Cumhuriyet Bayramı Hakkında Bilgi Kısa Özet

Kısaca Cumhuriyet Bayramı Nedir,

Cumhuriyet Bayramı Neden Kutlanır, Ne Olmuştur,

Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından ilan edilen Cumhuriyet yönetim biçiminin kutlandığı Türkiye’nin resmî bayramlarından bir tanesidir. Ulusal bir bayram olan Cumhuriyet Bayramı her yıl resmi törenlerle kutlanır.

Osmanlı Devleti, hüküm sürdüğü 624 yılda 36 padişah tarafından yönetilmiştir. Son padişahı

Vahdettin’dir.

Padişah, şah, kral, hakan, sultan gibi tek kişiye dayalı yönetim sistemine

Mutlakiyet denir. Mutlakiyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız tek bir kişidedir.

Mutlakıyetle yönetilen ülkelerde zamanla ülkeyi yöneten tek kişiye yardımcı olsun diye meclis kuruldu. Meclis üyeleri halkın dileklerini yöneticiye duyurur, yasa tasarısını hazırlardı. Bu yasa taslakları yönetici tarafından benimsendiğinde yasalaşırdı. Bu yönetim biçimine meşrutiyet denir.

29 Ekim 1923’te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nda (1921 Anayasası) yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini ‘cumhuriyet’ olarak ilan etti. Bu ilan, aynı gece atılan 101 pare top ile kutlandı. 1924 yılında, ‘cumhuriyetin ilanı’ şenliklerle kutlandı.

paylaş:

Yorum Yap