Depremden korunmak için ne yapılabilir, depremden nasıl korunuruz, yapılması gerekenler nelerdir

– Oturum için tercih edilecek bölgenin, kaygan zemine sahip ve ovalık bölgelerde olmamasına dikkat edilmeli, gevşek toprağa sahip meyilli yerlere ev yapılmamalıdır.
– Oturulacak binanın, apartmanın, yapının genel ve deprem güvenliğine dikkat edilmelidir. Yapı, “Yapı Tekniğine” ve “İnşaat Yönetmeliği”ne uygun, sağlam olarak yapılmalıdır.
– Ön görülen imar planına uygun hareket edilmelidir. Konut için ayrılan alanların dışındaki yerlere, dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine, çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlara ev ve bina yapılmamalıdır.
– Özellikle 1999 depreminden sonra gündeme gelen ve planlanan çalışmalara uygun olarak mevcut binaların dayanıklılık durumları test edilmeli ve dayanıklılığı arttırılmalıdır.
– Deprem tehdidi altında bir ülke olarak, ev satın almanın planladığı durumlarda, yukarıda sıralanan uyarıları dikkate alarak binanın uygunluğu araştırılmalıdır.
– Olası bir deprem için, “Deprem Sigortası” yaptırılmalıdır.
– İşyeri ya da oturum için tercih edilen binada bulunacak tüm bireylere, olası bir deprem durumunda alınması gereken önlemler ve ilk yardım konularında gerekli olan bilgiler verilmeli, beceriler kazandırılmalıdır.
– Evler, okullar ve işyerleri için, olası bir deprem durumuna karşı “Deprem Güvenlik Planı”, “Tahliye Planı” ve “Deprem Sonrası Buluşma Planı” yapılmalı ve bu planlarla ilgili bilgi paylaşımı sağlanmalıdır.
– Deprem sırasında yapılması gerekenlerle ilgili her birey bilgi sahibi olmalı ve bilinçli hareket etmelidir.
– Evlerde, okullarda ve işyerlerinde değişik büyüklükteki depremlere karşı senaryolar hazırlanmalı, zaman zaman tatbikatlar yapılarak hazırlıklı olunmalıdır.
– Yangın, gaz kaçakları, su ve kanalizasyon borusu patlamalarına karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.
– Yataklar, devrilme riski taşıyan eşyalar, dolap, raf, kütüphane, vitrin gibi eşyalar sabitlenmeli ve pencereden uzak alanlara yerleştirilmelidir.
– Gece yatarken oda kapıları açık bırakılmalı, kapı arkasına yatak, yorgan, halı vb. malzemeler konulmamalı, cam kırılmalarının vereceği hasardan korunmak için perdeler kapalı tutulmalıdır.
– Olası bir deprem anında gerekli ilk yardım bilgilerini almak için ilk yardım kurslarına katılmalı, gerekli bilgi ve beceriler kazanılmalıdır.
– Ev, okul ve işyerlerindeki elektrik, gaz, su şebekelerinin gerektiğinde kapatılabilmesi için ana şalter ve vanaların yerleri ve nasıl kapatılacağı öğrenilmelidir.
– Yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağı öğrenilmeli, evlerde de bu cihazların bulundurulması sağlanmalıdır.
– Hiçbir yerden yardım alınmaksızın 72 saat (Üç gün) veya daha uzun bir süre boyunca, evlerde, yurtlarda, işyerlerinde ve arabalarda hayatta kalma mücadelesini vermeye hazırlıklı olunmalıdır. Gerekli olan malzemeler depolanmalıdır.
– Deprem sırasında denizde meydana gelebilecek dalgalar, özellikle deniz kenarında yaşayanlar için tehlike yaratabilir. Gerekli önlemler alınmalıdır.
– Mahalle haritası edinilmelidir.
– Yerleşim birimlerine en yakın hastane, eczane, itfaiye, polis noktası, ambulans yükleme noktaları önceden öğrenilmelidir.
– Acil durum yetkililerine (Sivil Savunma, İtfaiye, Kurtarma Ekipleri, Asker, Polis… ) güvenilmeli, çocuklara bu kuruluşların önemi, telefon numaraları ve telefonla nasıl arayacakları öğretilmelidir.
– Aktif bir sivil savunma teşkilatı oluşturabilmek için görevlilere başvurulmalıdır. Bu amaçla kurulmuş gönüllü kuruluşlar teşvik edilmelidir.
– Ailede bulunan yaşlı, hasta ve özürlü kişilere nasıl yardım edileceği planlanmalıdır.
– Resmi ve özel büyük kuruluşlarda “Acil Kurtarma Ekipleri” oluşturulup eğitilmeli ve gerçek senaryolara göre tatbikatlar yapılmalıdır.
– Her sokak, site ya da apartman sakinleri deprem öncesinde içerisinde jeneratör, beton kırma, demir kesme, kaynak, kriko gibi alet ve makinelerin bulunduğu kulübeleri açık alanlara inşa ettirmeli, aletlerin periyodik kontrollerini yapmalı ve çalışır durumda tutmalıdır. Ayrıca önceden yeraltı içme suyu deposu da inşa ettirilmelidir.
– Bina ve çevresine ait yönlendirici ve bilgi veren krokiler yerleştirilmelidir.
– Deprem bölgeleri için ayrıntılı veri tabanları (Bina sayısı, nüfus, jeoloji, jeomorfoloji, yol, şehir, nüfus haritaları vb.) oluşturulmalıdır.
– Her birey için, acil durumlarda ihtiyaç duyabileceği malzemelerin bulunduğu deprem çantası hazırlanmalı, kolayca ulaşılabilecek yakın bir yerde her an hazır bir şekilde bulundurulmalıdır.

paylaş:

Yorum Yap