Descartes’ın felsefe ve matematik bilimine katkıları nelerdir, keşifleri, icatları ve buluşları

Sponsorlu Bağlantılar

Descartes’ın felsefe ve matematik bilimine katkıları nelerdir, keşifleri, icatları ve buluşları 

Rene Descartes’ın felsefe tarihindeki önemi, kilise odaklı Ortaçağ felsefesini içindebulunduğu darboğazdan çıkarıp Yeniçağ’a taşımasından kaynaklanmaktadır

MURAT GÜZEL / AÇIKGÖRÜŞ KİTAPLIĞI

Modern felsefenin kurucu düşünürlerinin başında gelir ünlü Fransız filozof Rene Descartes. Özellikle Metot Üzerine Konuşma, Metafizik Düşünceler gibi eserleriyle Ortaçağ Batı felsefesi ile modern felsefe arasında önemli bir kırılma noktasını teşkil eden Rene Descartes’ın eserleri kendisinden sonra gelen filozoflar üzerinde de kalıcı etkilerde bulunmuştur.

Descartes’ın esasen felsefeden önce bilime ve matematiğe yaptığı önemli katkılar felsefi düşüncelerinin de kabulü zeminine imkan tanımıştır. Optikte yansımanın temel kanununu bulmuştur; geliş açısı gidiş açısına eşittir. Matematiğe olan en büyük katkısı ise analitik geometri üzerine olmuştur. Cebirin geometriye uygulanması üzerine çalışmıştır. Kartezyen geometri ifadesini ortaya atmıştır. Eğrileri onları üreten denklemlere göre sınıflandırmıştır. Alfabenin son harflerini bilinmeyen çokluklar için, ilk harflerini de bilinen çokluklar için kullanmıştır. Geometri için kullanılan “kartezyen” ifadesi, Descartes sonrası felsefesi için de rahatça kullanılır.

Descartes’ın felsefe tarihindeki önemi, kilise odaklı Ortaçağ felsefesini içinde bulunduğu darboğazdan çıkarıp Yeniçağ’a taşımasından kaynaklanmaktadır. Başta Spinoza ve Leibniz olmak üzere eserleri pek çok önemli filozofu etkilemiştir. 17 ve 18. yüzyıllarda Descartes’ın etkisi kolayca görülebilir. Locke, Hume, Leibniz ve Kant; Descartes’ın düşüncesine yanıt vermeye çalışmışlardır.

Hakikat Araştırması Descartes’ın opus postumumu yani ölümünden sonra yayımlanan eserleri arasında yer alan iki metnin çevirisini bir araya getiriyor. Tabiî Işıkla Hakikatin Araştırılması başlığını taşıyan ilk metin, hayalî üç karakter arasında kurgulanmış bir diyalogdur. Descartes tamamını yazıp bitiremediği bu metninde, başta metodik şüphesi ve cogito ergo sum hükmünün şüphe götürmezliği olmak üzere felsefesinin ana hatlarını özetler. Ünlü Alman filozof Ernst Cassirer bu metni şöyle değerlendirir: “Descartes’ın hiçbir yazısı, hatta Metot Üzerine Konuşma bile, onun düşünce evrenine giriş için bize daha iyi bir yaklaşım noktası sunamaz”.

Maskeli yürüyüş

Dünya ya da Işık Üzerine Deneme başlıklı metin de bitmemiş bir eser projesidir. Madde, uzay, atalet, hareket, ışık gibi fizik konuları ile maddenin, kütlenin ve hareketin korunumu gibi doğa yasalarını incelediği bu eserini tamamlamaktan, Galilei’nin Engizisyon tarafından yargılandığı haberi üzerine (Haziran 1633) vazgeçmiştir. Zira bu eserinde o da Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğünü savunmaya niyetlidir ve zaten hakkındaki “ateist” söylentisinden de fevkalade tedirgindir. Descartes bir kovuşturmaya uğramamak için ihtiyatlı davranır ve mevcut dünyadan değil de hayal ürünü bir dünyadan söz ediyormuş gibi yazar. Bu tavrını, larvatus prodeo (Maske takarak ilerliyorum) ifadesiyle vurgulamıştır.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

paylaş:

Yorum Yap