Dünyadaki Başlıca İklim Tipleri nelerdir, özellikleri nedir, hakkında bilgi kısa özet

Yeryüzündeki geniş alanları kaplayan iklim tiplerine Makro klima iklimi adı verilmektedir. Bunların oluşmasında enlemin büyük etkisinin yanında özel konum şartlarınında etkisi vardır. Genelde bir kuşak halinde uzarlar ve çok fazla kesintiye uğramazlar.
1.EKVATOR İKLİMİ:
a)0-10 derece enlemleri arasında görülür.
b)En belirgin olarak görüldüğü yerler: Amazon ve Kongo havzası Endenozya adaları, Meksika ve Gine körfezidir.
c)En düşük sıcaklık 260 en yüksek sıcaklık 280 dir. (Güneş ışınlarının dik açılarla gelmesine rağmen nemden dolayı sıcaklıklar ne çok yükselir nede çok düşer.=
d)Konveksiyonel yağış görülür.(Isınan havanın yükselip öğleden sonra yağış bırakması)
e)Yağış miktarı 2000 mm nin üzerindedir.
f)Gür orman örtüsüne sahiptir.
g)Yağış miktarının fazlalığı ve sıcaklığın uygun olmasından dolayı kimyasal çözülme fazladır.
h)En fazla yağışı güneş ışınlarının dik açılarla geldiği 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde alır.(Buharlaşmanın fazla olmasından dolayı)
i)Nemden dolayı sıcaklık farkları 1-2 derece arasıdır.
j)Yağış rejimi düzenlidir.
k)Akarsu rejimleri düzenlidir.
l)Havanın nemli olmasından dolayı insanlar yükseklerde yerleşme imkanı bulabilmişlerdir. Bu bir istisnadır. Çünkü insanlar diğer bölgelerde alçak alanları tercih ederken burada yüksek kesimler tercih edilir.
m)Alize rüzgarının etkisinde kaldıkları için kıtanın doğu kıyılarında yağış biraz fazladır.
n)Akarsuların rejimlerinin düzenli olmasından dolayı akarsuları taşımacılıkta kullanılır.
o)Kalıcı karların sınırı 5000 m den başlar.
p)Yağışlar Klimanjero ve And dağları hariç yağmur şeklindendir.
q)Toprak örtüsü yıkanmanın fazlalığından dolayı verisiz olan Lateritlerdir.
2.YAZI YAĞIŞLI TROPİKAL İKLİM(SAVAN İKLİMİ)
a)10-20 derece enlemlerinde görülür.
b)Görüldüğü yerler Kolombiya, Venezuella,Orta Afrika’da Mali,Nijer,Çad,Sudan vb. ve Kuzey Avustralya’da
c)En fazla yağışı yazın alır. Kış yağışları yok denecek kadar azdır.
d)Ortalama yağış 1500-2000mm civarıdır.
e)Yağışlar konveksiyoneldir.
f)Bitki örtüsü uzun boylu savanlardır. Bu savanlar ot toplulukları olarak geçer.
g)Yağış rejimi düzensizdir.
h)Akarsularından taşımacılıkta faydalanılmaz.
i)Savanlar haricinde palmiye türü ağaçlardan oluşan Galeri ve Park ormanlarında görülür.
j)Kışın yağışın azalmasının en önemli nedeni kışın Yüksek Basınç alanının etkisinde olmasıdır.
k)Ekvator iklimine göre insana yaşamasına daha elverişlidir ama yinede fazla nüfuslanma görülmez.
l)Yıllık sıcaklık farkı 6-7 derece civarıdır.
m)Ortalama yıllık sıcaklı 20 derece civarıdır.
3.MUSON İKLİMİ
a)Eksen eğikliğinin sonunda oluşan mevsimlerin dolaylı bir sonucudur.
b)Yıllık ısı farklarına bağlı olarak oluşur.
c)6 aylık dönemler içinde yön değiştirir.
d)En belirgin görüldüğü yer Hindistan civarıdır. Ayrıca Doğu Asya’da,Kuzey Avustralya’da etkilidir.
e)Yağışların büyük bir bölümünün yazın alır.%85
f)Yağış rejiminin düzensiz olmasından dolayı akarsu rejimleri de düzensizdir.
g)Yıllık yağış miktarı 2000 mm civarıdır.
h)Kış yağışları azdır ama adalarda bu görülmez.
i)Dünyanın en fazla yağış alan bölgesi olan Çerapunci bu bölgededir.(12000mm)
j)Bitki örtüsü gür ormanlardır.
k)Dünyanın nüfusunun 1/3 ünden fazlası buradadır.
l)Yıllık ortalama sıcaklık 20 derece civarıdır.
m)Güneyden kuzeye doğuya gidildikçe sıcaklıklar düşer.
4.ÇÖL:
a)Oluşması için en önemli iki sebepten birisi Etrafının dağlarla çevrili olmasından dolayı nemli havanın iç kısımlara girememesi ve ikincisi ise ki en önemli nedenlerinden bir tanesidir Dinamik Yüksek Basınç alanlarıdır.
b)En önemli çöller dönenceler civarında bulunur.(Büyük Sahra, Viktorya, Atakama, Kalahari ve Kaliforniya çölleri)
c)Diğer çöller ise kapalı alanlarda oluşan çöllerdir.(Tar,Gobi ve Taklamakan çölleridir.)
dYağış oranı çok azdır.
e)Yağışın azlığından dolayı bir akarsu ve yağış rejimi belirlemek zordur.
f)Bitki örtüsü kaktüslerdir.
g)Suyun bulunduğu yerlerde ise Vahalara rastlanır.
h)Yağış tamamen tesadüfidir.(Epidozoik)
i)Mekanik çözülme çok fazla görülür.
j)Günlük sıcaklık farkının en fazla olduğu iklimdir.
5.AKDENİZ İKLİMİ:
a)30-45 derece enlemlerinde görülürler.
b)En fazla yağışı cephe yağışları sayesinde kışın alır.
c)Yazın yüksek basıncın etkisine girdiği için yağış çok azdır.
d)Bitki örtüsü yazın buharlaşmayı azaltmak ve su kaybını aza indirmek için dalları tüysü ve cilalımsı bir yapıya sahip olan küçük boylu makilerdir. Ayrıca Akdeniz topluluğunu en iyi temsil eden bitki zeytindir.
e)Yıllık yağış miktarı ortalama 1500 mm civarıdır.
f)Geçiş özelliği gösteren bir iklimdir.
g)Kış sıcaklığı 8-10 yaz sıcaklığı ise 28 derece yıllık sıcaklı farkı 20 yıllık sıcaklık farkı 18-20 derece civarıdır.
h)Don olayı nadir görülür.
i)Toprak örtüsü olarak kırmızı renkli Terra-Rossalardır.
j)Akdeniz iklimi Kaliforniya kıyılarında Akdeniz kıyılarında (Libya ve mısır hariç), Afrikanın Kap bölgesinde (Ümit Burnu) Avustralya’nın güney batısında, Orta Şili’de ve Portekiz’de görülür.
6.STEP İKLİMİ:
a)Orta kuşak karalarının deniz etkisinden uzak olan yerlerinde görülür.
b)Yazları sıcak ve kurak kışları ise sert ve soğuk geçer.
c)Kış ortalama sıcaklığı -2 ile 0 derece arasıdır.
d)Günlük ve yıllık sıcaklık farkları nemin az olmasından dolayı fazladır.
e)Yıllık sıcaklık ortalaması 15 derecedir.
f)En fazla yağışı Konveksiyonel olarak İlkbaharda alır.
g)Yağış rejimi ve akarsu rejimi düzensizdir.
h)Bitki örtüsü bozkırdır.(Kısa boylu ot toplulukları. İlkbahar yağışlarıyla yeşeren yazın kuruyan otlardır.
i)Yıllık yağış miktarı 350 ile 500 mm civarıdır.
7.KARASAL İKLİM:
a)Yıllık yağış miktarı 500-700 mm civarıdır.
b)Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklimdir.
c)Yıllık sıcaklık ortalamaları 10 derecenin altındadır.
d)En fazla yağış yazın düşer.
e)Konveksiyonel yağış görülür.
f)Bitki örtüsü Tayga ormanlarıdır.
g)Sibirya ve Kanada karasal iklimin en belirgin olarak görüldüğü yerdir.
8.ILIMAN OKYANUSAL İKLİM:
a)Özellikle İngiltere kıyılarında Güney Şili’de,Kuzey amerikanın batı kıyılarında ve yeni Zelanda adalarında görülen iklimdir.
b)Nemin fazla olmasından dolayı yıllık sıcaklık farkları azdır.(10-15)
c)Yıllık yağış miktarı1500 mm civarıdır.
d)Yağış rejimi düzenli olan iklimdir.
e)Akarsu rejimi de düzenlidir.
f)Kış yağışları genelde cephe iken yaz yağışları oragrafiktir.
g)Tarım toprakları nadasa bırakılmaz.
h)Bitki örtüsü geniş karışık ve iğne yapraklı ormanlardan oluşur.(Yükseltiye göre)
i)40-60 derece enlemlerinde görülür.
j)Yağışın fazla ve düzenli olmasında Batı rüzgarlarının ve sıcak su akıntılarının etkisi fazladır.
9.TUNDRA İKLİMİ:
a)60-70 derece enlemlerinde görülür.
b)Yıllık ortalama sıcaklık 0 derecenin altındadır.
c)Yıllık yağış miktarı 250 mm civarıdır.
d)En fazla yağışı yazın alır.
e)Konveksiyonel yağış görülür.
f)Bitki örtüsü bataklıklarda görülen Tundralardır.(Ot Topluluğu)
g)En sıcak ayında sıcaklık 10 dereceyi geçmez.
h)Sibirya’nın ve Kanada2nın kuzeyinde ayrıca Grönland kıyılarında görülür.
10.KUTUP İKLİMİ:
a)Yılın hiçbir ayında sıcaklık 0 derecenin üzerine çıkamaz.
b)Sıcaklık farkları 20-30 derece civarıdır.
c)Toprak örtüsü genelde don olduğu için bitki örtüsünden bahsedilemez.
d)Yağışlar sürekli Termik Yüksek basınç alanı olmasından dolayı fazla görülmez.
e)Yıllık yağış miktarı 200 mm’nin altındadır.
f)Antartika ve Grönlantta görülür.

paylaş:

Yorum Yap