En iyi program kaldırma programı, Türkçe program kaldırıcı indir

 

Merhaba arkada?lar, bugünkü en iyi ve en kaliteli ücretsiz programlar kö?emde sizlere türkçe ve kaliteli bir program kald?r?c?y? tan?tmak istiyorum.

Windows’un kendi program kald?rma program? var, fakat ço?u zaman iyi i? ç?karm?yor ve baz? s?k?nt?lara sebep olabiliyor. Fakat Revo Uninstaller isimli ücretsiz program?m?z, kald?r?lmas? en güç olan, inatç? ve bir türlü kald?r?lamayan programlar? dahi arkas?nda hiç bir iz b?rakmadan siliyor ve tamamen kald?r?yor. Üstelik bütün bu program kald?rma i?ini çok basit, kolay ve h?zl? ?ekilde yap?yor. Sizin tek yapman?z gereken sadece bir kez t?klamak. Bütün bu özellikleri de Revo Uninstaller’i ücretsiz programlar pazar?nda en iyi program kald?rma program? yap?yor. Üstelik tamamen türkçe dil deste?i de mevcut olup, Windows 7 ve di?er Windows 2000/XP/2003/Vista/2008  i?letim sistemleriyle uyumlu çal???r.

Peki bu en iyi program kald?rma program?n? nas?l kullanacaks?n?z?

Program?n kullan?m? çok kolayd?r. Öncelikle a?a??daki butona t?klayarak program? bilgisayara indirin, kurun ve çal??t?r?n.
Boyut:2,49 MB

Lisans: Bedava

indir.jpg (225×40)

Alternatif Link:

indir.jpg (225×40)

Program? çal??t?r?nca  a?a??daki resim görünecektir.

Gördü?ünüz gibi program çal???r çal??maz, bilgisayar?n?zdaki tüm programlar?n isimleri ve resimleriyle bir liste olu?turur. Kald?rmak istedi?iniz program? seçin ve sa? t?klay?n, aç?lan menüden en üstte bulunan “Uninstall” seçene?ini yada türkçeyse “Kald?r” Seçene?ini t?klay?n. E?er kald?rmak için sizden onay isterse “evet” yada “ileri” diyerek onaylay?n ve program otomatik olarak kald?r?lacakt?r.  Alttaki resimde sa? t?klay?nca aç?lacak olan menü ve en üstteki uninstall seçene?i görülmektedir. Program? kald?r?nca, program penceresinin en üstünde bulunan menüden “Yenile” yazan butona t?klayarak program listesini güncelleyin ve art?k kald?rd???n?z program orada görünmeyecektir.

Hepsi bu kadar.

uyari.gif (510×53)

paylaş:

Yorum Yap