Çözelti soruları ve cevapları 2011-2012 çözümlü

 Çözelti soruları ve cevapları 2011-2012 çözümlü

Çözeltiler Öss Soruları Ve Cevapları
Çözeltiler Öss Soruları Ve Cevapları/ext/belgeler_v_e.swf”>

ÇÖZELTİ SORULARI

SORU
0,25 M HNO3 çözeltisinin 800 mililitresini tamamen nötrleştirmek için kütlece %14 lük KOH çözeltisinden kaç gr gereklidir?

(Atom kütleleri:K=39 , O=16, H=1)

n=mv
n=0,25×0.8
=0.2 mol KOH gerekli
KOH=56
m=ma.n
56.0,2=11.2

14               11,2
100               x x=80

2013 Yeni Çözelti Soruları ve Çözümleri (Cevap Anahtarı) İçin Buraya Tıklayınız.

SORU
35 C’ta X tuzun çözünürlüğü 80g/100g sudur. 90 C’ta kütlece %60’lık 500 g doymuş çözelti 35 C kadar soğutulduğunda kaç gram tuz çöker?
90 C–> 500.(60/100)=300g tuz, 200g su

200g su–>300g tuz
100g su–>150g tuz

90 C–>150/100
35 C–>80/100

90C–>35C
150-80=70g tuz çöker.
SORU
X tuzunun,
30 C’taki çözünürlüğü 40 g/100 g sudur.
40 C’taki çözünürlüğü 60 g/100 g sudur.

40 C sıcaklıkta X tuzu ile hazırlanmış doygun çözelti 30 C a soğutulduğunda 12 g tuz çökmektedir.

Buna göre çözeltide kullanılan su kütlesi kaç gramdır?

a-160 b-140 c-120 d-80 e-60
40                  30

100 g suda –> 20 g tuz (60-40)

x g suda –> 12 g tuz

x=60
SORU
1)belli bir sıcaklıkta tebeşirin suda çözünürlüğü 1.10^-1 g/100ml 3gr’lık bir tebeşir parçasını çözmek için kaç litre su gerekir?

0.1 gr için                   100 ml su gerekiyorsa;
3 gr için                       3000 ml gerekir.
3000 ml=3 litre olur.

2)bir katı maddenin sudaki çözünürlüğü 60g/100ml sudur 20ml suda aynı katı maddeden doyuncaya kadar çözüyoruz.aynı sıcaklıkta suyun yarısını buharlaştırdıktan sonra kalan kısmı bir filitre kağıdından süzersek kağıtta kaç gram katı madde kalır
20 ml su için gereken madde miktarı 12 grdır.
suyun yarısı buharlaşırsa geriye 10 ml su kalır.
10 ml suda ise 6 gr madde çözünür.
12 grdan kalan diğer 6 gram ise dibe çöker.
Filtreden geçirildiğinde de kalan madde 6 gr olduğundan 6 gram madde kalır.
SORULAR
SORU 1)
bir x tuzunun oda sıcaklığındaki15 gr doymus cözeltisi hazırlanıyor.çözücü tamamen buharlaştırıldığında, 2,5 gram x tuzu elde edildğiğine göre bu sıcaklıktaki çözünürlüğü nedir?
CVP
15 gr çözelti buharlaştığında                         2.5 gr madde kalıyorsa

12.5 gr su 2.5 gr madde var demektir.
Buna göre de çözünürlük; 2.5/12.5 tan            %20 yapar.

SORU 3)
60 derece çözünürlük:40/100su}
40 derece çözünürlük:20/100su}

buna göre60derecede 400gr su ile hazırlanan doymus cözelti 40dereceye soğutulursa,
a)çözelti doymus oluır mu neden?
400 gr suda 60 derecede 160 gr madde vardır
40 dereceye soğutulduğunda çözeltinin doymuş olması gereken madde miktarı x için 80 gr olmalıdır
.Elimizde 160 gr olduğuna göre çözelti doymuştur.

b)kac gram su eklenirse çökme gözlenmez.
40 derecede
20 gr madde            100 gr suda çözünüyorSA.

160 gr madde          x gr suda çözünür.
x=800 gr olur.
Elimizde 400 gr olduğuna göre ihtiyacımız olan su miktarı 400 grdır.

SORU 4)
bir x katısının 25 derecedeki alkolde doymus çözeltisi kütlece yüzde 36lıktır.buna göre x katısının aynı sıcaklıkta 100cm3 alkoldeki çözünürlüğü kac gr dır?(d alkol=0,8gr/cm3)

100 gr lık bi çözelti alalım.Bu çözeltinin 36 gr mı madde kalan 64 gr sudur.
Aynı işlem alkolle yapıldığına göre;

Alkolün kütlesi= (0.8 . 100=80 grdır.
Çözünürlüğü ise
36/80 i sadeleştirip yüzdesini alırsan %45 olur
SORU
x/(k)<=>x(suda)+ısı denklemine göre çözünen x katısının 200 gramı 400 gram suda çözülerek doymamıs cözelti hazırlanıyor.çözelti 80dereceye ısıtıldığında 100gr katının çöktüğü belirleniyor.bu sıcaklıktaki çözünürlüğü kütlece yüzde cinsinden bulunuz.
400 gr suda 200 gr madde doymamış çözelti oluşturuyor.
Isıtıldığında madde çöktüğüne göre doymuş hale geliyor.
Bu yüzden 200-100=100 gr madde çözünür.

400 grda 100 gr madde çözündüğünden çözünürlük %25 tir.

SORU
20 derecede çözünürlük:32/100su}
50derecede çözünürlük:84/100 su}

20 derecede 250gr su ile hazırlanan çözeltinin sıcaklığı 50dereceye cıkarıldığında doymus olabilmesi için.150gr daha x çözmek gerekiyor.buna göre

a)başlangıçtai çözeltide kac gr x tuzu vardı?
250 gr suda 50 derecede 210 gr madde çözünür
elimizde x gr madde var ve 150 gr eklemek gerekiyor.Yani

x+150=210 gr burdan x=60 gr bulunur.

b)başlangıçtaki çözelti doymusmudur?
Başlangıçta çözelti doymamıştır.Eğer doymuş olsaydı madde eklemeye gerek kalmazdı.

c)son çözeltinin kütlesi kac gr dır?
250 gr su+210 gr madde=460 gr çözelti oluşur.
Çöz.dengesi
CaCl2 nin çözünürlük çarpımı 4.10^-12 ise aynı sıcaklıkta saf su ile hazırlanmış 100lt sulu çözeltide en fazla kaç gr CaCl2 bulunur? (CaCl2=111)
şıklar
1,11.10^-4
1,11.10^-3
1,11.10^-2
1,11
11,1
CaCl2–>Ca+2Cl
Ca=x M ise Cl=2x M

x.(2x)^2=4x^3=4.10^-12
x=10^-4

M(Ca)=M(CaCl2)

[CaCl2]=10^-4 Molar

n=M.V=10^-4.100=10^-2 mol

m=10^-2.111=1,11 gr

SORU
CaCo3 ün oda sıcaklığında saf suda çözünürlüğü X mol/lt ‘dir
Buna göre aynı sıcaklıkta CaCO3 ün 0,2M Na2CO3 çözeltisindeki çözünürlüğü kaç mol/lt dir?

cvap X e bağlı bir değer olacak..

CaCO3 ün saf sudaki çözünürlüğü x ise kç=x^2 dir.
Na2CO3 teki çözünürlük ise Ca nın derişimine a dersek CO3 ten gelen derişim 0.2 molar olur
(CaCO3 ün içinde çözündüğü Na2NO3 çözeltisindeki CO3 iyonları ortak iyon etkisi yapacağından ihmal edilir)
a.0.2=x^2 den a=5x^2

2013 Yeni Çözelti Soruları ve Çözümleri (Cevap Anahtarı) İçin Buraya Tıklayınız.

1-
derişimi 0,5 M olan çözeltinin kaç mililitresinde 1g NAOH çözünmüştür?(NAOH:40)

1g NAOH=1/40 mol
M=n/V
0,5=1/40.x >>> x=0,05lt=50ml

2-
0,3 M lik kaç Ml NaCl çözeltisine 200 mL SU EKLENDİĞİNDE ÇÖZELTİ 0,25 ml  OLUR?
0,3=n/x             0,3x=n

0,25=n/x+0,2 n yerine 0,3x yazarsak;

0,25=0,3x/x+0,2                x=1lt
3)
0,2 M 500 mL AlCl3 çözeltisinin bir kısmı buharlaştırarak çözeltinin hacmi 200 mL ye düşürülüyor. Son Çözeltideki Cl- iyonlarının molar derişimi kaç olur?
0,2=n/0,5 >>> n=0,1 mol

ALCL3———–>Al+3Cl olarak iyonlaşır
0,1mol               0,1    0,3mol

M=0,3/0,2                 M=1,5 olur

4)
Hacmi V1 mL olan 0,4 M lık KCl çözeltisi ile hacmi V2 mL olan 1,6 M lık KCl çözeltisi karıştırıldığında karışımın derişimi 0,8 M oluyor. Buna göre v1 / v2 oranı kaçtır?
0,4=n/V1 >>> n=0,4V1 mol

1,6=n2/V2 >>> n2=1,6V2 mol
karıştırılınca;
0,8=(1,6V2+0,4V1)/V1+V2
V1/V2=2 olur
SORU
0,6 M 300 mL H2SO4 çözeltisine 200 mL su eklenenirse çözeltinin derişimi kaç N olur?
molleri eşit olmalı
M1.V1=M2.V2 —>0,6.0,3=0,5.M2 –<M2=0,36

N=M.TD =0,36.2=0,72

TESİR DEĞERLİĞİ =TD=2 OLUR AYRIŞTIĞINDA H İN ÖNÜNDEKİ KATSAYI TD DİR
H2SO4–>(2H^+)+((SO4)^-2) + VE -2 VERDİĞİ İYONLARDIR
_________________

SORU
1-)Kütlece %25 lik 400 g şekerli su çözeltisi kaç gram su kullanılarak hazırlanmıştır?
-%25 lik 400 gram çözelti
% 25 demek 100 g cozeltide 25 gram cozunen var demektir.
buna gore 400 g cozeltide 100 g cozunen vardir.
400-100=300 g da su vardir

2-)Kütlece %30 luk 120 g KCl çözeltisini kütlece % 40 lık hale getirmek için kaç gram su buharlaştırılmalıdır?
-%30.120-%0.(120-x)=%40.(120-x)
x=30 gram su buharlaştırırız

3-)Kütlece %10 luk 250 gram Al(OH)3 çözeltisine önce 40 mL su ,ardından 39 gram Al(OH)3 katısı ekleniyor.Çözeltinin son derişimi kütlece % kaçtır
? ( dsu’yu 1g/mL alınız)
baslangicta 25 g Al(OH)3 cozunmus durumda. sonra 39 g daha ekliyoruz, toplam cozunen kati miktari 25+39=64 g olur.

toplam cozelti kutlesi 250+40+39=329 g olur.

buna gore cozelti 6400/329=19,45288….. olur

%19,45
…………….
329 g cozeltide 64 g cozunen varsa
100 g cozeltide ? g cozunen vardir

buna gore 100.64/329=19,45

1)   %50 lik ve %80 lik tuz çözeltileri hangi oranda karıştırılmalıdırki oluşan çözelti %60 olsun??

50.X+80.Y=(X+Y).60
2Y=X
X/Y=2 OLUR

SORU
400 gr x tuzu çözeltisinde 50 gr tuz çözünüyor.Aynı sıcaklıkta tuzun çözünürlüğü nedir

400GRAM ÇÖZELTİDE               50GRAM TUZ VARSA
100 ” ”                                    A GRAM
—————————————————-
A=12,5

SORU
Oda sıcaklığında bir X katısının çözünürlüğü 40g/100g sudur.
Aynı sıcaklıkta 225 g su ve 75 g X katısı kullanılarak hazırlanan bir çözeltiyi doymuş hale getirmek için kaç gram X katısı çözünmelidir?

A)15 B)20 C)25 D)30 E)40

100              40
225              x
———————————–
x=90

90-75=15 gram daha ilave etmek lazim.

SORU
2Al+3H2SO4 —> Al2(SO4)3+3H2

1 lt H2SO4 çözeltisine 108 gr Al ilavesi sonucu artansız olarak yukarıdaki tepkime gerçekleşiyor. Kullanılan H2SO4 çözeltisinin yoğunluğu 1,2 gr/cm3 olduğuna göre kullanılan çözelti kütlece % kaçlıktır?
Al:27 H2SO4:98

A)29 B)39 C)49 D)59 E)69
M=d.10.Y/Ma

2Al + 3H2SO4 —> Al2(SO4)3+3H2
4 mol 6 mol

M=m/V
M=6M

6=1.2 x 10 x Y / 98

Y=49
SORU
1M 200 mililitrelik NaCl çözeltisine

1)800 ml su ilave edilirse
2)150 ml su buharlaştırılırsa
işlemleri ayrı ayrı uygulandığında derişimleri kaç molar olur?
1 M
0,2 litre

m=M.V
m=0,2 mol

1) +0,8 l = 1 litre

M=m/V= 0,2 M

2) -0,15= 0,05 litre

M=m/V = 0,2/0,05 = 4 M

SORU
öz kütlesi 1,2 g/ml olan NaOH çözeltisi kütlece %20 liktir.
Bu çözeltiden 20 ml alınarak kaç ml su ilave edilirse ilave edilen çözeltinin derişimi 0,2 olur.(Na:23 O:16 H:1)
M=d.%.10/Ma
=(1,2.20.10)/(23+16+1)
=120/40                                  =3 M

20 ml ise
n=M.V
=20.3=60

0,2=60/V

V=300 ml

300-20=280 lt eklenmeli

SORU
10 C de çözünürlüğü 40g/100 gram su olan bir tuzun bu sıcaklıkta %20’lik 200 gram çözeltisini doygun hale getirmek için kaç gram tuz ilave edilmelidir?
100 gr suda 40 g tuz çözünüyor.

%20 lik 200 gr çözeltinin 40 gr ı tuz 160 gr ı sudur.

100 gr suda           40 g tuz
160 gr suda           64 gr tuz çözünür.

64-40=24 gr daha çözebilir.
………………….
%20lik 200 gram çözeltide 160g su ve 40 g tuz vardır
çözeltinin doymuş olabilmesi için 160 gram suda ne kadar su çözünür
100 de               40 çözünürse
160 da                64 çözünür
işte orantıdan. ordan da 24 g tuz eklemem gerektiğini görürüm doyurmak için
SORU
X M 400 ml HCl çözeltisine 16 g Zn eklenerek tam verimle Zn+2HCl–>ZnCl2+H2 tepkimesi oluşturulduğunda 3 g Zn nin tepkimeye girmediği belirlendiğine göre X kaçtır?(Zn:65)cvp:1

yani 13 gram Zn tepkimeye girmiş. 13/65=0,2 mol
denkleme göre HCl nin 0,4 mol olması gerekir.
M=n/V M=0,4/0,4=1
SORU
Kütlece %8 lik 400 g NaOH çözeltisinde kaç mol NaOH çözülürse derişim kütlece %10 olur?cevap:2/9

%8.400+%100.A=%10.(A+400)

A=80/9 GRAM EKLENMİŞ

MOL=M/V=80/9.40=2/9 MA=40 OLMUŞTU

SORU
30 gram x katısı 70 gram suda çözülerek hazırlanan çözeltinin özkütlesi 1.5 g/cm^3 ve derişimi 9 M dır. x in mol kütlesi nedir?
A)60 B)50 C)100 D)30 E)40
30 gr X ve 100 gr çözelti var.
Bu nedenle çözelti kütlece %30 u X dir.

M=d.%.10/Ma

9=1,5.30.10/Ma

Ma=50 gr/mol
SORU
0,25 mol X(NO3)2 ile hazırlanan 200 gr çözelti ağırlıkça %20,5 liktir. buna göre X in kütle numarası kaçtır?
100 gram cözeltide %20,5 ise
200 ” ”                          41 gram

0,25 molü                  41 gramsa

1 molü                        164 dür
—————————————-
(NO3)2 =124 gram tüm bileşik 164-124 = 40 gram X ( 1 mol )

SORU
1)
Özkütlesi 1,4g/cm^3 olan kütlece %28 lik KOH çözeltisinin 500cm^3 ünde kaç mol KOH vardır?(KOH=56)
A)7 B)4 C)3,5 D)1,75 E)0,5
CEVAP C
M=d.Y.10/Ma

M–>molarite
Y–>yüzde
Ma–>mol kütlesi
M=1,4 .10.28/56=7
M=n/V 7=n/0.5         n=3.5
500cm^3=0.5L

SORU
BaF2 katının çözünürlük çarpımı 4.10^-6 dır.

2 litre 10^-2M Ba(NO3)2 çözeltisine kaç molün üzerinde NaF eklenmeli ki çökelme olabilsin?

A)10^-3 B)2.10^-3 C)10^-2 D)2.10^-2 E)4.10^-2
CVP
4.10^-6=10^-2.x^2
x=2.10^-2 molar
n=m.v
x=4.10^-2 mol olur

SORU
XOH bileşiğinin saf sudaki çözünürlüğü 10^-4 mol/L iken derişimi bilinmeyen bir NaOH çözeltisindeki çözünürlüğü saf sudakinin binde birine eşittir.

NaOH çözeltisinin derişimi kaç molardır?

A)0,1 B)0,2 C)0,5 D)1,0 E)2,0

CVP:     kç=10^-4.10^-4
kç=10^-8
10^-8=10^-7.x
x=0.1

SORU
%10 luk 300 gram tuz çözeltisine 200 gram su eklenirse yeni çözeltinin kütlece yüzdesi=?
10.300=(300+200).x x=6                  %6

SORU
%50 lik 1000 gram şeker çözeltisinden 500 gram su buharlaştırılırsa oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzdesi=?

50.1000=500.x burdan x=100 çıkar            %100

SORU
Mol kütlesi 80g/mol olan 100ml X sıvısı üzerine su eklenerek 400ml çözelti hazırlanıyor.

Çözeltinin molar derişimi 2,5 mol/L ise X sıvısının öz kütlesi kaç g/mol dir?

şıklar: 0,8-0,9-0,95-1,0-1,25
molarite=d.%.10.d/ma
2.5=d.25.10/80
2.5=250d/80
d=0.8

2013 Yeni Çözelti Soruları ve Çözümleri (Cevap Anahtarı) İçin Buraya Tıklayınız.

ÖSS KİMYA – ÇÖZELTİLER SORULAR VE CEVAPLARI

Çözeltiler ÖSS Soruları ve Cevapları -50 Soru

1. 60 gr % 40 lık ve 60 gr % 20 lik şeker çözeltileri karışımına 60 gr su katılırsa son karışım yüzde (%) kaçlık olur?

A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35
(1981 – ÖSS)

Kütle(m), yüzde konsantrasyon (%C) olmak üzere.
Bu tip soruların çözümü için
%C1 . m1 + %C2 . m2 = % C2 . m2
eşitliği kullanılır.
Çözeltinin kütlesi su ilavesi ile 180 g olmuştur.
Formülde değerleri yerine yazalım

Buradan x = 20 olarak bulunur.
Son karışım %20 liktir.

2.
Beş deney tüpünde değişik tuz çözeltileri bulunmaktadır. Tüplerin her birine 2 damla H2SO2 katıldığında 2, 3 ve 4 numaralı tüplerde beyaz çökelek oluşmaktadır.
Buna göre H2SO4 ile çökelek veren iyon çifti hangisidir?

(1981 – ÖSS)

Beş deney tüpündeki tuz çözeltilerinde
Mg(CH3COO)2 Mg+2 + 2CH3COO-
Ba(NO3)2 Ba+2 + 2NO3-
BaCl2 Ba+2 + 2Cl-
Pb(CH3COO)2 Pb+2 + 2CH3COO-
Cu(NO3)2 Cu+2+ 2NO3-
şeklinde iyonlaşma vardır.
Bu çözeltilere H2SO4 katıldığında 2, 3 ve 4 numaralı tüplerde çökelek oluşmaktadır. H2SO4 asidi suda H2SO4 2H+ + SO4-2
şeklinde iyonlaşmaktadır.
Deney tüplerinde çökmeye sebep olan H2SO4 den gelen
SO4-2 ile tuzlardaki katyonların birleşmesinden suda az çözünen tuz oluşmasıdır.
2. tüpteki Ba+2 iyonu ile SO4-2 iyonunun birleşmesiyle
Ba+2 + SO4-2 BaSO4(k)
denklemine göre BaSO4 tuzu çöker.
3. tüpteki BaCl2 deki Ba+2 iyonu ile SO4-2 iyonunun birleşmesinden BaSO4 çöker.
4. tüpteki Pb(CH3COO)2 deki Pb+2 iyonu ile
SO4-2 iyonunun birleşmesiyle
Pb+2 + SO4-2 PbSO4(k)
denklemine göre PbSO4(k) tuzu çöker.
Buna göre 2. 3. ve 4. kaptaki çökmeye sebep Ba+2 ve Pb+2 iyonlarıdır.
Bu arada 2. tüpteki çökelme NO-3 iyonlarından geldiği düşünülebilir. Ancak NO-3 tuzları suda çok çözündükleri için çökmezler. Bunun yanında 5. tüpte çökelme olmamasından NO-3 iyonlarının H2SO4 de çökmediğide anlaşılır.
Aynı şekilde 4. tüpteki çökelme CH3COO- iyonlarından geldiği de düşünülebilir. 1. tüptede CH3COO- iyonları olmasına rağmen H2SO4 katıldığında çökme olmamaktadır.
Demek ki çökmeye sebep CH3COO- iyonları değil, SO4-2 iyonlarıdır.
SO4-2 iyonlarıyla Ba+2 ve Pb+2 iyonları çökme vermektedir.

3.
Yukarıdaki grafik, bir X katı maddesinin sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimini göstermektedir.
30 °C de 200 ml suda 5 gr X maddesi çözülerek hazırlanmış bir çözeltiyi, bu sıcaklıkta doymuş hale getirmek için kaç gr eklenmelidir?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35
(1982 – ÖSS)

Grafiğe göre, 30°C de 100 mililitre suda 20 gram X katısı çözünebilmektedir. Aynı sıcaklıkta 200 mililitre suda ise bunun 2 katı yani 40 gram X katısı çözünür.
200 mililitre suda 40 gram X katısı çözündüğünde çözelti doygundur. Başlangıçta 5 gram çözünmüştü. İlave edilerek çözünen X katısı miktarı 40 – 5 = 35 gram dır.

4. Süzgeç kağıdı çözeltileri geçirir, çökelekleri geçirmez. AgNO3 ve NaCl nin eşit mollerini içeren çözeltiler karıştırıldığında AgCl çökelir.
Karışım süzgeç kağıdı ile süzüldüğü zaman toplanan sıvıda bulunan başlıca iyonlar için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

(1983 – ÖSS)

Süzgeç kağıdı çözeltileri geçirir, çökelekleri geçirmez. AgNO3 ile NaCl nin eşit mollerini içeren çözeltiler karıştırıldığında
AgNO3(suda) + NaCl(suda) AgCl(katı) + NaNO3(suda)
denklemine göre AgCl çökelir, NaNO3 çözeltide iyon fazında kalır.
Karışım süzgeç kağıdı ile süzüldüğü zaman AgCl katı halde süzgeç kağıdında kalırken çözeltideki NaNO3 toplanan sıvıya geçer.
NaNO3 suda
NaNO3 Na+ + NO-3
denklemine göre iyonlaştığından çözeltide Na+ ve NO-3 iyonları vardır.

5. Aşağıdakilerden hangisi çözünürlüğü sıcaklıkla artan bir maddenin çözünürlük-sıcaklık eğrisi olabilir?

(1984 – ÖSS)

Katıların çözünürlüğü genellikle sıcaklığın artması ile artarken, gazların çözünürlüğü azalmaktadır. Fakat bu artış ve azalışlarda tam bir doğru orantı yoktur.
Bu ifadelere göre çözünürlüğü sıcaklıkla artan maddenin…


Dökümanı bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.

Çözeltiler Soru CEvaplı

[Resim: b-550957-dgjh.jpg]

[Resim: b-550972-dxg.jpg]

Çözeltiler Soru CEvaplı
Çözeltiler Soru CEvaplı

[Resim: b-550968-fgh.jpg]

[Resim: b-550983-dfh.jpg]

Çözeltiler Soru CEvaplı

[Resim: b-550990-fdh.jpg]

[Resim: b-550995-dgf.jpg]

paylaş:

Yorum Yap