En iyi 20 Android Telefon Hangisi, Türkiye’deki Android Telefonların En iyisi

Merhaba arkada?lar, her zaman oldu?u gibi bu sene de cep telefonu pazar? k?ran k?rana bir mücadeleye sahne oluyor. Ak?ll? telefon ve tablet üreticileri mü?teri portföyünü geni?letmek için akla hayale gelmeyen yöntemlere ve inan?lmaz özelliklere ba?vuruyorlar.  Her bir marka “ben en iyisiyim, bu model de benim ç?kard???m en iyi model” diyerek reklam yap?yor. Fakat gerçekten öylemi? ??te tüm bu kar???kl?klar telefon almak isteyenlerin kafas?n? kar??t?r?yor.

iPhone hayranlar?n?n durumu zaten belli. Onlar?n öneriye ihtiyac? yok! iPhone’un yeni versiyonlar? ç?kt?kça onlar iyisine kötüsüne bakmadan gidip al?veriyorlar. Bu ba?ka bir ç?lg?nl?k, fakat bizim konumuz o de?il. Ben Android i?letim sistemini kullanan onlarca cep telefonu marka ve modeli aras?ndan en iyilerini payla??yorum.

Herkez bu soruyu sorup duruyor!  Bu nedenle bugün bu sayfada sizlere Android telefon almak isteyenlerin hep bilmek istedi?i soruya cevap veriyorum. Yap?lan bir tak?m ara?t?rmalar sonucunda Türkiye’de sat?lan en iyi 20 Android telefon modelini sizler için payla??yorum.

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S II‘de dikkati çeken en önemli özelliklerin ba??nda ekran teknolojisi geliyor. 4.3 inch WVGA kapasitif dokunmatik ekran, Super AMOLED Plus teknolojisi ile desteklenmi?. Samsung’a göre bu ekran dünyadaki en iyi ekran teknolojisi; LCD IPS’in çok ötesinde bir kalite sunmakta.
Samsung’un günümüzdeki telefonlar içerisinde en güçlü i?lemcili telefon olarak duyurdu?u Samsung Galaxy S 2’de 1GHz dual-core i?lemci kullan?lm?? (kullan?lan i?lemci Snapdragon de?il, gelen haberlere göre Samsung’un kendi geli?tirdi?i i?lemcisi). Geli?tirilmi? GPU ile muhte?em bir oyun deneyimi sunan Samsung Galaxy S 2’de 1GB RAM göz almakta.

Samsung Galaxy S 2 ayr?ca inceli?i ve hafifli?i ile de dikkat çekmekte. Cihaz 8.49 mm inceli?inde ve 116 gr a??rl???nda. 8 megapixel arka kameras? ile 1080p -HD video çekimi yapabilmek mümkün. ön yüzde bulunan 2 megapixel çözünürlükteki kamera ile de görüntülü konu?ma özelli?i es geçilmemi?. 1650 mAh pil ile batarya ömrü geli?tirilmi?.

Android 2.3 Gingerbread i?letim sistemi kullanan Samsung Galaxy S 2’de kullan?lan yeni bir arayüz ile standart Android ara yüzü tamamen de?i?tirilmi? ve kullan?c?n?n iste?ine göre tamamen de?i?tirilebilir bir arayüz sunulmu?. Dört k?s?ml? bir arayüze sahip Samsung Galaxy S 2’de Reader k?sm?, Game k?sm?, Music k?sm? ve Social k?sm? bulunmakta. Music k?sm?nda müzik ile ilgili uygulamalar, Game k?sm?nda oyunlar ile ilgili uygulamalar yer al?rken; Reader k?sm?nda kitaplar ve gazete uygulamalar?, Social k?sm?nda ise mail, chat ve di?er sosyal uygulamalar yer almakta.

Samsung Galaxy S II‘de güvenlik uygulamalar? da dikkat çekmekte. Cihaz?n kaybolmas? ya da çal?nmas? durumunda uzaktan kilitleme, uzaktan telefonu kontrol etme, uzaktan silme ya da telefonunuzun nerede oldu?unu harita üzerinde görebilme gibi özellikleri kullanarak telefonunuza müdahale edebiliyorsunuz.

Samsung Galaxy Tab 10.1

Samsung’un Galaxy Tab isimli tableti ilk ç?kt??? günden itibaren özellikleri bak?m?ndan daima Apple’?n sat?? rekorlar? k?ran tableti iPad’e kar?? en büyük rakip olmu?tur. Galaxy Tab ailesinin son üyelerinden Samsung Galaxy Tab 10.1‘de 8.6 milimetrelik kal?nl??? (inceli?i) ile dünyan?n en ince mobil tableti olarak ün salm??t?.

10.1 inch boyutundaki Samsung Galaxy Tab 10.1‘de i?letim sistemi olarak Android 3.1 Honeycomb kullan?l?yor ve – HD destekliyor. Ayr?ca tablet Adobe Flash deste?i ile de bir çok video ve flash içerikli siteleri sorunsuz gezmenizi sa?l?yor.

Samsung Galaxy Tab 10.1 sonunda Türkiye’de de sat??a ç?k?yor. Türkiye’de Turkcell ile 15 A?ustos’tan itibaren pazara girecek olan Samsung Galaxy Tab 10.1 fiyat? ise ?u ?ekilde olacak: Samsung Galaxy Tab 10.1 fiyat? kullan?lacak internet paketlerine göre de?i?mekte. Kullan?c?lar sözle?meli olarak her ay, 250 MB interneti ile ayda sadece 75 TL’ye alabilecek. Ayr?ca dileyen mü?teriler 1 GB ve 4 GB’l?k internet paketi seçenekleriyle de Samsung Galaxy Tab 10.1’e sahip olabilecekler.

Toshiba Thrive

Thrive 10.1 inch 1280×800 piksel çözünürlü?ünde bir LED ekrana sahip. Ayr?ca ekran “geni? izleme aç?s?”na sahip olup, “Toshiba Adaptive Ekran Teknolojisi”ne sahip.  Arka yüzünde 5MP kamera önyüzünde 2MP HD kameras? bulunan Thrive, otomatik odaklanma, digital zoom imkan? sa?l?yor.

Thrive Android 3.1 i?letim sistemi kullanan ilk tabletlerden birisi olma özelli?ini ta??yor. 8GB,16GB,32GB dahili haf?za seçene?i sunan Thrive’i 32GB harici haf?za kullanarak 64Gb haf?zaya kadar ç?karmak mümkün. Toshiba Thrive i?lemci olarak NVIDIA TEGRA 2′ yi kullan?yor. Tablette çift çekirde?in gücünü hissedebilirsiniz. Ayr?ca tablette bulunan jiroskop, ivmeölçer, e-pusula, GPS ve di?er sensörler yard?m?yla, Thrive Dünya üzerindeki konumunu ve hareket durumunu anlayabilir.

Toshiba Thrive ilk kez duyuruldu?u günlerde, a??rl???n?n sorun olaca??n? dü?ünmü?tük. Edindi?imiz ilk bilgilere göre 1.6 pound a??rl???nda olaca?? söyleniyordu. 1 pound’un 453.6 gr oldu?unu dü?ünürsek, Thrive yeni nesil 3G iPad’ler kadar a??r. Fakat Thrive a??rl???n? hiç hissettirmiyor.

Toshiba Thrive fiyat? 429$’dan ?u anda sat??ta.

Kaynak: Teknocampus.com


Google Nexus S

Profil: Android 2.3, Super AMOLED ekran ve bitmek bilmeyen özellikler… Nexus S’in gelmi? geçmi? en heyecan verici Android telefonu olacak.

Özellikler: Super AMOLED dokunmatik ekran, 1 GHz i?lemci, NFC çipi, denge çark?, WLAN, HSDPA, 8 megapiksel kamera, 16 GB bellek, A-GPS, Bluetooth, USB.

Android sürümü: Android 2.3

Fiyat?: 1200 TL (de?i?ebiliyor)

Cihaz?n en önemli özelliklerinin ba??nda, Anroid ailesinin en yeni sürümüAndroid 2.3‘e sahip olmas? geliyor. 4 inç boyutundaki Super Amoleddokunmatik ekrana sahip olan yeni ürün, 800 x 480 WVGA çözünürlü?e sahip. 5 MP kameras?yla 720p görüntü kaydeden cihaz, 16 GB depolama alan? ve t?pk? Samsung GALAXY S gibi 1 GHz Hummingbird i?lemci kullan?yor…

Samsung I9000 Galaxy S

Profil: Android’in amiral gemisi olarak kabul edilen Galaxy S oldukça hafif, Super AMOLED ekran? ise inan?lmaz bir görüntü kalitesi sunuyor.

Özellikler: 4 inç dokunmatik ekran (Super AMOLED), 1 GHz i?lemci, n-WLAN, HSPA, microSD ile geni?letilebilir bellek, HD kay?t yapabilen 5 MP kamera, GPS, Bluetooth 3.0, USB, HDMI.

Andoid sürümü: 2.1, 2.2’ye yükseltilebilir. Ek özellik: Samsung TouchWiz 3.0 kullan?c? ara yüzü.

Yurtd??? fiyat?: 425 euro

LG P990 Optimus Speed

Profil: Ç?kt???nda büyük yank? yaratmas? beklenen telefon, çift çekirdekli i?lemciye sahip ilk Google telefonu olacak.

Özellikler: 2 x 1 GHz i?lemci, dokunmatik ekran, WLAN, HSDPA, 8 megapiksel kamera, geni?letilebilir bellek (microSD ile), A-GPS, Bluetooth, USB, HDMI.

Andorid sürümü: 2.2, 2.3’e haz?r.

Fiyat: 500 euro civar?nda

HTC Desire HD

Profil: Dev ekran, etkileyici performans ve ho? bir tasar?m.

Özellikler: 4.3 inç dokunmatik ekran, 1 GHz i?lemci, WLAN, HSDPA, 8 megapiksel kamera, HD kalitesinde video kaydedebilme ve oynatabilme, microSD ile geni?letilebilir bellek, A-GPS, Bluetooth, USB.

Andorid sürümü: 2.2. Ek özellik: HTC Sense kullan?c? ara yüzü.

Yurtd??? fiyat?: 440 euro

HTC Desire Z

Profil: Ünlü Desire serisinin QWERTY klavye ile birle?imi olan Desire Z’de Swype uygulmas? ile parma??n?z? sanal klavyeden kald?rmadan yazman?z mümkün.

Özellikler: 3.7 inç dokunmatik ekran, QWERTY klavye, 800 MHz i?lemci, WLAN, HSDPA, 5 megapiksel kamera, HD kalitesinde video kaydedebilme ve çalabilme, microSD ile geni?letilebilir bellek, A-GPS, Bluetooth, USB.

Andorid sürümü: 2.2. Ek özellik: HTC Sense kullan?c? ara yüzü.

Yurtd??? fiyat?: 430 euro

Motorola Defy

Profil: Telefon iyi bir ekrana ve bir çok i?leve sahip.

Özellikler: 3.7 inç dokunmatik ekran, WLAN, HSDPA, 5 megapiksel kamera, microSD ile geni?letilebilir bellek, A-GPS, Bluetooth, USB.

Android sürümü: 2.1. 2.2’ye yükseltme 2011’in ikinci çeyre?inde mümkün olacak.

Yurtd??? fiyat?: 290 euro

HTC Desire

Profil: Ünlü HTC Desire serisinin en kaliteli Android telefonlar?ndan biri.

Özellikler: 3.7 inç dokunmatik ekran, HSDPA, WLAN, 1 GHz i?lemci, GPS, 5 megapiksel kamera, microSD ile geni?letilebilir bellek, Bluetooth.

Android sürümü: 2.1 (2.2’ye yükseltilebilir). Ek özellik: HTC Sense ara yüzü

Yurtd??? fiyat?: 345 euro

Galaxy 3 Samsung I5800

Profil: Samsung Galaxy S’e iyi bir alternatif. Super AMOLED ekran olmasa da olur diyorsan?z Galaxy 3’ü tercih edebilirsiniz.

Özellikler: 3.2 inç dokunmatik ekran, n-WLAN, HSDPA, GPS, 3.2 megapiksel kamera, microSD ile geni?letilebilir bellek, Bluetooth, USB.

Android sürümü: 2.1 (2.2’ye yükseltilebilme olana?? henüz bilinmiyor). Ek özellik: Samsung TouchWiz kullan?c? ara yüzü.

Yurtd??? fiyat?: 190 euro

Motorola Milestone 2

Profil: Telefon cömert özelliklere ve iyi bir kameraya sahip. S?kça yaz? yazman?z gerekiyorsa kullan??l? QWERTY klavyesi çok i?inize yarayacak.

Özellikler: 3.7 inç dokunmatik ekran, QWERTY klavye, 1 GHz i?lemci, WLAN, HSDPA, 5 megapiksel kamera, HD video oynatabilme ve kaydedebilme, geni?letilebilir bellek (microSD ile), A-GPS, Bluetooth, USB.

Android sürümü: 2.2 ve Motorola Motoblur kullan?c? ara yüzü.

LG P500 Optimus One

Profil: P500 Optimus One, internette gezinmeye yönelik dikkate de?er bir telefon. Geni? ekran? ve Android 2.2 onu oldukça çekici hale getiriyor.

Özellikler: 3.2 inç dokunmatik ekran, WLAN, HSDPA, 3 megapiksel kamera, geni?letilebilir bellek (microSD ile), Bluetooth, USB.

Android sürümü: 2.2. 2.3’e güncelleme planlan?yor.

Yurtd??? fiyat?: 210 euro

Samsung Galaxy 551

Profil: Android 2.2 i?letim sistemiyle çal??an cep, ?u an QWERTY klavyeye sahip en iyi telefonlardan biri ve özellikle internette sörf yapmak isteyenlerin ihtiyaçlar?n? kar??layacak nitelikte. WLAN ve HSDPA ile indirme h?z? 7.2 Mbps’ye kadar ula?abiliyor.

Özellikler: 3.2 inç ekran, yan k?zakl? QWERTY klavye, WLAN, HSDPA, A-GPS al?c?, 3.2 megapiksel kamera, medya çal?c?, microSD ile geni?letilebilir bellek, Bluetooth, USB.

Android sürümü: 2.2 (yükseltme olana?? var) ve Samsung TouchWiz kullan?c? ara yüzü.

Yurtd??? fiyat?: 230 euro

HTC Wildfire

Profil: HTC Desire’?n ??k ve küçük sürümü.

Özellikler: 3.2 inç dokunmatik ekran, HSDPA, WLAN, GPS, 5 megapiksel kamera, geni?letilebilir bellek (microSD ile), Bluetooth, USB.

Android sürümü: 2.1, 2.2 güncellemesi 23.12.2010 tarihinde ç?kt?. Ek özellik: HTC Sense kullan?c? ara yüzü

Yurtd??? fiyat?: 215 euro

HTC Legend

Profil: ??lemcisi çok yeni olmasa da ?u anki rakipleriyle yar??acak kadar iyi. Ancak cihaz ya??na göre biraz pahal?.

Özellikler: 3.2 inç dokunmatik ekran, HSDPA, WLAN, GPS, 5 megapiksel kamera, geni?letilebilir bellek (microSD ile), Bluetooth, USB.

Android sürümü: 2.1, 2.2’ye yükseltilebilir. HTC Sense ara yüzü. Ç?k?? tarihi: Mart / Nisan 2010

Yurtd??? fiyat?: 300 euro

Sony Ericsson Xperia X10

Profil: Geni? ekran? ve h?z?yla dikkat çekiyor. Ancak Sony’ye göre X10’da Android 2.2 güncellemesi olmayacak.

Özellikler: 4 inç dokunmatik ekran, 8 megapiksel kamera, HSDPA, WLAN, GPS, 1 GHz i?lemci, geni?letilebilir bellek (MicroSD ile), Bluetooth, USB.

Android sürümü: 1.6; Sony Ericsson’un Timescape ve Mediascape ara yüzleri.

Yurtd??? fiyat?: 320 euro

Sony Ericsson Xperia X10 Mini

Profil: ?nan?lmaz derecede küçük bir yap?ya sahip. ?pucu: Sat?n almadan önce telefonu deneyin! SE ara yüzü baz?lar?na garip gelebilir.

Özellikler: 2.5 inç dokunmatik ekran, HSDPA, WLAN, GPS, 5 megapiksel kamera, microSD ile geni?letilebilir bellek, Bluetooth, USB 2.0.

Android sürümü: 1.6, 2.1’e yükseltilebilir. Ek özellik: sony Ericsson’un Cape Times kullan?c? ara yüzü.

Ç?k?? tarihi: May?s 2010

Yurtd??? fiyat?: 150 euro

LG Electronics GT540 Optimus

Profil: Ekran? resistif olmas?na ra?men iyi. Fiyat?na göre rakibi yok. ?pucu: Android i?letim sistemine sahip daha basit bir telefon ar?yorsan?z GT540’a da göz at?n.

Özellikler: 3 inç dokunmatik ekran, WLAN, HSDPA, 3 megapiksel kamera, geni?letilebilir bellek (microSD ile), Bluetooth, USB

Android sürümü: 1.6, 2.1’e yükseltilebilir.

Ç?k?? tarihi: Temmuz 2010

Yurtd??? fiyat?: 122 euro

 

paylaş:

1 Yorum

  1. Samsung Galaxy S II kullanıyorum ve bence iphone’dan daha iyi bide admin ek olarak şu bilgiyi vereyim ucuz ve android olsun ayrıca kullanışlı ve hoş olsun isteyenler olursa da samsung galaxy gio birebir.

    Güzel yazı

Yorum Yap