Einstein icatları, einstein’in buluşları, einstein neleri icat etti, bulduğu şeyler ve einstein bilimsel keşifleri

Albert Einstein’ın fizik alanında yaptığı çalışmalar modern bilimi büyük ölçüde etkilemiştir.

Bu teori üç bölüme ayrılır:

  1. Newton mekaniğinin yasalarını değiştiren ve kütle ile enerjinin eşdeğerli olduğunu öne süren Özel Görelilik (1905);
  2. Eğrisel ve sonlu olarak düşünülen dört boyutlu bir evrene ait çekim teorisini veren Genel Görelilik (1916);
  3. Elektro-manyetizma ve yerçekimini aynı alanda birleştiren daha geniş kapsamlı teori denemeleri.

İlk iki teorinin geçerliliği atom fiziği ve astronomi alanında yapılan deneylerle çok başarılı bir biçimde sınanmıştır; çağdaş fiziğin temel taşları arasında yer alırlar. Einstein atom ile ilgili olarak: “Ben atomu iyi bir şey için keşfettim,ama insanlar atomla birbirlerini öldürüyorlar.” demiştir. Ayrıca birçok kişinin ilgisini çeken “Neden Sosyalizm?” adlı yazısı Monthly Review adlı aylık dergisinin, ilk sayısının, ilk yazısıdır.

Albert Einstein’ın Bazı Eserleri ise şunlardır:

Einstein, Albert, İzafiyet Teorisi
Einstein, Albert (1954), Fikirler ve Tercihler
Einstein, Albert (Mayıs 1949) “Neden Sosyalizm?”, dergi yazısı.
Einstein, Albert (1950), “On the Generalized Theory of Gravitation”, Scientific American CLXXXII (4): 13–17
Einstein, Albert (1940), “On Science and Religion”, Nature 146: 605

paylaş:

Yorum Yap