Çözümlü 7.sınıf denklem soruları

www.erguven.net-denklemler_(6).JPG (960×720)

çözümlü 7.sınıf denklem soruları

DENKLEMLER ÇÖZÜMLÜ SORULAR

    DENKLEMLER

 

  1)   x + 6 =13  ise   x=?         

          

      a)13           b)8          c)7          d)-6                                          

 

  2)  x – 3 = 2  ise   x=?

 

      a)3             b)5          c)-5        d)6       

 

  3)  3x + 5 = 14  ise  x=?

 

      a)-2           b)4           c)-3         d)3        

 

  4)   5x – 6 = 19  ise  x=?

 

     a)5           b)10          c)-5         d)0        

 

  5)   2x + 5 = 5   ise   x=?

 

       a)2          b)5             c)-2         d)0      

     

  6)   x + 5 = 3   ise   x=? 

 

       a)2          b)-2           c)1           d)3      

 

2013 Yeni Denklem Soruları ve Çözümleri Kolay ve Zor Çözümlü Sorular İçin Tıklayınız.

 

  7)   5 – x = 3    ise    x=?

 

       a)2         b)-2          c)0           d)8        

 

  8)   –9 – x = 10     ise  x=?

 

      a)1         b)19          c)0           d)-19     

 

  9)   –5 – 2x = 9     ise   x=?

 

       a)-2        b)-7          c)2            d)8       

 

 10)   2.(x -1) + x = 4    ise  x=?

 

       a)1          b)2          c)3            d)4             

 

 11)   3.(2x + 1) – 5 = 16  ise  x=?

 

        a)3         b)5          c)7            d)4         

 

 12)   3.(2x – 3) – 2.(1–3x) = 1  ise  x=?

 

        a)-1         b)1          c)2           d)-2       

 

 13)   2x-5+3x=4+7x+13   ise  x=?

 

        a)9          b)-5         c)13         d)-11    

 

 14)   5.(3-2x)=15  ise  x=?

 

        a)0          b)1           c)2           d)3         

 

 15)   2.(5x+3) + 8 = 34  ise  x=?

 

       a)-10       b)1          c)2           d)11      

  

 16)  3  eksiğinin  7 katı  63 eden sayı kaçtır?

 

       a) 15       b) 14       c)13         d)12

 

 17)  5(x – 2) = 3x – 4 ise x=?

 

        a)-2          b)4           c)-7         d)3      

 

 18  2x–1 = 107 ise x=?

 

        a)25         b)45         c)54        d)62    

2013 Yeni Denklem Soruları ve Çözümleri Kolay ve Zor Çözümlü Sorular İçin Tıklayınız. 

DENKLEM SORULARININ ÇÖZÜMLERİ

 

DENKLEM SORULARININ ÇÖZÜMLERİ

 

 Cevap 1)  x + 6 = 13 ise bulmamız gereken bilinmeyen x olduğu için; onu yanlız 

      bırakmamız  gerekiyor. Bu nedenle yanındaki +6 eşitliğin diğer tarafına – 6

      olarak geçer ve denklemimiz;

 

   x = 13 – 6  haline gelir. Buradan x = 7 olarak bulunur.

 

 Cevap 2)  x – 3 = 2 denkleminde ise x’ in yanındaki –3 eşitliğin diğer tarafına +3

       olarak geçer.

 

   x = 2 + 3 olur ve buradan x = 5 olarak bulunur.

 

 Cevap 3)  3x + 5 = 14 ise, önce bilinmeyenimizin yanındaki +5’ i  diğer tarafa –5

     olarak geçiriyoruz.

 

  3x = 14 – 5  

  3x = 9 olarak bulunuyor. x’in başında bulunan 3 çarpanı ise eşitliğin diğer tarafındaki 

          9’un yanına bölen olarak geçer. Buradan;

  x = 9 / 3

  x = 3 olarak bulunur…

 

   UNUTMAYALIM ARKADAŞLAR!!!

   BİR SAYIYI VEYA HARFLİ İFADEYİ EŞİTLİKTE YER DEĞİŞTİRİRKEN; MUTLAKA

   İŞLEM ÖZELLİĞİNİ DE DEĞİŞTİRİCEKSİNİZ… YANİ; TOPLANAN SAYI EŞİTLİĞİN

   DİĞER TARAFINA ÇIKARILAN OLARAK, ÇIKARILAN SAYI TOPLANAN OLARAK, 

   ÇARPIM  DURUMUNDA OLAN SAYI DİĞER TARAFA BÖLEN OLARAK, BÖLEN

   SAYI İSE DİĞER  TARAFA ÇARPAN OLARAK GEÇER.. KISACA

   Toplama —- Çıkarma

   Çıkarma —- Toplama

   Çarpma —- Bölme

   Bölme —- Çarpma   şeklinde yer değişikliği yapılır…

 

   Cevap 4) 5x – 6 = 19  ise öncelikle bilinmeyen sayımızın yanındaki –6’ diğer

      tarafa atıyoruz.

               5x = 19 + 6 yapıyor ve toplayınca

               5x = 25   oluyor. X’ in başındaki 5 çarpanı da diğer taraftaki sayının yanına

                               bölen olarak  geçiyor. Buradan;

             x = 25 / 5  ve x =5 olarak bulunuyor.

 

  Cevap 5)  2x + 5 = 5 ise +5 i diğer tarafa –5 olarak geçirdiğimizde;

                    2x = 5 – 5 ve

                    2x = 0 bulunuyor…2 çarpanı da bölen geçiyor..

                      x = 0 / 2

                      x = 0

 

 

  Cevap 6) x + 5 = 3   ise +5 diğer tarafa –5 geçer ve;

                    x = 3 – 5

                    x = – 2 olarak bulunur.

 

 

  Cevap 7)    5 – x  = 3    ise bilinmeyenimizin yanındaki +5 diğer tarafa geçer

                  – x = 3 – 5 ve buradan;

                  – x = – 2 olur. Fakat bilinmeyenimizin pozitif olması gerektiğinden;

        Her iki tarafı – ile çarparız ve sonuçta;

                    x = +2 olur

 

 

  Cevap 8)   –9 –x = 10  ise  –9 diğer tarafa +9 geçer;

                   –x = 10 + 9 olur. Ve buradan;

                   –x = 19 olur. x’in pozitif olması gerektiğinden

                     x = –19 olur.

 

  Cevap 9)   –5 –2x = 9  ise –5 diğer tarafa;

                     –2x = 9 + 5

                     –2x = 14 olur. –2 çarpanı diğer tarafa bölen olarak geçer ve;

                       x = 14 /–2

                       x = –7 olarak bulunur.

 

 

 

  Cevap 10)  2.(x – 1) + x = 4   denkleminde öncelikle parantezin açılması gerekir.

                      Bu nedenle 2 ile parantezin içindeki x ve –1 sayılarını çarparız. Çarpınca;

                      2x – 2 + x = 4 olur. eşitliğimizin sol tarafında iki tane x’li bilinmeyen var.

                     Önce bunları toplayalım;

           3x – 2 = 4    sonra da –2’yi diğer tarafa geçirelim…

           3x = 4 + 2

           3x = 6   ve 3 çarpanını da bölen olarak geçirirsek;

             x = 6 / 3

             x = 2 olarak bulunur.

 

 

 

 Cevap 11)   3.(2x + 1)  – 5 = 16   denkleminde yine ilk olarak parantezleri açarız.

 

          6x + 3 – 5 = 16     sonra  sayılar arasında işlem yaparız.

          6x – 2 = 16      sonra –2’yi diğer tarafa geçirelim

          6x = 16 + 2

          6x = 18  ve en son 6 çarpanı diğer tarafa bölen olarak geçer ve;

            x = 18 / 6

            x = 3  olarak bulunur.

 

 

 Cevap 12)   3.(2x – 3) –2.(1 – 3x)  = 1    denkleminde ise yine ilk önce her iki

  parantezi de açıyoruz. Açarken parantezin içindeki her iki ifadeyle de çarpmayı

  unutmayın…

 

               6x – 9 –2 + 6x = 1    daha sonra x’li ifadeleri kendi arasında, sayıları da kendi

                                                  arasında işleme sokuyoruz…

 

     12x – 11 = 1     sonra –11’i diğer tarafa +11 olarak geçiriyoruz.

     12x = 1 + 11

     12x = 12    son olarak 12 çarpanını diğer tarafa bölen olarak geçiriyoruz..

         x = 12 / 12

         x = 1   oluyor.

 

 

  Cevap 13 )   2x – 5 + 3x = 4 + 7x + 13     denkleminde önce her iki tarafında aynı olan

                        ifadeleri birbiriyle topluyoruz.

 

       5x – 5 = 7x + 17 oluyor. Eşitliğin her iki tarafında da x bilinmeyeni olduğundan

       bunları  tek bir tarafta toplamamız gerekiyor.. Yer değişikliği yaparken

       küçük olan ifadeyi büyüğün yanına geçiricez.. Sol taraftaki 5x,

       sağ taraftaki 7x’in yanına geçecektir. İşaret değiştirerek tabi;

    – 5 = 7x – 5x +17           (7x ten 5x i çıkarıyoruz)

    – 5 = 2x + 17    şimdi de bilinmeyenimizin yanındaki +17’yi diğer tarafa –17 olarak

       geçiriyoruz.

    – 5 – 17 = 2x

   – 22 = 2x     sonrada x’in başındaki 2 çarpanı bölen olarak geçiyor

   – 22 / 2 = x

   –11 = x    olarak bulunuyor.

 

 

  Cevap 14)   5.(3 – 2x) = 15     önce parantez açılır…

                 15 – 10x = 15     sonra 15 diğer tarafa –15 olarak geçer.

                    –10x = 15 – 15

                    –10x = 0

                             x = 0 / –10

                             x = 0    olur.

 

 

  Cevap 15)   2.(5x + 3) + 8 = 34      önce parantez açalım..

                      10x + 6 + 8 = 34      sora sayıları toplayalım

                      10x + 14 = 34      sonra +14 diğer tarafa geçsin..

                      10x = 34 – 14

                      10x = 20      x’in başındaki 10 çarpanı bölen geçer;

                          x = 20/10

                          x = 2 olarak bulunur.

 

 

  Cevap 16)  3 eksiğinin 7 katı 63 eden sayı kaçtır demek; hangi sayıdan 3’ü çıkarır

   7 ile çarparsak 63 eder anlamına geliyor. Biz o sayıyı bilmediğimiz için 3 çıkarıp 7 ile

    çarpamayız…

   AMAA işlemi tersten yaparsak; yani sonuç olan 63’ü 7 ile bölersek

   (çarpmanın tersi bölmedir.)

   63 / 7 = 9 olur.. ve daha sonra 3 çıkarmak yerine 3 eklersek

    9 + 3 = 12     bu sayıyı bulmuş oluruz..   cevap: 12

 

 

   Cevap 17)   5.(x – 2) = 3x – 4     yine önce parantez açılır..

       5x – 10 = 3x – 4    sonra küçük olan 3x, 5x’in yanına gelir.

       5x – 3x – 10 = – 4

       2x – 10 = – 4    sonra –10 yer değiştirir.

       2x = – 4 + 10

       2x = 6      sonra 2 çarpanı bölen olarak geçer

         x = 6/2

         x = 3 olarak bulunur.

 

 

   Cevap 18)    2x – 1 = 107   en kolay soru sona bırakılır mı kardeşim.. Nasıl böyle bir

     hata yapmışız. Bu soruda sizlere kalsın arkadaşlar.. rahatlıkla yaparsınız. Cevap 54  

2013 Yeni Denklem Soruları ve Çözümleri Kolay ve Zor Çözümlü Sorular İçin Tıklayınız.

7.Sınıf Matematik| Çözümlü Denklem Soruları

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözüm kümesini bulunuz.

 

* Denklemin bir tarafındaki ifade eşit ifadeyle değiştirebiliriz. ( Her türlü işlem yapılabiliriz. )

* Denklemin her iki tarafı da aynı ifade ile toplanabilir çıkartılabilir. ( Terim denklemin bir tarafından diğer tarafa ters işlem olarak gider. )

* Denklemin her iki tarafı da sıfırdan farklı bir sayı ile çarpılabilir bölünebilir.

 

Örnek: 3 ( 3x – 2 ) = 2 ( 2x + 5 ) – 1

3.3x + 3.(-2) = 2.2x + 2.5 – 1

9x – 6 = 4x + 10 – 1

9x – 6 + (6 – 4x) = 4x +10 – 1+ (6 – 4x)

9x – 6 + 6 – 4x = 4x + 10 – 1 + 6 – 4x

9x – 4x = 10 – 1 + 6

5x = 15

5x = 15

5 5

x = 3 Ç = { ( 3 ) }

 

 

1. x + 7 = 11

2. y – 3 = 6

3. 2x = 12

4. 4x – 3 = 9

5. x + 4 = 15

6. x + 5 = – 12

7. x – 3 = 10

8. x – 9 = – 17

9. 9x = 45

10. – 4x = – 36

11. 42x = 24

12. – 6x = – 7

13. – 5x = – 30

14. 20x + 15 = 25

15. 15x – 9 = 21

16. 2x + 1 = 7

17. 10x – 15 = 5

18. 25 – x = 15

19. 12 – x = – 13

20. 3x – 7x = 12

21. 5 – x = 7

22. 3x + 9 = 15

23. 4x – 7 = 25

24. x + 7 – 3 = 11

25. x + ( – 3 ) 3 = 3 – 42

26. 5 – x + 3 = 12

27. x – 4 = ( – 2 ) 2

28. 7x – 8 = 6 – 5x

29. – x + 4 = – 3

30. – 5x – 28 = – 8

31. – 9x + 2 = – 16

32. 3 ( x + 4 ) = 21

33. – 8 ( x – 3 ) = – 48

34. 2 ( x + 1 ) = – 6

35. 6 ( 3 – 4x ) = – 6

36. – 2 ( 5 – 5x ) = – 40

37. 10 ( x + 3 ) = 0

38. 5 ( 1 – 3x ) = – 35

39. 4x + 7 = 3

40. 5x + 3 = 3

41. 3x – 6 = – 3

42. 10 – ( 50 + x ) = 15

43. 4 ( x – 3 ) + 5 = 9

44. 7 ( x + 3 ) + 5 = 54

45. 6 ( x – 4 ) + 3 = 15

46. 2 ( x + 1 ) – 1 = 13

47. 3 + 4 ( x – 2 ) = 20

48. 3 ( 3x – 2 ) = 2 ( 2x – 5 )

49. 6 – 3 (x + 1 ) = 2 + 3 ( 2x + 3 )

50. 3 – 2 (x – 1 ) = 4 – 3 ( x + 1 )

51. 5 ( 10 – x ) + 20 + 6x = 80

52. 3 ( x – 1 ) + 4 = 2 ( x + 3 ) + 1

53. ( x + 1 )2 – 16 = ( x – 1 )2 + 20

54. ( 2y + 1 )2 – ( 2y – 1 )2 = 16

55. – 3x + 2 = x – 6

56. 4y + 3 = 2y – 1

57. 3 ( x – 2 ) = ( x – 2 ) 2

58. ( x – 7 ) ( x + 15 ) = x2 + 25

59. 3x2 – 14x – 15 = (x + 5)(3x – 7)

60. ( x – 6 ) x = ( x – 2 ) ( x – 5 )

 

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler.

2013 Yeni Denklem Soruları ve Çözümleri Kolay ve Zor Çözümlü Sorular İçin Tıklayınız.

Örnek: Ayşe ile ablasının cevizlerinin toplamı 86’dır. Ayşe’nin cevizlerinin 2 katının 13 fazlası, ablasının cevizlerinin 3katına eşittir. Her birinin kaçar cevizi vardır?

 

Ayşe’nin ceviz sayısı Þ 49

Ablasının ceviz sayısı Þ 37

 

Birinci cümleden: x + y = 86

İkinci cümleden: 2.x + 13 = 3.y

 

Yok Etme Metodu:

 

x + y = 86 | . 3 3x + 3y = 258

2x = 3y – 13 + 2x – 3y = – 13

5x + 0 = 245

 

5x = 245 49 + y = 86

5 y = 86 – 49

 

x = 49 y = 37

 

Yerine Koyma Metodu:

 

x + y = 86 y = 86 – x

2x – 3y = – 13 2x – 3(86 – x) = – 13

 

2x – 258 + 3x = – 13

 

5x = – 13 + 258 y = 86 – 49

 

5x = 245 y = 37

5 5

 

x = 49 Ç = { ( 49; 37 ) }

 

1. Bir kumbarada 21 adet madeni para olup değeri 1 450 000 liradır. Bunlardan bir kısmı 50 000 liralık, kalanı da 100 000 liralıktır. Kumbarada kaç tane 50 000 liralık, kaç tane 100 000 liralık vardır?

 

2. Funda ile babasının yaşları toplamı 63’dür. Funda’nın yaşının 2 katından 9 fazlası babasının yaşına eşit olduğuna göre, Funda ve babasının yaşlarını bulun.

 

3. Yurdanur 9, annesi 39 yaşındadır. Kaç yıl sonra annesinin yaşının 1/3’ü Yurdanur’un yaşına eşittir?

 

4. İki tam sayının toplamı 60’tır. Birinci sayının yarısı, ikinci sayının 1/3’üne eşittir. Bu sayıları bulun.

 

5. Bir sınıfın mevcudu 48’dir. Kızların sayısı, erkeklerin sayısının yarısından 6 fazladır. Bu sınıftaki kız ve erkek sayılarını bulunuz.

 

6. 65 sayısını öyle iki parçaya ayırın ki, birincinin 3 katı, ikincinin 5 katından 3 fazla olsun.

 

7. Bir kesrin paydası, payının 3 katından 1 fazladır. Pay ve paydasına 11 eklediğimizde kesrin değeri 5/8 oluyor. Bu kesri bulunuz.

 

8. Rakamların toplamı 10 olan öyle iki basamaklı bir sayı bulunuz ki, bu sayının 2 katının 28 eksiği, sayının ters yazılışına eşittir. Bu sayıyı bulunuz.

 2013 Yeni Denklem Soruları ve Çözümleri Kolay ve Zor Çözümlü Sorular İçin Tıklayınız.

7. sınıf denklemler ile ilgili 30 soru ve çözümleri

1) 6x +12 =0 denkemini çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm:

6x+12=0  6x= -12
x= x=-2 Ç= olur.
2)-5x + 6 + x = 1 –x + 8 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm:

-5x+ 6+ x =1 –x +8
-4x + 6 = -x + 9
-4x +x = 9-6
-3x=3
x= -1 Ç=
3) denkleminin çözüm kümesini bulunuz.
Çöm: denklemde paydası eşitlenir:

4) x-{2x-[x+1-(3x-5)]} = 3 ise x kaçtır?
Çözüm:

[x+1-3x+5]
[-2x+6]
{2x+2x-6}
x-4x+6 = 3
-3x =  x= 1 Sonuç: 1

5) 9(1-2x) – 5(2-5x) = 20 denkleminin çözüm kümesi nedir?
Çözüm:

9(1-2x) – 5(2-5x) = 20
9-18x-10+25x = 20
7x-1= 20
7x = 21
x = 3
Sonuç: 3

6) x 2 x 1
—– + —– = —– + 1—– denkleminin çözüm kümesi nedir?
3 5 5 3

Çözüm:
x 2 x 4
—– + —– = —– + —–
3 5 5 3
(5) (3) (3) (5)

5x+6 3x+20
——- = ——- = 5x + 6 = 3x+20
15 15

2x = 14  x = 7 Sonuç: 7

7) Kendisine katı eklendiğinde 72 eden sayı kaçtır?

Çözüm:

=
8) 2x+5=1 ise “x” kaçtır?

Çözüm:
2x = -4
x = -2  Sonuç = {-2}

9) Toplamları 77 olan iki sayıdan birinin 3 katı, aynı sayının 4 katıyla topl¤¤¤¤¤ eşittir.Bu Sayıların Küçük Olanı Kaçtır?

Çözüm:

3x+4x = 77
7x = 77
x = 7
3x = 33 Sonuç = {33}

10) Bu denklemdeki x’ in değerini bulunuz.
Çözüm:

x = 5 Sonuç = {5}

11) “x” in değerini bulunuz.
Çözüm:

– 45 = 5x-35
5x = -10
x = -2

Sonuç = {-2}

12) “x” in değerini bulunuz.

Çözüm:

3x-5 = -20
3x = -15
x = -5 Sonuç = {-5}

13) denklemini ve koşuluyla x’i bulunuz.
Çözüm

x=-1 fakat (x 1 ve x koşulundan dolayı

Ç=Ǿdir

14) için x ’in değeri kaçtır?
Çözüm
 x=3 (x 3 koşulundan dolayı )

Ç=Ǿdir

7. Sınıf Birinci Derece Bir bilinmeyenli Denklemler soru ve Çözümler 4


7. Sınıf Birinci Derece Bir bilinmeyenli… ile akkaya32

Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri (Denklem Çözme)

BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ
– Denklem Nedir?
– Denklemler Nasıl Çözülür?
– Denklemin Kökü

DENKLEMLER

İçinde eşitlik ve bir tane bilinmeyen bulunan ifadelere 1 bilinmeyenli denklemler denir. Eşitlik içeren cebirsel ifadelerde sembollerle temsil edilen değişkenlere bilinmeyen denir.

Bir denklemde bilinmeyeni bulmak için yapılan işlemlere denklem çözme denir. Denklemi doğru yapan bilinmeyenin değerine denklemin çözümü denir. Buna denklemin kökü de denir.

Denklemin köklerini bir kümeye yazmaya da çözüm kümesi denir.

DENKLEM ÇÖZME

Denklem çözerken amacımız bilinmeyeni yalnız bırakmaktır. Bunun için bilinmeyenleri eşitliğin bir tarafına, bilinen sayıları eşitliğin diğer tarafına toplarız. Daha sonra bilinmeyeni yalnız bırakırız. Bu işlemleri yaparken:

Eşitliğin her iki tarafına aynı sayı eklenebilir.

Eşitliğin her iki tarafından aynı sayı çıkartılabilir.

Eşitliğin her iki tarafı aynı sayı ile çarpılabilir.

Eşitliğin her iki tarafı aynı sayıya bölünebilir.

 

Bu işlemleri daha pratik yapmak için şöyle de yapabiliriz:

Toplam durumundaki + işaretli sayılar eşitliğin diğer tarafına geçerken – olur.

Toplam durumundaki – işaretli sayılar eşitliğin diğer tarafına geçerken + olur.

Çarpım durumundaki sayılar eşittirin diğer tarafına bölüm olarak geçer

Bölüm durumundaki sayılar eşittirin diğer tarafına çarpım olarak geçer.

 

ÖRNEK: 3x + 10 = 25 işlemini yapalım.

Bilinmeyeni yalnız bırakmak için +10 karşıya -10 olarak gönderilir.

3x = 25 – 10

3x = 15

x’in başındaki çarpım durumundaki 3’ü karşıya bölüm olarak göndeririz.

x = 15/3

x = 5

Denklemin kökü 5 bulunur. Çözüm kümesi Ç = {5}

 

ÖRNEK: 7x – 4 = 5x + 8 işlemini yapalım.

Bilinmeyenleri eşitliğin bir tarafına, diğer sayıları diğer tarafa toplarız.

(Bilinmeyenleri, bilinmeyen nerede büyükse orada toplamak kolaylık sağlar.)

Bilinmeyenleri eşitliğin sağına, bilinen sayıları eşitliğin soluna toplayalım

-4 sağa +4 olarak geçer, 5x sola -5x olarak geçer

7x – 5x = 8 + 4

2x = 12

x’in başındaki 2 katsayısını karşıya bölü olarak göndeririz.

x = 12/2

x = 6

Denklemin kökü 6 bulunur. Çözüm kümesi Ç = {6}

paylaş:

Yorum

 1. Gerçekten çok işime yaradı pazartesi sınavım var gerçekten çok işime yaradı 🙂

 2. gerçekten çok işime yaradı güzel sorularınız varmış pazartesi matematik yazılımdan yüksek not almamı sağlar inşallah

 3. matematiği bana bu site sevdirdi bu siteye bayılıyorum süper sorular hazılıyor hemde banaa sınavımda yardımcı olcak sorular hazırlıyor bu siteye kurandan allahh razı olsun elleinize sağlık

 4. Bu site gerçekten çok güzel ve yararlı . Ben denklemler konusunu anlayamamıştım bu örnekler sayesinde hem mantıksal olarak anladım hem de farklı türde soru çözümü şansına sahip oldum ..

 5. aynı bize belgin hocanın anlatığının aynısı bu site çooooooooooooook güzel ah bide sınavlarda yapabilsem biliyorum ama yapamıyorum sınavda o nasıl oluoyr mütiş bir siteeeeeeeee

  :

 6. “aBc “” diyorki=Sorular çok kolay karde$!m B!Raz zoR soRun yaw..!
  Emeğe sayqı..! |8

 7. gerçekten çok işime yaradı ben 7’ye gidiyorum dersler bana biraz zor geliyor bu site sayesinde hem çözüm yapabiliyorum hemde konuları çok kolay anlayabiliyorum.

 8. ben matematikten hiç anlamıyom arkadaş matematik diye bir şey niye çıkartmışlarki

 9. off bişe anlamadım ya :/ üşenmeyip hepsini okusaydım anlardım belki ama düşük almaya yeğlerim o ne lan upuzun 😀

 10. bence ooook güzel eskiden denklem çözemiyodum şimdiise çok basit bir şekilde çözüyom

 11. çookk sağolun performans ödevi vardı son anda yetiştirdim

 12. çook sağolun ama daha krdeşimin devini yapacağımmm brde çook güzel bir site herkeze tavsiye ederimm

 13. çoook sağolun performans ödevimi sizin sayenizde yaptım her keze tavsiye erderim :*

 14. cevapları yok sanmıştım:D
  Hepsini tek tek çözdüm 2-3 yanlışım var…
  Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim!

 15. admin bea çok güzelde şu problemlerin çözümünüde koy bea 😀

 16. saol kardeş hocanın anlatından anlaamadım ama şimdi anladım sayenizde tşk ler

 17. 8. soru cevabı 64 olucak şöyle oluyor
  46×2=92
  92-28=64
  46’tının tersi 64’tür

 18. çok sağolun işime çok yaradı 100 alcamı umuyorum teşşekürler 🙂 …

 19. allahım nolur performanstan 5 alırım ha bu arada emeği geçen herkese teşekkürler:):(

 20. süper bi site yazılılarıma bu siteden çalıştım 100 aldım :):):) yani çok teşekkürler nasıl 100 aldım hala inanamıyorumm çok saolunn

 21. bu site çok güzelmiş sorular da çok kolaymş ama sınavda yapamıyprum

 22. ÇOK GÜZEL BİR SİTE BİDE ÇOK YARARLI BU SİTEYİ KİM KURDUYSA ELLERİNE SAĞLIK

 23. olm hepiniz yalan sölüonuzla 100 sen matamatikden alcaksınız gülüm ne kafalısınız

 24. Bu site hem çok iyi hem’de çok yararlı bir site gerçekten :):):):):)

 25. çok iyi olmuş ödevin yarısını burda yaptım ama benim seviyemegöre düşük ama öğrendiklerimizle aynı saol

 26. çok saolun valla muhteşem bir çalışma olmuş. profesyonel üst düzey bir makale yapanın ellerine sağlılk bu siteyi tebrik ediyorum.

 27. güzelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll

Yorum Yap