Facebook giriş problemi ve sorunları yardım sayfası! Facebooka girilmiyor, giriş yapamıyorum neden 2011-2012

Facebook ?uanda internetteki sosyal websiteler aras?ndaki en popüler olan?. Son zamanlardaki 50 milyonluk üye say?s? art???yla birlikte toplam 300 milyon üyeye ula?t? ve 1 numaraya yerle?ti. Son zamanlarda facebook giri? sayfas? problemleri oldukça fazlala?t?. Bu durum sadece kullan?c? ad? veya parolan?n (?ifrenin) unutulmas? sorunu de?il, ayn? zamanda kötü amaçl? yaz?l?mlar?n hackleme giri?imleri de olabilir. Her web servis bu durumla ba? etmek zorundad?r.

Standart facebook giri? sayfas? facebookun anasayfas?ndad?r. Orada facebook kullan?c?lar? kendi hesaplar?na girmek için login butonuna t?klamal?d?r. Yeni kullan?c?lar ise yine bu sayfadan yeni hesaplar?n? aç?p olu?turabilirler. Facebookun iki türlü mobil sayfas? da mevcuttur. Bunlardan biri internet ba?lant?s? yava? olanlar içindir.

Facebook giri? yap

A?a??daki paragraflar facebook.com sitesine giri? yapamayanlar, girmekte problem ya?ayanlar için k?lavuzluk etmektedir. Facebook sayfas?na girerken kullan?c? ad? ve parolas?n? unutanlar, hesab? hacklenenler ya da di?er hata mesajlar?n? alanlar a?a??daki yaz?da arad?klar? yard?m? bulacaklard?r.

facebook loginfacebook giri? (login) 

Parola girme kutusunun alt?nda ?ifremi unuttum linki mevcuttur, e?er parolan?z? unuttuysan?z bu linke t?klay?n?z. Facebook ?ifresini unutma türünden sorunlar? bir daha ya?amamak istiyorsan?z Last Pass program?n? kullanabilirsiniz. Bu program facebooka giri? yapmak için firefox, chrome ve internet explorer ile uyumludur. Last Pass yaz?l?m? kullan?c? ad? ve ?ifrelerinizi otomatik olarak hat?rlar ve yine otomatik olarak giri? kutular?n? doldurur ve hatta otomatik olarak giri? bile yapabilir.

Last Pass indirmek için t?klay?n?z.

Facebook giri? sayfas? ya da ekran?yla ilgili di?er problemleri ya?ayanlar internet taray?c?lar?n?n cache k?sm?n? temizlemeyi deneyebilirler. Di?er bir seçenek ise e?er bir taray?c? ile mesela di?elimki internet explorer ile facebooka giri? yapam?yorsan?z, hemen firefox ile girmeyi deneyebilirsiniz. Böylece sorunun taray?c? ayarlar?ndan kaynaklan?p kaynaklanmad???n? anlayabilirsiniz.

Facebook Giri? Tüyolar? ve ?puçlar?

  • Asla google ile facebook giri? sayfas?n? arat?p veya internet sitelerindeki facebook giri? sayfas?na götürdü?ünü iddia eden linklere t?klay?p facebooka girmeyiniz. Her zaman linki direk olarak kendiniz el ile yaz?n?z (www.facebook.com yazman?z yeterlidir)
  • Giri? bilgilerinizi girmeden önce her zaman websiteyi kontrol ediniz.
  • Facebook giri? i?lemlerine yard?mc? olacak bir parola yöneticisini kullan?n?z (Last Pass indirmek için t?klay?n?z.)
  • En az 8 harf ve bir rakamdan olu?an güçlü ve güvenli bir ?ifre kullan?n?z.
  • Kullan?c? ad? ve ?ifrenizi baban?z?n o?luna dahi vermeyiniz.
  • ?kinci kez ?ifrenizin ba?kas? taraf?ndan bilindi?ini ve hesab?n?za girildi?inden ?üpheleniyorsan?z hemen ?ifrenizi de?i?tirin.

 

Facebook Giri? Yard?m?

E?er facebook ?ifrenizi kaybettiyseniz yada hat?rlayam?yorsan?z, Reset Password sayfas?na gidiniz ve yeni bir ?ifre alabilmek için oradaki komutlar? takip ediniz.

facebook password reset

E?er facebooka kay?t olurken kulland???n?z email adresine giri? yapam?yorsan?z, login email adresim geçersiz sayfas?na giderek facebookun sorunu halletmesini sa?lay?n?z.

 

login email address

E?er facebook hesab?n?z hacklendiyse, güvenlik k?sm?na t?klay?n?z ve oradan facebook hesab?m banland? linkine t?klay?n?z.

facebook account hacked

 

E?er facebooka giri? yapmak için email adresinizi unuttuysan?z, daha önce facebook hesab?n?zda tan?mlam?? oldu?unuz ( e?er tan?mlam??san?z tabi) facebook hesab? kullan?c? ad?n? kullan?n?z. Bunun d???nda bir arkada??n?z? telefonla arayarak sizin hesab?n?za bakmas?n? ve email adresinizi size söylemesini isteyebilirsiniz. E?er tüm bunlar ba?ar?s?z olursa buraya t?klay?n?z.

Ekstra facebook giri? bilgileri ve güvenlik ipuçlar? login yard?mc?s? websitesinde mevcut.

 

Sizde ya?ad??n?z facebook giri? sorunlar?n? ve bulabildi?iniz çözümleri burada bizlerle payla??n?z ve herkezin faydalanabilece?i bir sayfa olu?turmaya katk?da bulununuz. Umar?m burada anlat?lanlar i?inize yarar…

 

 

 

paylaş:

1 Yorum

  1. *********@hotmail.com adresli sayfama arkadaşlarımdan almış oldugum kodları başarıyla giriyorum bir sonraki adıma geçmiyor ve hesabımın geçici olarak kulanılmadıgını yazıyor o halde neden kodları veriyor saglıklı yardım almak istıyorum saygılar

Yorum Yap