En güzel maniler kısa

Maniye melez derler

Dillerde çerez derler
Eşinden ayrılana
Yana yana gez derler

*****

Defi çalın biriniz
Yıldızdan çok sürünüz
Siz de mani söyleyin
Tutuldu mu diliniz?

*****

Adam aman kuzusu
Çay kuru, çeşme kuru
Nerden içsin kuzu su
Beni yakıp bitiren
Bir ananın kuzusu

*****

Su gelir deste gider
Ayrılır dosta gider
Gurbet yansın, yıkılsın
Sağ gelen hasta gider

*****

Ekin ektim, ot bitti
Dalında bülbül öttü
Ötmez olaydın bülbül
Yarim gurbete gitti.

*****

Pamuk içinde çiğit
Belinde altın divit
Hem sararmış, hem solmuş
Bir kız için bir yiğit.
*****
Denizden alabalık
Yüreğim ona yanık
İsterim konuşayım
Mahalle kalabalık


*****

Aya baktım; ayaklı
Kapıları dayaklı
Su Sındırgı kızları
Hepsi elma yanaklı


*****

Ağrı dağından uçtum
Çayır çimene düştüm
Ne belalı başım var
Vefasız yare düştüm
*****
İşte ben gidiyorum,
Ya İstanbul, ya Tonya
Sevdum da alamadım
Ey gidi yalan dünya

*****

Şu dağlar olmasaydı
Lalesi solmasaydı
Ölüm Allah’ın emri
Ayrılık olmasaydı

*****

Gidiyom, gidemiyom
Al yeşil giyemiyom
Seni candan seviyom
Yüzüne diyemiyom

*****

Kekliğim seker ağlar
Tüyünü döker ağlar
Anasız gelen olan
İçini çeker ağlar
*****
Dip odanın kilimi
Tut kaynana dilini
Tutmaz isen dilini 
Neye aldın gelini

*****

Kaya dibi kar imiş
Yağmur yağmış, erimiş
Otuz iki meyvenin
En tatlısı yar imiş
*****
Şu dereler gün tutar
İki gelin mum tutar
Güzelleri sevdikçe
Çirkinleri kin tutar

*****

Ben bu armudu dişlerim
Sapını gümüşlerim
Sevdiğimin ismini
Mendilimi işlerim

*****

Cezvenin sapı yeşil
İçinde kahve pişir
Kurban olduğum Allah
Beni dengime düşür
*****
Derede değirmenim
Taşı var da bendi yok
Benim sevgili yarim
Adı var da kendi yok
*****
Kaleden indirdiler
Kır ata bindirdiler
Üç günlük güveyken
Yemen’e gönderdiler

*****

Elbisesi filizi
Kim bilir kalbimizi
Esti hafif rüzgar
Ayırdı ikimizi

*****

Al eline kalemi
Yaz başına geleni
Acep nere gömerler
Yar yoluna öleni

paylaş:

1 Yorum

Yorum Yap