Dengelenmiş kuvvet ve dengelenmemiş kuvvet nedir nasıl olur ne demektir

Etiketler: dengelenmemiş kuvvet nedir, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler, dengelenmiş kuvvet nedir, dengelenmiş kuvvet, dengelenmemiş kuvvet, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler nelerdir, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvet nedir, dengelenmiş kuvvetler etkisinde hareket, dengelenmiş kuvvetler:

Bir kuvvet daima bir harekete sebep olabilir mi? Üzerinde çalıştığınız masaya bastırın veyahut odanızın duvarını kuvvetlice itiniz. Masa veya duvar hareket edebilir mi? Ellerinizin avuç içlerini birlikte bastırıp, kuvvetlice itiniz. Eğer zıt kuvvetler birbirini dengeliyorsa elleriniz hiçbir surette hareket etmeyecektir. Dengelenmiş demek kuvvetlerin eşit fakat birbirlerine zıt yönde olduklarını belirtir. Dengelenmemiş demek kuvvetlerden birinin diğerinden daha büyük olmasını gösterir. Hareket, zıt kuvvetlerin dengelenmediği durumda ortaya çıkar.

Masanızı ittiğinizde, masanın da sizi eşit bir kuvvetle ittiğini düşünebilirsiniz. Zıt kuvvetler dengelenmiştir. Öyle ki masa hareketsiz halde kalır.
Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.

Dengelenmemiş Ve Dengelenmiş Kuvvetler

Hayatımızda bazı kuvvetler uygularız … Kapıyı iterken, veya çekerken … Limonu sıkarken … Topa vururken … Vb. durumlarda kuvvet uygularız …

2 çeşit kuvvet vardır ;

1. Dengelenmiş Kuvvetler
2. Dengelenmemiş Kuvvetler

Dengelenmiş Kuvvetler ;

İki kuvvetin uygulandığı cisim net (bileşke) kuvvetin yönünde harekete başlar. Eğer eşit büyüklükteki iki kuvvet cisme zıt yönlerde uygulanırsa bileşke (net) kuvvet sıfır olur.

Kuvvetler birbirlerini dengeler. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cismin hareketi değişmez.

20 Newton <——–/__/——–> 20 Newton 20N-20N=0N

Uyarı ;

Cisinkerdeki hareketsizlik ve sabit süratli hareket dengelenmiş kuvvetlerin bir sonucudur .

Dengelenmemiş Kuvvet ;

Bir cisme etkiyen kuvvetlerin bileşkesi sıfırdan farklı ise cisim, bileşke (net) kuvvetin etkisinde hareket eder. Bu durumda cisim, dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Dengelenmemiş kuvvetler, cisimlere hareket kazandırıp, hareketi engelleyebilir. Cismin yönünü ve şeklini değiştirebilir. Eğer cismi dengede tutmak istiyorsak bir kuvvet daha uygulamamız gerekir. Dengeyi sağlayacak bu kuvvet, dengeleyici kuvvet olarak adlandırılır.

50 Newton <——————/__/———–> 30 Newton 50N-30N=20N

Sol tarafa 20 Newton’luk güçle çekilir… 

Bir cisme etki eden dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler nedir?

Kuvvetin cisimlerin hareketlerindeki etkileri;

-kuvvet etki ettiği cisimlere hareket kazandırabilir.
-kuvvet cisimlerin hızlarını değiştirebilir.
-kuvvet hareket eden cisimlerin yönünü değiştirebilir.
-kuvvet cisimlerde şekil değişikliğine sebep olabilir.
-kuvvetlerin cisimler üzerinde döndürme etkileri bulunur.

Kuvvetlerin Bileşkesi;

Herhangi bir cisme birden fazla kuvvet uygulandığında,cisme tek bir kuvvet uygulanıyormuş gibi olur.Burada bir nesneye etkiyen birden fazla kuvvetin etkisi söz konusudur.R ile gösterilir.
Örneğin bir kişinin A noktasından B noktasına taşıdığı bir yükü taşımak için,bir başka kişi yardım ederse bileşke kuvvet artacağından taşıma süresi kısalacaktır..veya bir cisme doğu yönünde 10 Newton kuvvet uygulanırken,bu kuvvete zıt yönde 15 Newton kuvvet uygulandığında cisim ters yönde hareket edecektir.Bu özellikler kuvvetin bileşke kuvveti olarak bilinir.

Aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi;
Bir cisme aynı yön ve aynı doğru boyunca etkiyen iki ve daha fazla kuvvetin birleşmesi ile bu kuvvetlerin bileşke kuvveti ortaya çıkar.Bileşkenin şiddeti kuvvetlerin toplam şiddetine eşittir.
örneğin bir M kütlesine F1=15 Newton ve F2=25 Newtonluk iki kuvvet aynı yönde etkidiğinde bileşke kuvvet;

FBileşke=F1+F2 yani FBileşke=15+25=40 Newton olur.

Zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesi;

Bir cisme aynı doğrultuda fakat ters yönlerde etkiyen iki kuvvetin bileşkesi şiddeti büyük olan kuvvet yönündedir.
Bileşke kuvvet ise,kuvvetlerin şiddetinin farkına eşit olur.Ters yönlü kuvvetler eşit şiddette olursa bileşke kuvvet sıfır olur.

örneğğin yine bir M cismine etkiyen F1=25 Newton F2=30 Newton iki farklı fakat zıt yönlü kuvvetleri düşünelim bu kuvvetler zıt yönlü olduklarından cismin hareket yönü ,şiddeti büyük olan kuvvet yönünde olacaktır.

FBileşke=F1-F2 ise FBileşke=30-25=5 Newton olur.Bu cismin hareket yönü büyük kuvvet olan F2 yönündedir.

Konum ve yerdeğiştirme(Kuvvetin harekete etkileri.)


Bir cismin konumu ,başlangıç olarak seçilen sabit bir noktaya göre alınır.Bu başlangıç noktasından cismin şu anda bulunduğu yere çizilen vektöre ise konum vektörü deniyordur.cismin ilk bulunduğu noktadan bilinen başka bir noktaya ulaşmak için aldığı yola yerdeğiştirme deniyordur.cismin son bulunduğu noktadan ilk bulunduğu nokta çıkarılarak yerdeğiştirme miktarı bulunmuş olur.

Yerdeğiştirme katedilen mesafeden farklıdır.örneğin A noktasından hareket eden bir nesne B noktasına ulaşmak için doğrusal bir hareket yapmasa da,yerdeğiştirmesi bir vektör oluşturacak şekilde doğrusaldır.Burada yerdeğiştirme katedilen mesafeden bağımsızdır.
örneğin katedilen mesafe 500 metre ;yerdeğiştirme ise 200 metre olabilir.

Bir cisme etki eden net kuvvet sıfır ise cisim “dengelenmiş kuvvetler”in etkisindedir
Cisme etki eden iki kuvvet vardır:

    • Sağa doğru 30 N
    • Sola doğru 30 N

Bu kuvvetlerin yönleri ters (zıt) olduğu için çıkarma işlemi yapılır:
30 – 30 = 0 (Bileşke kuvvet sıfırdır.)
Bileşke kuvvet sıfır  olduğu için cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir ve hareketsizdir.

  • Bir cisme etki eden net kuvvet sıfırdan farklı ise cisimdengelenmemiş kuvvetler”in etkisindedir.

Cisme etki eden iki kuvvet vardır:

    • Sola doğru 50 N
    • Sağa doğru 20 N

Bu kuvvetlerin yönleri ters (zıt) olduğu için çıkarma işlemi yapılır:
50 – 20 = 30 N (Bileşke kuvvet sıfırdan farklıdır.)
Bileşke kuvvet sıfırdan farklı olduğu için cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir ve hareket eder.

*** Cisme etki eden kuvvetler ters yönde ve farklı ise; cisim, büyük kuvvetin yönüne doğru hareket eder.
O halde bu cismin hareket yönü sola doğrudur.

 

vektörlerle gösterimi;
<——–0———>
———————->R=0 olur Bileşke kuvvet sıfırdır dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir

sağa 30 N ve sola 30 N(zıt yönde)

<———–0————>
<————————–R=30 N Bileşke kuvvet sıfırdan farklıdır ve büyük kuvvet yönündedir hareketi. dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir.

sola 50 N ve sağa 20 N(zıt yönde olduğu için kuvvetlerin farkı alınır)

 

Dengelenmiş Kuvvet & Dengelememiş Kuvvet

Kuvvet ve İvme

Çift Yönlü Kuvvetler

İki nesne birbirlerine karşı güç kullanırlar. Bu güç zıt yönlü fakat eşit büyüklüktedir.
Duvardan gelen güç ile arabanın gücü eşittir.

Dengelenmiş Kuvvetler

Eğer cisme uygulanan kuvvet bir başka kuvvet ile dengelenirse cisim hareket etmez. Eğer cisim hareket ediyorsa sabit hızla hareketine devam eder

Aracın ileriye doğru hareketine eşit değerde hava ve yoldan kaynaklanan sürtünme kuvveti vardır. Dolayısıyla araç sabit hızla hareketine devam eder.

Dengesiz Kuvvetler

Arabanın hızına uygulanan kuvvet değiştiğinde denge bozulur. Eğer arabanın hızı sürtünme kuvvetinden fazla ise araba ivme kazanır. Eğer sürtünme kuvveti arabanın hızından büyük ise araç yavaşlar.

Kuvvetler farklılığa bağlı olarak araç ya hızlanır ya da yavaşlar.

Duran bir cisme uygulanan kuvvet dengelenemiyorsa cisim o yönde harekete başlar.

Kuvvet, Kütle ve İvme

Nesnenin ivme kazanabilmesi için mutlaka kuvvetin dengelenmemiş olması gerekir. Daha fazla kuvvet uygulanırsa daha fazla ivme kazanılır.

Bir cismin ivme kazanmasında kütlesi de önemlidir.

Büyüklükleri farklı olan cisimlere eşit kuvvetler uygulanırsa kütlesi küçük olan daha büyük ivme kazanır.

Çift katlı otobüs ile mini bir arabanın itilmesini düşünün, iki aracı hızlandırabilmek için tabi ki otobüse çok daha fazla kuvvet uygulamamız gerekir.

paylaş:

Yorum

  1. harikaydııı ödevimeee çokk yararlıı olduuu çok mutluyumm kesinlikle 100 alırımm amaa çok çokkkkkkkkkk teşekür ederim yazana ve bu sayfa yöneticisine

Yorum Yap