Deniz Toprak Kimdir? Deniz Toprak Hayatı, Biyografisi, Resimleri, Fotoğrafları, Videoları

Bu sayfam?z? y?ld?z? gittikçe yükselen Deniz Toprak’a ay?rd?k. Sevgili Deniz Toprak’?n Hazan Nedir isimli ?ark?s?n? bilmeyeniniz kalmam??t?r heralde. Peki bu güzel mi güzel, tatl? m? tatl? bayan kimdir ve neyin nesidir? ??te bu sayfada bu soruya cevap vermekle birlikte güzel ?ark?c?n?n en güzel resimlerini ve en güzel video kliplerini de sizlere sunuyoruz.

Deniz Toprak (Deniz Toprak Kimdir? – Deniz Toprak Hakk?nda)


http://www.bilgilersitesi.com/wp-content/uploads/2011/07/user21360pic595123869631.jpg
15.01.1977 y?l?nda Siirt ilinin Kurtalan ilçesinde do?du, ilk-orta ve lise ö?renimini ?stanbul’da tamamlad?. Çocukluk y?llar?ndan bu yana zamanla artan müzik sevgisi ?ark? söyleyerek ifade etmeye çal??t?.

 

2000 y?l?nda usta müzisyen Ali Osman Erba??’dan ders almaya ba?lad? ve böylece müzi?e bak?? aç?s? de?i?ti, Türk Halk müzi?ine gönül verdi ve çal??malar?n? daha bilinçli olarak yürütmeye ba?lad?.

Çe?itli sanatç?lar?n albümlerinde ve film müziklerinde vokal olarak yer ald?. Türkü söylemeyi, nota okumay?, ba?lama çalmay?, yöre a??zlar?n? ve makamlar? ö?renmek; ö?rendikçe enginle?en bu deryada bulunmak ve usta bir yorumcu olmak ideali oldu.

2002 y?l?nda Ali Osman Erba?? ile evlendi.

DEN?Z TOPRAK RES?MLER? – DEN?Z TOPRAK’IN EN GÜZEL FOTO?RAFLARI

Deniz Toprak

Deniz Toprak

Deniz Toprak

Deniz Toprak

http://www.deniztoprak.org/deniztoprak-resimleri/deniz-toprak-10.jpg

 

DEN?Z TOPRAK ?ARKILARI – DEN?Z TOPRAK’IN EN GÜZEL V?DEO KL?PLER?

Deniz Toprak – Hazan Nedir

 

 

 

 

Deniz TOPRAK – Bugün Benim Efkar?m Var

Deniz TOPRAK – Kerkük`e A??t – Kurbanam Han Gözüne

Deniz TOPRAK -Drama Köprüsü

Deniz Toprak – Gül Kuruttum

Deniz Toprak – Ahirim Sensin

paylaş:

Yorum Yap