Efes Antik Kenti Tarihçesi ve Resimleri Çok Kısa Özet

Efes Antik Kenti Tarihi Hakkında Bilgi Kısaca,

Efes Antik Kenti İzmir ili sınırlarında bulunuyor.efes antik kenti Milattan önce 6 bin yıllarında cilali taş devrinde yapıldıgı zannediliyor.Bu son yıllarda yapılan tüm araştırmalar ve kazılarda Efes Antik kenti çevresindeki höyükler ve kalenin bulunduğu Ayasuluk Tepesi’nde Tunç çağları ve Hittitler’e ait yerleşimler belirlenmiştir.

Efes Antik kenti Yunanistan’dan gelen göçmenlerin de yaşamaya başladığı liman kenti olmuştur.Efes zamanla Artemis Tapınağı çevresine taşınmış ve buraya yerleşilmiştir.Bugünkü Efes ise, Büyük İskender’in generallerinden Lysimakhos tarafından Milattan önce 300 yıllarında kurulmuş.

Efes Antik Kneti dünyanın en önemli merkezlerinden biridir.Efes Antik Kenti tarihi boyunca uygarlık, bilim, kültür ve sanat alanlarında her zaman önemli rol almıştır. Efes Antik Kenti önemli bir liman kenti idi. Bu konumu Efes’in çağının en önemli politik ve ticaret merkezi olarak gelişmesini ve Roma Devrinde Asia eyaletinin başkenti olmasını sağladı. Efes antik çağdaki önemini yalnızca büyük bir ticaret merkezi olarak gelişmesini ve başkent oluşuna borçlu değildir.Artemis kültünün en büyük tapınağı da Efes’de yer alıyor.Sizlerde merak ediyorsanız şiddetle tavsiye ediyoruzki Efes Antik Kenti mutlaka görmelisiniz…

Efes antik kentinin türkçe ve ingilizce tanıtımı

Türkçe 

Efes Antik Kenti.jpg

Efes (Grekçe , Ephesos) Anadolu’nun batı kıyısında, bugünkü Selçuk ilçesinin 3 km uzağında bulunan, daha sonra önemli bir Roma kenti olan antik bir Yunan kentiydi Klasik Yunan döneminde İyonya’nın oniki şehrinden biriydi Kuruluşu Cilalı Taş Devri MÖ 6000 yıllarına dayanır

Neolitik Dönem Efes

1996 yılı içinde, Selçuk Aydın ve Efes yol üçgeninin yaklaşık 100m kadar güney batısında, mandalin bahçeleri arasında Derbent Çay’nın kıyısında Çukuriçi Höyük saptanmıştır Arkeolog Adil Evren başkanlığında yapılan araştırma ve kazılar sonucu, bu höyükte taş ve bronz baltalar, iğneler, açkılı seramik parçaları, ağırşaklar, obsidien (volkanik cam) ve sileks (çakmak taşı), deniz kabukluları, öğütme ve perdah aletleri ele geçirilmiştir Yapılan değerlendirmeler ışığında, Çukuriçi Höyük’te, Neolitik Dönemden Erken Bronz Çağına kadar bir yerleşimin ve yaşamın olduğu saptanmıştır Aynı tür malzemeler, yine Selçuk, Kuşadası yolunun yaklaşık 8 km’de Arvalya Deresi’nin bitişiğinde Gül Hanım tarlasında Arvalya Höyük saptanmıştır Çukuriçi ve Arvalya (Gül Hanım) höyüklerinde saptanan eserler ile, Efes’in yakın çevresinin tarihi böylece Neolitik Dönem’e kadar ulaşmaktadır

Helenistik Dönemi Efes

MÖ 1050 yıllarında Yunanistan’dan gelen göçmenlerin de yaşamaya başladığı liman kenti Efes, MÖ 560 yılında Artemis Tapınağı çevresine taşınmıştır Bugün gezilen Efes ise Büyük İskender’in generallerinden Lysimakhos tarafından MÖ 300 yıllarında kurulmuştur Şehir Romadan özerk bir şekilde Apameia Kibotos şehri ile ortak para bastırmıştır Bu şehirler klasik dönemdeki Küçük Asya’da çok parlak yarı özerk davranmaya başlamışlardı Lysimakhos, kenti Miletli Hippodamos’un bulduğu “Izgara Plan”a göre yeniden kurar Bu plana göre, kentteki bütün cadde ve sokaklar birbirini dik olarak keser

Roma Dönemi Efes

Hellenistik ve Roma çağlarında en görkemli dönemlerini yaşayan Efes, Roma İmparatoru Augustus zamanında, Asya Eyaleti’nin başkenti olmuş ve nüfusu o dönem (MÖ 1-2 yüzyıl) 200000 kişiyi aşmıştır Bu dönemde her yer mermerden yapılmış anıtsal yapılarla donatılır

İngilizce 

Efes antik kentinin türkçe ve ingilizce tanıtımı-efes-antik-kenti1.jpg

Ephesus (Ancient Greek , Ephesos; Turkish Efes) was an ancient Greek city, and later a major Roman city, on the west coast of Asia Minor, near present-day Selçuk, Izmir Province, Turkey It was one of the twelve cities of the Ionian League during the Classical Greek era In the Roman period, Ephesus had a population of more than 250,000 in the 1st century BC, which also made it one of the largest cities in the Mediterranean world

The city was famed for the Temple of Artemis (completed around 550 BC), one of the Seven Wonders of the Ancient World The temple was destroyed in 401 AD by a mob led by St John Chrysostom Emperor Constantine I rebuilt much of the city and erected new public baths The town was again partially destroyed by an earthquake in 614 AD The city’s importance as a commercial center declined as the harbor was slowly silted up by the Cayster River (Küçük Menderes)

Ephesus was one of the seven churches of Asia that are cited in the Book of Revelation The Gospel of John may have been written here[4] The city was the site of several 5th century Christian Councils, see Council of Ephesus It is also the site of a large gladiators’ graveyard

Today’s archaeological site lies 3 kilometers southwest of the town of Selçuk, in the Selçuk district of İzmir Province, Turkey The ruins of Ephesus are a favorite international and local tourist attraction, partly owing to their easy access from Adnan Menderes Airport and via the port of Kuşadası

Neolithic age

The area surrounding Ephesus was already inhabited during the Neolithic Age (about 6000 BC), as was revealed by the excavations at the nearby hoyuk (artificial mounds known as tells) of Arvalya and Cukurici

Bronze Age

Excavations in recent years have unearthed settlements from the early Bronze Age at the Ayasuluk Hill In 1954, a burial ground from the Mycenaean era (1500–1400 BC) with ceramic pots was discovered close to the ruins of the basilica of St John This was the period of the Mycenaean Expansion when the Achaioi/ (as they were called by Homer) settled in Ahhiyawa during the 14th and 13th centuries BC Scholars believe that Ephesus was founded on the settlement of Apasa (or Abasa), a Bronze Age-city noted in 14th-century BC Hittite sources as the land of Ahhiyawa

Dark ages
Ephesus was founded as an Attic-Ionian colony in the 10th century BC on the Ayasuluk Hill, three kilometers from the center of ancient Ephesus (as attested by excavations at the Seljuk castle during the 1990s) The mythical founder of the city was a prince of Athens named Androklos, who had to leave his country after the death of his father, King Kadros According to the legend, he founded Ephesus on the place where the oracle of Delphi became reality (“A fish and a boar will show you the way”) Androklos drove away most of the native Carian and Lelegian inhabitants of the city and united his people with the remainder

Efes antik kenti

Efes, İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı antik bir kenttir. İlk kuruluş tarihi bundan 6000 yıl önce Cilalı Taş Devri’ne denk gelmektedir. Bir çok uygarlığın geçiş noktası olan Efes şuan ki haline 2000 yıl önceki Roma Dönemini yansıtmaktadır.

efes antik kenti

Efes’in en parlak olduğu dönemler Helenistik ve Roma çağlarıdır. Bu zamana kadar liman kenti olan Efes Marnas ve Küçük Menderes nehrinin taşıdığı alüvyonlar sayesinde kıyı dolmaya Efes denizden uzaklaşmaya başlamıştır. Roma İmparatoru Augustus döneminde en parlak zamanlarını yaşamış hatta Asya Eyaletinin başkenti olmayı başarmıştır. Doğal şartların yarattığı farklılık sayesinde denizden uzaklaşmasıyla ekonomisi de zarar görmeye başlamıştır.

Efes, bilim sanat ve kültürde bir çok ünlü kişilikleri yetiştirmiştir. Efes antik kenti 8 km lik bir alana yayılmıştır. Çok sayıda eser bırakmayı başarmışlardır. Günümüzde hala ayakta kalmayı başarmış bu eserler görüldüğünde o anları tekrar yaşatmayı başarmaktadır. En önemli eserler arasında bulunan Artemis Tapınağı’dır. Dünyanın yedi harikası arasında bulunan Artemis tapınağı M.Ö. 7. yy.da inşa edilmiştir. Mermer bloklarda yapılan tapınak o dönemde hem pazar yeri hem de dini bir yerdir. Günümüzde birkaç mermer blok kalmıştır.

Celsus Kütüphanesi Efes’in simgeleri arasındadır. Burası hem kütüphane hem de anıt mezar olarak kullanılmıştır.

24.000 kişilik kapasiteye sahip büyük tiyatro mermer caddenin sonundadır.

Efes Yamaç Evleri teraslar üzerine inşa edilmiştir. Zengin kesimin oturduğu yamaç evleri döneminin en konforlu evlerinin başında gelir. Mermer duvarlar, fresk ve tabanlardaki mozaiklerle kaplı olması ayrıca hamam ve kalorifer sistemine sahip olması dikkat çekmektedir.

Mermer cadde meşhur yerlerdir. Yol üzerinde bulunan dükkanlardan insanlar alışverişini yapıp ayrıca gezinti yapabiliyorlarmış.

Odeon meclis binasıdır. Prytaneion Belediye Sarayıdır. ST.Jean Bazilikası Ayasuluk Kalesi’nde yer almaktadır. İçinde vaftizhaneside bulunmaktadır. Bu bazilikanın altındaHz.İsa’nın havarisi St.Jean (Yuhanna)’nın mezarının olduğu tahmin ediliyor.

Efes’e ulaşım oldukça kolaydır. Selçuk’tan Efes’e minibüsler kalkmaktadır. isterseniz bisiklette kiralayabilir maceralı bir yolculuk yapabilirsiniz. Eğer yürümeyi seviyorsanız yarım saatlik yürüyüşle Efes’e ulaşabilirsiniz.

Efes, Kuşadası’na çok yakındır. Burada bulunan otel, pansiyon ve motelerde konaklayabilirsiniz.

 

paylaş:

Yorum Yap