Denklemlerle ilgili çözümlü sorular, testler ve cevapları çıkmış sorular

Denklemlerle ilgili çözümlü sorular, testler ve cevapları çıkmış sorular

DENKLEMLER ÇÖZÜMLÜ SORULAR

    DENKLEMLER

 

  1)   x + 6 =13  ise   x=?         

          

      a)13           b)8          c)7          d)-6                                          

 

  2)  x – 3 = 2  ise   x=?

 

      a)3             b)5          c)-5        d)6       

 

  3)  3x + 5 = 14  ise  x=?

 

      a)-2           b)4           c)-3         d)3        

 

  4)   5x – 6 = 19  ise  x=?

 

     a)5           b)10          c)-5         d)0        

 

  5)   2x + 5 = 5   ise   x=?

 

       a)2          b)5             c)-2         d)0      

     

  6)   x + 5 = 3   ise   x=? 

 

       a)2          b)-2           c)1           d)3      

 

  7)   5 – x = 3    ise    x=?

 

       a)2         b)-2          c)0           d)8        

 

  8)   –9 – x = 10     ise  x=?

 

      a)1         b)19          c)0           d)-19     

 

  9)   –5 – 2x = 9     ise   x=?

 

       a)-2        b)-7          c)2            d)8       

 

 10)   2.(x -1) + x = 4    ise  x=?

 

       a)1          b)2          c)3            d)4             

 

 11)   3.(2x + 1) – 5 = 16  ise  x=?

 

        a)3         b)5          c)7            d)4         

 

 12)   3.(2x – 3) – 2.(1–3x) = 1  ise  x=?

 

        a)-1         b)1          c)2           d)-2       

 

 13)   2x-5+3x=4+7x+13   ise  x=?

 

        a)9          b)-5         c)13         d)-11    

 

 14)   5.(3-2x)=15  ise  x=?

 

        a)0          b)1           c)2           d)3         

 

 15)   2.(5x+3) + 8 = 34  ise  x=?

 

       a)-10       b)1          c)2           d)11      

  

 16)  3  eksiğinin  7 katı  63 eden sayı kaçtır?

 

       a) 15       b) 14       c)13         d)12

 

 17)  5(x – 2) = 3x – 4 ise x=?

 

        a)-2          b)4           c)-7         d)3      

 

 18  2x–1 = 107 ise x=?

 

        a)25         b)45         c)54        d)62

DENKLEM SORULARININ ÇÖZÜMLERİ

 

DENKLEM SORULARININ ÇÖZÜMLERİ

 

 Cevap 1)  x + 6 = 13 ise bulmamız gereken bilinmeyen x olduğu için; onu yanlız 

      bırakmamız  gerekiyor. Bu nedenle yanındaki +6 eşitliğin diğer tarafına – 6

      olarak geçer ve denklemimiz;

 

   x = 13 – 6  haline gelir. Buradan x = 7 olarak bulunur.

 

 Cevap 2)  x – 3 = 2 denkleminde ise x’ in yanındaki –3 eşitliğin diğer tarafına +3

       olarak geçer.

 

   x = 2 + 3 olur ve buradan x = 5 olarak bulunur.

 

 Cevap 3)  3x + 5 = 14 ise, önce bilinmeyenimizin yanındaki +5’ i  diğer tarafa –5

     olarak geçiriyoruz.

 

  3x = 14 – 5  

  3x = 9 olarak bulunuyor. x’in başında bulunan 3 çarpanı ise eşitliğin diğer tarafındaki 

          9’un yanına bölen olarak geçer. Buradan;

  x = 9 / 3

  x = 3 olarak bulunur…

 

   UNUTMAYALIM ARKADAŞLAR!!!

   BİR SAYIYI VEYA HARFLİ İFADEYİ EŞİTLİKTE YER DEĞİŞTİRİRKEN; MUTLAKA

   İŞLEM ÖZELLİĞİNİ DE DEĞİŞTİRİCEKSİNİZ… YANİ; TOPLANAN SAYI EŞİTLİĞİN

   DİĞER TARAFINA ÇIKARILAN OLARAK, ÇIKARILAN SAYI TOPLANAN OLARAK, 

   ÇARPIM  DURUMUNDA OLAN SAYI DİĞER TARAFA BÖLEN OLARAK, BÖLEN

   SAYI İSE DİĞER  TARAFA ÇARPAN OLARAK GEÇER.. KISACA

   Toplama —- Çıkarma

   Çıkarma —- Toplama

   Çarpma —- Bölme

   Bölme —- Çarpma   şeklinde yer değişikliği yapılır…

 

   Cevap 4) 5x – 6 = 19  ise öncelikle bilinmeyen sayımızın yanındaki –6’ diğer

      tarafa atıyoruz.

               5x = 19 + 6 yapıyor ve toplayınca

               5x = 25   oluyor. X’ in başındaki 5 çarpanı da diğer taraftaki sayının yanına

                               bölen olarak  geçiyor. Buradan;

             x = 25 / 5  ve x =5 olarak bulunuyor.

 

  Cevap 5)  2x + 5 = 5 ise +5 i diğer tarafa –5 olarak geçirdiğimizde;

                    2x = 5 – 5 ve

                    2x = 0 bulunuyor…2 çarpanı da bölen geçiyor..

                      x = 0 / 2

                      x = 0

 

 

  Cevap 6) x + 5 = 3   ise +5 diğer tarafa –5 geçer ve;

                    x = 3 – 5

                    x = – 2 olarak bulunur.

 

 

  Cevap 7)    5 – x  = 3    ise bilinmeyenimizin yanındaki +5 diğer tarafa geçer

                  – x = 3 – 5 ve buradan;

                  – x = – 2 olur. Fakat bilinmeyenimizin pozitif olması gerektiğinden;

        Her iki tarafı – ile çarparız ve sonuçta;

                    x = +2 olur

 

 

  Cevap 8)   –9 –x = 10  ise  –9 diğer tarafa +9 geçer;

                   –x = 10 + 9 olur. Ve buradan;

                   –x = 19 olur. x’in pozitif olması gerektiğinden

                     x = –19 olur.

 

  Cevap 9)   –5 –2x = 9  ise –5 diğer tarafa;

                     –2x = 9 + 5

                     –2x = 14 olur. –2 çarpanı diğer tarafa bölen olarak geçer ve;

                       x = 14 /–2

                       x = –7 olarak bulunur.

 

 

 

  Cevap 10)  2.(x – 1) + x = 4   denkleminde öncelikle parantezin açılması gerekir.

                      Bu nedenle 2 ile parantezin içindeki x ve –1 sayılarını çarparız. Çarpınca;

                      2x – 2 + x = 4 olur. eşitliğimizin sol tarafında iki tane x’li bilinmeyen var.

                     Önce bunları toplayalım;

           3x – 2 = 4    sonra da –2’yi diğer tarafa geçirelim…

           3x = 4 + 2

           3x = 6   ve 3 çarpanını da bölen olarak geçirirsek;

             x = 6 / 3

             x = 2 olarak bulunur.

 

 

 

 Cevap 11)   3.(2x + 1)  – 5 = 16   denkleminde yine ilk olarak parantezleri açarız.

 

          6x + 3 – 5 = 16     sonra  sayılar arasında işlem yaparız.

          6x – 2 = 16      sonra –2’yi diğer tarafa geçirelim

          6x = 16 + 2

          6x = 18  ve en son 6 çarpanı diğer tarafa bölen olarak geçer ve;

            x = 18 / 6

            x = 3  olarak bulunur.

 

 

 Cevap 12)   3.(2x – 3) –2.(1 – 3x)  = 1    denkleminde ise yine ilk önce her iki

  parantezi de açıyoruz. Açarken parantezin içindeki her iki ifadeyle de çarpmayı

  unutmayın…

 

               6x – 9 –2 + 6x = 1    daha sonra x’li ifadeleri kendi arasında, sayıları da kendi

                                                  arasında işleme sokuyoruz…

 

     12x – 11 = 1     sonra –11’i diğer tarafa +11 olarak geçiriyoruz.

     12x = 1 + 11

     12x = 12    son olarak 12 çarpanını diğer tarafa bölen olarak geçiriyoruz..

         x = 12 / 12

         x = 1   oluyor.

 

 

  Cevap 13 )   2x – 5 + 3x = 4 + 7x + 13     denkleminde önce her iki tarafında aynı olan

                        ifadeleri birbiriyle topluyoruz.

 

       5x – 5 = 7x + 17 oluyor. Eşitliğin her iki tarafında da x bilinmeyeni olduğundan

       bunları  tek bir tarafta toplamamız gerekiyor.. Yer değişikliği yaparken

       küçük olan ifadeyi büyüğün yanına geçiricez.. Sol taraftaki 5x,

       sağ taraftaki 7x’in yanına geçecektir. İşaret değiştirerek tabi;

    – 5 = 7x – 5x +17           (7x ten 5x i çıkarıyoruz)

    – 5 = 2x + 17    şimdi de bilinmeyenimizin yanındaki +17’yi diğer tarafa –17 olarak

       geçiriyoruz.

    – 5 – 17 = 2x

   – 22 = 2x     sonrada x’in başındaki 2 çarpanı bölen olarak geçiyor

   – 22 / 2 = x

   –11 = x    olarak bulunuyor.

 

 

  Cevap 14)   5.(3 – 2x) = 15     önce parantez açılır…

                 15 – 10x = 15     sonra 15 diğer tarafa –15 olarak geçer.

                    –10x = 15 – 15

                    –10x = 0

                             x = 0 / –10

                             x = 0    olur.

 

 

  Cevap 15)   2.(5x + 3) + 8 = 34      önce parantez açalım..

                      10x + 6 + 8 = 34      sora sayıları toplayalım

                      10x + 14 = 34      sonra +14 diğer tarafa geçsin..

                      10x = 34 – 14

                      10x = 20      x’in başındaki 10 çarpanı bölen geçer;

                          x = 20/10

                          x = 2 olarak bulunur.

 

 

  Cevap 16)  3 eksiğinin 7 katı 63 eden sayı kaçtır demek; hangi sayıdan 3’ü çıkarır

   7 ile çarparsak 63 eder anlamına geliyor. Biz o sayıyı bilmediğimiz için 3 çıkarıp 7 ile

    çarpamayız…

   AMAA işlemi tersten yaparsak; yani sonuç olan 63’ü 7 ile bölersek

   (çarpmanın tersi bölmedir.)

   63 / 7 = 9 olur.. ve daha sonra 3 çıkarmak yerine 3 eklersek

    9 + 3 = 12     bu sayıyı bulmuş oluruz..   cevap: 12

 

 

   Cevap 17)   5.(x – 2) = 3x – 4     yine önce parantez açılır..

       5x – 10 = 3x – 4    sonra küçük olan 3x, 5x’in yanına gelir.

       5x – 3x – 10 = – 4

       2x – 10 = – 4    sonra –10 yer değiştirir.

       2x = – 4 + 10

       2x = 6      sonra 2 çarpanı bölen olarak geçer

         x = 6/2

         x = 3 olarak bulunur.

 

 

   Cevap 18)    2x – 1 = 107   en kolay soru sona bırakılır mı kardeşim.. Nasıl böyle bir

     hata yapmışız. Bu soruda sizlere kalsın arkadaşlar.. rahatlıkla yaparsınız. Cevap 54

DENKLEMLER ÇÖZÜMLÜ SORULAR 7.Sınıf

Denklemler çözümlü sorular konuyu daha iyi kavramanız için olabildiğince değişik soru türlerinden hazırlanmıştır. Basit ve orta düzey 20 çözümlü soru aşağıda verilmiştir.

23-2-2014 14-09-13

23-2-2014 14-09-30

23-2-2014 14-09-46

23-2-2014 14-10-13

23-2-2014 14-10-31

23-2-2014 14-10-46

23-2-2014 14-11-05

23-2-2014 14-11-19

İkinci Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular ve Çözümleri 1

 

2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 1YGS LYS Matematik Fonksiyonlar Çıkmış Sorular Fonksiyonlar Çözüm 1YGS LYS Matematik Fonksiyonlar Çıkmış Sorular

[ad code=4]

2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 2YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 2YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 3YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 3YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 4YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 4YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 5YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 5YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular

[ad code=4]

2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 6YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 6YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 7YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 7YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 8YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 8YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 9YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 9YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 10YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 10YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular

[ad code=2]

2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 11YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 11YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 12YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 12YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 13YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 13YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 14YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 14YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 15YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 15YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 16YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 16YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 17YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 17YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 18YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 18YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 19YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 19YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 20YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 20YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular

İkinci Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular ve Çözümleri 2

2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 21YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 21YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular

[ad code=4]

2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 22YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 22YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 23YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 23YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 24YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 24YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 25YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 25YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular

[ad code=4]

2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 26YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 26YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 27YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 27YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 28YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 28YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 29YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 29YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 30YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 30YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular

[ad code=2]

2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 31YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 31YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 32YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 32YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 33YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 33YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 34YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 34YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 35YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 35YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 36YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 36YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 37YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 37YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 38YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 38YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 39YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 39YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 40YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 40YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular

paylaş:

Yorum

 1. yapanın eline sağlık ödevimin hepsini burdan yazdım gerçekten herkee öneriyorum bu siteyi konuyu anlatarak çözdüğünüz için ayrıca teşekkürler ..

 2. beyza knk valla bu site iyiymiş lan matematik ödevindende yırtık

 3. yapanların ellerine sağlık ödevimi buradan yaptım herkese öneririm

 4. kim yapmışsa ellerine sağlık matematik proje ödevini burdan yaptım 😀

 5. devamı varsa lütfen ekler misiniz salı gününe kadar 100 tane soruyu çözümleriyle beraber a4 kağıdına yazmam gerekiyor lütfen ekleyecekseniz biraz çabuk olun

 6. uffff çok az yazmışınız beyaw 🙁 emeye saygı ynede hoş olmuş saolun

 7. teşekkürler çok yardımcı oldunuz performans ödevimi sizin sayenizde tamamladım 🙂

 8. SİZDE OLMASAYDINIZ NERDEN BULURDUK PERFORMANS ÖDEVİNİ ÇOK SAOLUN…

 9. ya çok basit bunlar zor olsun bunlar ne ya biraz zorlastır bunu kafadan yapamıom ben hacı 🙁

 10. birazdaa zor olsaydı ii olrdu bide 20 tane olsaydı fena olmazdı ama cok saolun cok işime yaradı … 😀

 11. saolun çok işime yaradı ama son sorunun işlemini de yapsaydınız keşke 🙁

 12. kim yaptıysa ellerine sağlık proje ödevime çok yardımda bulundu 😀

 13. Allah razı olsun kardeş bunu kım yaptıysa herkezın duasını aldı cennetlık mat performansı burdan yaptım çok saolun

 14. 18. sorunun çevabının sonunda yazmamış cevabı kendimiz yapa bilseydik bu siteye bakmazdık kardeş

Yorum Yap