını aldatmanın yolunu bilmeseydi dünyada verem olmayan kadın kalmazdı.
Hüseyin Rahmi GÜRPINAR
59.İnsan başkalarını aldatma alıştırmasını önce kendinde yapmalı.
Refik Halit KARAY
60.Biri sizi bir kez aldatırsa suç onundur.İkinci bir kez aldanırsanız bilin ki suç sizindir.
Sarah BERNHARDT gazeteler
61.Kurnazlıkların en incesi,bize kurulan tuzaklara düşer gibi görünmeyi iyi bilmektir.
La ROCHEFOUCAULD

Biz bir soru hareketiyiz.

MARCOS

Para bizzat cemaat olduğundan,karşısında başka cemaatlere tahammül edemez

K.MARX

Erkek burjuvazidir ve karısı proletaryayı temsil eder.

F.ENGELS

Eğer bütün insanlar doğuştan özgürse, nasıl oluyor da tüm kadınlar köle doğuyor.

M.ASTELL

Doğal olmayanın yalnızca alışılmış olmayan anlamına geldiği, alışılırmış olan her şeyin de doğal gözüktüğü bir gerçektir.

J.S.MILL

Ya insan ırkının hiçbir üyesinin gerçek hakkı yoktur, ya da aynı haklara sahiptir.

M.CONDORCET

İyilik severlik daima eşit olmayan iki tarafın varlığını gerektirir.

F.BERKTAY

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.

MONTAIGNE

Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşlarımızla ödüyoruz.

P.SAFA

Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur.

V.HUGO

Her şeyin başlangıcı küçüktür.

CICERO

Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.

M.HEAD

Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir.

W.SHAKESPEARE

Hiçbir şey, ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz.

N.R.NASH

İki günü eşit olan ziyandadır.

Hz.MUHAMMED

İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü  vermedikçe o sana yarısını bile vermez.

E.YUSUF

İlimle geçen bir gece , ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır.

Hz.MUHAMMED

İnsan; düşünmek , sevmek, inanmak için dünyaya gelmiştir.

J.J.ROUSSEAU

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar.

CERVANTES

İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.

SOKRA

İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir.

DIDEROT

İnsan hür olarak yaratılmış, zincire vurulmuş olarak bile doğsa, yine hürdür.

SCHILLER

İnsan ne kadar çok okursa o kadar çok yükselebileceğini bilmelidir.

O.J.BANGS

İnsan zaman öldürmek için değil; faydalı hoş bir an geçirmek için okumalıdır.

O.GOITMIDH

İnsanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır.

NAPOLEYON

İnsan kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

EFLATUN

İnsanlar birbirleri içindir; birbirlerine aittir.

GOETHE

İnsanlar önce para kazanmak için  sağlıklarını, sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler.

GOETHE

İş bizden iki fenalığı uzaklaştırır: can sıkıntısı, kötülük.

VOLTAIRE

İşin güç kısmı, adam olmak değil, adam kalmaktır.

A.MAZERELLES

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

V.HUGO

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

ARİSTO

İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes.

C. ŞAHABETTİN

Kabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz.

SAHSUVAR

Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır mı?

LUKIANOS

Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez.

B.SHAW

Kendisini pek çok seven , çevresinde pek az sevilir.

C. ŞAHABETTİN

Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever.

MOLIER

Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz.

GOETHE

Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendisini unutmalıdır.

LA EDRI

Kitapsız yaşamak, kör sağır, dilsiz yaşamaktır.

SENECA

Konuşama, insanın aklını kullanma sanatıdır.

EFLATUN

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır.

GOETHE

Korkunun kaynağı bilgisizliktir.

EMERSON

Kötü haberlerin kanatları vardır, iyi haberlerin ayakları bile yoktur.

M.CAVENDISH

Kral da dilenci de aynı iştahla acıkırlar.

MONTAIGNE

Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun.

BOILEAU

Küçük hediyeler dostluk,büyük hediyeler sevgi meydana getirir.

LICTERBERG

Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur.

S.ZWEIG

Leyla’nın güzelliğine ancak Mecnun gözüyle bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana da görünsün.

SADİ

Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur.

LA FONTAINE

Nankörlük,zayıf insanların işidir,kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım.

GOETHE

Ne kadar bilirsen bil,söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.

MEVLANA

Nezaket hiçten gelir; ama her şeyi satın alır.

DR.V.PAUCHET

Okullar demokrasinin kalesidir.

H.MANN

Okumak;haz duymaya,zihnimizi beslemeye,yeteneklerimizi arttırmaya yarar.

F.BACON

Okumak;insana olgunluk,konuşmada canlılık,yazmada açıklık verir.

F.BACON

Öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır.

H.CLAUSEN

Öğretmen bir kandile benzer,kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

RUFFINI

Ömrünü seyahatle geçirenler bir çok otelci bulur,ama dostluk kuramaz.

SENECA

Önyargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.

EINSTEIN

Öyle horozlar vardır ki öttükleri için sabah olduğunu sanırlar.

G.DUMANT

Para arttıkça,para sevgisi de artar.

JUVERAL

Para ile satın alınan sadakat,daha fazla para ile de satılır.

SENECA

Resim,sözcüksüz şiirdir.

HORATIUS

Sağlık bir beden değil,bir kafa meselesidir.

M.B.EDDY

Sanat,doğaya eklenmiş insandır.

F.BACON

Sanat hem bir coşma,hem bir yadsıma işidir.

A.CAMUS

Sanat,insanın doğaya eklediği bir şeydir.

ALAIN

Sanat,özgürlük tarafından emzirildikçe büyür.

SCHILLER

Sanat,şiddeti ortadan kaldırmalıdır,yalnız o yapabilir bunu.

TOLSTOY

Sanat toplumsal bir çabadır;toplumdan gelir,topluma döner.Fakat gelenle giden

aynı şey değildir.

A.İLHAN

Sanatın düşmanı bilgisizliktir.

S.JOHNSON

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

M.KEMAL ATATÜRK

Sanatta temel olan,yeni ve kişisel bir şey söylemektir.Büyük sanatçı bununla belli olur.

L.TOLSTOY

Saygı olmayan yer de aşk da olmaz.

E.ZOLA

Sevdiği bir işi bulan insan mutludur.

T.CARLYLE

Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye,ne altın ne de mücevher.Yalnız kendimizden bir küçük parça.

R.W.EMERSON

Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız,yaptığınız en büyük yardımı ise

hiçbir vakit hatırlamayınız.CHILON

Suçu toplum hazırlar,suçlu işler.

BUCKLE

Susan bir bilgin,bir kelime söylemeyen aptaldan farksızdır.

MOLIERE

Susmayı bilmek söylemeyi bilmekten daha nadir bir meziyettir.

AMBROISE

Şair,her şeyden önce yaşadığı toplumun sorunlarına,giderek tüm dünyaya karşı sorumludur.

P.NERUDA

Şerefli bir ölüm,şerefsiz bir ömürden daha iyidir.

TACITUS

Şiir benim içimde bir amaç değil,tutkudur.

E.A.POE

Şiir,düşüncelerle değil,sözcüklerle yazılır.

MALLARME

Şiir,güzellikte çarpışan tek gerçektir.

GLFILLON

Şiir,hem ozanın hem de yazıldığı çağın resmidir.

E.STINUS

Şiirin,düzyazıdan ayrıldığı nokta şudur:Az sözcükle çok şey söylemek.

VOLTAIRE

Talebelerine öğrenme arzusu aşılayamayan bir öğretmen soğuk demiri döven bir demirci gibidir.

H.MANN

Tam dostluk benzer arkadaşlar arasında olur.

F.NIETZCHE

Tatlı dil,her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

MONTAIGNE

Tatlı sözler,şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır.

AISKHYOS

Tilki,kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı?

TRUMAN

Toplumun insanlık özelliği,güzel sanatlarla beslenir.

İ.İNÖNÜ

Tüm sanatlar kardeştir,hepsi de birbirinin ışığı altında ilerler.

VOLTAIRE

 felsefi sözler, felsefi sözler aşk, felsefi sözler komik, felsefi sözler sevgi, felsefi sözler sözler, felsefi sözler sözleri, felsefi sözler ve açıklamaları, felsefi sözler ve anlamları, felsefi sözleri

paylaş:

Yorum Yap