En önemli bakanlıklar nelerdir, önemli bakanlıkların isimleri

Önemli Bakanlıklar aşağıda listelenmiştir.

TBMM Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
Genelkurmay Başkanlığı
Adalet Bakanlığı
Millî Savunma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Çalışma & Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı

paylaş:

Yorum Yap