Cinlerin musallat olması

cinlerin musallat olması

Cinler insanlara neden musallat olur?

 

Cinlerin Musallat Olması ve İntihar

Çok kararsızdım bunları yazmadan önce. Çıldırmanın eşiğine gelmiş bir insandım. Heran ölüm geçiyordu aklımdan. Tek nedeni ise bana musallat olan o mahluklar, ismini bile ağızıma almak istemediğim o varlıklar. 35 yaşında yanlız yaşayan bir kadınım. Üsküdar Sultantepe’de otuyorum. Doğduğumdan beri bu evdeyim. Hiç evlenmedim. Annem ve babam öleli 4 yıl oluyor. Ama her gün aynı saatte o kapının çalınışı ve ikisinin bana gülerek bakmaları öldüklerini bildiğim halde sizce nasıl bir duygu? Biraz düşünün ama beni yinede anlamanız imkansız. Aslında bu başlangıçtı. Ne olduysa herşey 1 ay önce başladı. Geceleri uyumayan bir insanım, genelde sabah ezanıyla uyurum. Sabah ezanı okunur, namazımı kılar ve yatarım. Fakat bir gece sabah ezanı okunduktan sonra namazımı kılmadan yattım. Kendimi çok kötü hissettim fakat uzun sürmedi. Sabah kalktığımdaysa Ağustos ayında olmamıza rağmen evin içi buz gibiydi. Üşüyordum ve o ilk kelimeyi duydum. Tüylerimi diken diken eden o ilk kelime ” BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM” banyodan geliyordu. Sürekli bir ses bunu tekrarlıyordu. Çığlık atmaya başladım, ne olup bittiğini anlamıyordum. Yanımda duran kuranın sayfaları çok hızlı bir şekilde açılmaya başladı ve cin suresinde durdu. O an olayın etkisiyle bayılmışım. Kalktığımda ise kapı çalıyordu koşarak kapıya gittim ve açtım. İki tane çocuk karınlarının aç olduğunu söyleyerek para istediler. İçim burkuldu, hemen içeri para çıkarmaya gittim. Arkamı döndüğümde ise peşimden gelmişlerdi. ”Evime neden giriyorsunuz” diye bağırdım. Bana kulaklarımı yırtacak kadar kalın çızırtılı bir sesle, “Senin için geldiler, senin için geldiler”, ”vetülü kelabun şefria acu” diyerek, bağırmaya başladılar. Camdan çıkıp bağırdım, yardım istedim.İnsanlar evime toplandı, olup biteni anlattım ve aldığım cevap ise bildiğim bir cevaptı… ”Musallat” olmuşlardı bana. Peki neden?  Ne yapmıştım onlara? “Vetülü kelabun şefria acu” bu kelimelerin anlamı neydi? Neden her gün kapım çalınıp başka şekillerde evime geliyorlardı? Neden allahım, neden? Hayatımda hiç günah işlemedim, evlenmedim bile, yardıma muhtaçlara yardım ettim. Ama buraya kadar daha fazla katlanamayacağım onları görmeye. Seslerini duymaya, bu korkuyla yaşamaya. Elveda güzel dünya, beni affet allahım….

Uyarı: Yukarıda yazılanlar bir intihar mektubunun birebir kopyasıdır, sadece noktalama işaretleri ve imla kurallarına göre düzenlenmiştir. Kendini astıktan sonra elinde bu mektupla bulunmuştur. Olayın şahitleri komşular ise evden gelen sesleri duyduklarını dile getirmişlerdir.

Cinlerin musallat olması için insanın vücudunda açık menfez bulunması ne demektir?

Cinler ve şeytanlar, insanların günahlarıyla açtıkları menfezlerden girer girer ve insanı çepeçevre kuşatırlar Bu menfezler kapanmalıdır ki, onlar içeri giremesinler ve insan da, onların şerrinden korunmuş olsun Ehl-i keşfin müşahedesiyle cin ve şeytanların mü’minlere musallat olmaları, daha ziyade onların bazı manevi yönlerden açık ve zayıf olmalarından kaynaklanmaktadır Bu da; cünüplük, hayız, nifas halleri, abdestsizlik, su-i edep içinde gafilâne davranışlar sergileme gibi durumlardır ki, ruh bozuklukları ve fizyolojik olmayan cinnetler, ekseriyetle böyle boşlukların ardından insana ârız olurlar Eğer bunlarda cin ve şeytanın parmağı varsa -ki vardır- onlar, mü’minin içine mutlaka, onun bir günahından yol bulup girmişlerdir Evet, eğer sen bir kale gibi isen, bu kalenin kapıları açık olursa ezeli düşmanın elbette o kapılardan girecek ve senin vücud kaleni teslim almaya çalışacaktır Eğer böyle bir akibete düşmek, ma’ruz kalmak istemiyorsan, mutlaka günahlardan kaçınmalı, dikkatli bir hayat yaşamalı ve kalenin içten fethedileceğini de asla unutmamalısın Habis cinler ve şeytanlar, her çeşit günahı alet olarak kullanırlar İçki, kumar ve fuhuş, onların sıkça kullandıkları aletlerdir Bu günahları irtikab edenler, şeytan tuzağına düşmüş sayılırlar
Selam ve dua ile

 Eğer insana cinler musallat olursa nasıl kurtulunur? Ne yapmak lazımdır?

Görmediğimiz ve bilmediğimiz bir canlı türle karşı karşıya bulunmaktayız Şu halde, geriye onları da bizi de yaratan Allah’a sığınıp onların şerlerinden ve yapabilecekleri kötülüklerden korunmak kalıyor Bunun da bir tek yolu var: Dua ve Münacatlar Zaten normal olarak hayatımızın bir parçası olması gereken dua ve münacat aynı zamanda bizi Allah’a yakınlaştıracağı için, cinler ve şeytanlar da yakınımıza sokulamayacaklardır Çünkü onların da bizim gibi gurupları, cemaatleri ve teşkilatları vardır Bizim dualarımızdan şüphesiz onların hayırlıları da istifade edecekleri için, rahatsızlık vermek isteyenlere karşı onlar da kendi içlerinde mücadeleye girişecekler ve kötüleri engellemeye çalışacaklar, hatta savaşacak ve cezalandıracaklardır Bu sebeple dua ve münacatın cinlerden ve şeytanlardan korunmada önemli bir yeri vardır

İnsan günlük hayatında abdestli bulunması halinde, onlardan kısmen korunacağı gibi, buna namazı ve diğer duaları da ilave ederse, korunma hususunda kendini biraz daha sağlama almış olacaktır

Hâris el-Eş’ari (ra)’den nakledilen bir hadisi şerifte Rasülullah (sav)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir: “…Allah size, Allah’ı zikretmenizi emretti Bunun da misali, peşinden hızla düşmanın geldiği bir adamdır Bu adam muhkem bir kaleye gelip, düşmandan kendini korur Kul da böyledir Şeytana karşı kendisini sadece Allah’ı zikretmekle koruyabilir (Tirmizi, Emsal, 3, (2867) 
Şimdi bu hususta Efendimiz (sav) ve ashabının okuduğu dualardan örnekler takdim etmek istiyoruz

Euzü – besmele
Bu konuda Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurulmaktadır: “Şayet sana şeytandan bir kışkırtma (şeytani bir dürtü) gelecek olursa, hemen Allah’a sığın(41:36Yani, “Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim” de Bununla beraber, Müminün suresindeki şu ayetlerle de Allah’a sığınmak yerinde olur:

“Rabbi euzü bike min hemezeti’ş-Şeyatin ve euzü bike Rabbi en yahdurun” Yani; “Rabbim, şeytanın kışkırtmasından sana sığınırım ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım(23:97-98

Eve girerken
Besmele ilgili olarak Cabir (ra)’den rivayet edilen başka bir hadis ise, evlere girerken ve yine yemek yerken Besmele çekmenin önemine işaret ediyor: “Rasülullah (sav) buyurdular ki: “Kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah’ın adını zikrederse, şeytan (avenelerine): “Size burada gecelemek de yok akşam yemeği de yok!” der Ama kişi, eve girerken Allah’ı zikreder fakat akşam yemeğini yerken zikretmezse, şeytan (avenelerine): “Akşam yemeğine kavuştunuz ama burada gecelemeniz mümkün değil!” der Adam eve girerken ve yemeğe başlarken “Bismillah!” diyerek Allah’ı zikretmezse, şeytan (avenelerine): “Yemeğe de yetiştiniz, yatmaya da!” der”( Müslim, Eşribe, 103, (2018); Ebu Davud, Et’ime, 16, (3765))

Evden çıkarken
Eve girerken okunan Besmele, şeytanın şerrini bizden ve onu da evden uzaklaştırdığı gibi, insanın sokağa çıktığı zaman da korunmaya muhtaç olduğu açıktır Bunun içinde Euzü-Besmele çekilir Ancak, Resulullah (sav), sokağa çıkarken sadece Euzü – Besmele ile yetinmemiş ve ayrıca dua etmiştir Bu konuda Enes (ra)’den nakledilen hadisi şerifte, Hz Peygamber (sav)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:
“Evinden çıkınca kim: “Allah’ın adıyla, Allah’a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah’tandır” derse kendisine: “İşine bak, sana hidâyet verildi, kifâyet edildi ve korundun da” denir, ondan şeytan yüz çevirir( Tirmizi, Daavât, 34, (3422)

Bakara suresi: ayetü’l-kürsi ve amene’r-rasülü
Konumuzla ilgili olarak, Ebu Hüreyre (ra)’den nakledilen bir hadisi şerifte, Rasülullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, içerisinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar( Müslim, Misâfirin, 212, (780)

Başka bir hadisi şerifte ise bu iki ayetin, Bakara suresinin son iki ayeti olan “Amene’r-rasülü” olduğu açıklanmaktadır(Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an, 4/2882)

Uyumak için yatağa girince
Resul-i Ekrem Efendimizin yatağa girdiği zaman okuduğu çeşitli dualar vardır Bu konuda Büreyde (ra)’den nakledilen bir hadisi şerifte Hz Peygamber (sav), şu duayı tavsiye buyurmuştur:
“Ey yedi kat semânın ve onların gölgelediklerinin Rabbi, ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi, ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi! Bütün bu mahlukâtının şerrine karşı, beni himâye et! Et ki, hiç birisi, üzerime âniden saldırmàsın Senin koruduğun aziz olur Senin övgün yücedir, senden başka ilah da yoktur; ilah olarak sâdece sen varsın” (Tirmizi, Daavât, 96, (3518))

Uykuda korkunca
İmam Malik’ten rivayet edildiğine göre, Hâlid İbnu Velid (ra), Hz Peygambere: “Ben uykuda iken korkutuluyorum (Ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?)” diye sordu Hz Peygamber (sav) ona şu duayı okuması tavsiyesinde bulundu:
“Allah’ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile Onun gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve beraberliklerinden Allah’a sığınırım! de!” (Muvatta, Şiir, 9, (2, 950))

Helaya girerken
Tuvaletlerin, çöplüklerin, hamamların, kabirlerin, harabelerin cinlerin ve şeytanların meskenleri mahiyetinde çok uğradıkları ve konakladıkları yerlerdir
“Rasülullah (sav) kazâyı hâcet için helâya girdiği zaman şu duayı okurdu:
“Allahümme inni euzü bike mine’lhubsi ve’l-habais (Allahım, pislikten ve (cin ve şeytan gibi) kötü yaratıklardan sana sığınırım(Buhâri, Vüdu, 9)

Tekbir, tesbih, tahmid
Namaz tesbihatı, camide ve namaz kıldığımız herhangi bir yerde yapılabileceği gibi, yolda-sokakta yürürken, araç kullanırken; yatakta ve uyumadan önce de yapılabilir Kuran-ı Kerimde de bu konuya işaretle; “Onlar, ayakta iken, otururken, yanları üzere yatarlarken Allah’ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler” (Al-i İmran, 3/191) buyurulmaktadır

Tesbihat, hiçbir vakit terk edilmemeli ve nerede olursa olsun mutlaka yapılmalıdır Nitekim Hz Peygamber, şeytanın namazda kişiye günlük işlerini hatırlatıp vesvese verdiğini ve namazı alelacele kıldırıp tesbihatı yaptırmadan işine gücüne daldırdığını veya uyuttuğunu anlatıyor

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu la-şerike leh,
Bu da yine, dua makamındaki namaz tesbihatından birisidir
Peygamber Efendimiz, Ebu Hureyre (ra)’den nakledilen hadisi şerifte, şöyle buyurmaktadır:
“Her kim: ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehu la-şerike leh, lehü’l mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir’ duasını, bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzat etmiş gibi sevàp verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder (Buhâri, Daavât, 54)

Şeytanın telkinlerine karşı ihlas suresi
Bir hadisi- şerifte şeytanın bir vesvesesinden söz edilmiş ve buna karşı ihlas suresinin okunup sol tarafımıza doğru üç defa tükürmemiz tavsiye edilmiştir

Muavvizeteyen (Nas ve Felak sureleri)
Cinlerin şerrinden kurtulmak için de, Hz Peygamber (sav)’in, Felak ve Nas Surelerini okuduğu, ashabına ve bizzat Hz Aişe validemize de okumayı tavsiye ettiği bildirilmektedir

Hz Âişe (ra)’den rivayet edilen bir hadis şöyledir: “Hz Peygamber (sav) yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Muavvizeteyn’i ve Kul hüvallahu ahad’i okur, ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı bana emrederdi”(Buhari, Fezâilü’l-Kur’ân, 14)
Arif Arslan

Uyuduğumda rüyamda cinlerin musallat olduğunu görüyorum ve uyandığımda bir yerlerim ağırıyor. Bundan nasıl kurtulabilirim

Cinlerin insanlarla olan ilişkileri ve haddi zatında iç içe yaşamalarından ve istenildiği takdirde temas kurulabilmesi açısından yola çıkarak, bir kısım hastalıklara da sebep olabilecekleri kabul edilmektedir:
Cinler, maddeye nüfuz edebilecek mahiyette varlıklardır “Cin şudur” diyemiyorsak da, cinlerin latif, görülmeyen, tesir ve nüfuz kabiliyetine sahip varlıklar olduğu açıktır En basit misaliyle, röntgen şuaları insan bedeninde rahatlıkla yol alabiliyor ve belli ışın çeşitleri maddeyi eritip yapısını değiştirebiliyorsa, bu ışınlardan daha latif olan cinler, insan bedenine neden nüfuz edemesin ki! Evet cinler, insan fizyolojik yapısına tesir edip, çeşitli zararlara yol açabilirler

Cinlerin tasallutu kendi bünyeleriyle ilgilidir Yaratılış olarak dumansız ateş tabir ettiğimiz şuurlu bir enerji kütlesi olan cinler, kendi bünyelerinden bir çeşit ışın olan manyetik akımlar ve enerjiler çıkarırlar İnsan, bir molekül yığını olmasına rağmen o da birçok ışın üretir ve yayar Hatta her insanın vücudu belli bir frekansta enerji dalgaları yayar, bu dalga boylarıyla insanlar arasında dostluklar kurulur, düşmanlıklar oluşabilir Yalnız, cinler de insanlar gibi farklı yapılara, değişik ırklara mensupturlar Su, ateş, hava, toprak karakterli çeşitli cin toplulukları vardır, bu karakterleri yaşadıkları ortamdan ve yerlerden kaynaklanır

İnsan vücudu, kişiden kişiye değişen hassasiyette yaradılmıştır Tıb ilminde tesbit edilen akupunktur noktalarında olduğu gibi, insanın manyetik akım, ışın ve şua alan çeşitli vücut bölgeleri vardır Bazı insanlarda bu yerler doğuştan kapalıdır Ne kadar manyetik akım ve enerji göndersen de almaz Kimi insanlarda da bazı bölgeler hassas olabilir, gerek bir büyü sonucu, gerek tabiatta serbest dolaşan enerji akımlarından, gerek manyetik bulutlardan, gerekse doğrudan bir cinnî tesir sonucu rahatsızlık meydana gelir Ortaya çıkan bu açıklık ve menfezden manyetik akım vücuda yerleşir Evvelâ insanın sinirlerine, beyin sistemine tesir eder Bu sefer, vücudun ürettiği enerji ve elektrik akımı düzensiz hâle gelir, en gelişmiş röntgen makinelerinin çekemediği, tesbit edemediği manyetik yaralar ve ağrılar ortaya çıkabilir Manyetik akım, zamanla hücre düzenine tesir edebilir, biyolojik bazı rahatsızlıklara da yol açtığı gibi, kişi artık psikolojik bir hasta durumundadır Vücutta meydana gelen, beyindeki sinir tahribatı belki bazı tıbbî ilâçlarla tedavi edilebilir Ama, hangi sebepten olursa olsun insan vücuduna yerleşen manyetik akım, ışın veya şua o bölgeden alınmalı, izale edilmelidir Burada devreye, yaratılıştan metafizik âlemle irtibatlı, medyumluk özelliği olan insanlar ve büyük âlimler ile Hz Peygamberden (sav) rivayet edilen dualar devreye girer Yalnız, sinirlere, beyne tesir eden şeyin manyetik bir akım veya maddî bir sebep olduğunu tesbit etmemiz gerekir

Doğuştan gelen bir kabiliyet olarak elinde, gözlerinde manyetik enerji yoğunluğu olan kişiler, insanların hangi bölgelerinin hassas olduğunu, menfezlerin nerede bulunduğunu, hangi yerden akım aldığını ânında tesbit edebilir Cinler, tesir ettikleri kişileri, böyle insanlardan uzaklaştırmaya çalışırlar Çünki, kendi manyetik akımlarını ancak, dualar ile manyetik okumalar ve müdahaleler giderebilir

Cinlerin ve bütün mevcudatın üstünde halife olarak gönderilen insan, mahiyet ve yaradılış özelliğinin yanı sıra, zeka, akıl, hafıza, muhakeme ve ibadet bakımından cinlere nazaran üstündür Semavi bir dinden ders almayan bazı cinler, şeytandan aldıkları ders ile karakter itibariyle insanların bu üstünlüğünü kabul etmezler; onları kıskanırlar

Bununla ilgili olarak cenab-ı hak kuran’ı kerimde “şüphesiz biz insanı ahsen-i takvimde yarattık” ( tin, ) buyurmakla, insanın sadece cinlerden değil, bütün varlıklardan daha üstün olduğunu bildiriyor

Cinler, insanların üstünlüğünü tanımadıkları gibi, onları güç durumda bırakır ve kendilerine muhtaç olmaları için ellerinden geleni yaparlar Cinlerin mahiyetini ve yapılarını bilmeyenler, cinlerden medet umarlar Cinci ve üfürükçüler, bu safdilleri ve bilgisizliği iyi değerlendirirler

Cinlerin mahiyetini, yapılarını ve bünyelerini bilmeyen kişiler, bazen onları gözlerinde çok büyütürler Yani cinleri her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, üstün kabiliyetli, insanların fevkinde görürler veya gösterirler Bu tamamen bir hezeyandır

Cinler ve şeytanlar insana zarar verebilirler Ancak istediği her insana zarar veremez İbadetten uzak yaşayan, günahlarla çok meşgul olan insanlara şeytan ve cinler zarar verir

Cinler ve şeytanlar, insanların günahlarıyla açtıkları menfezlerden girer girer ve insanı çepeçevre kuşatırlar Bu menfezler kapanmalıdır ki, onlar içeri giremesinler ve insan da, onların şerrinden korunmuş olsun

Ehl-i keşfin müşahedesiyle cin ve şeytanların mü’minlere musallat olmaları, daha ziyade onların bazı manevi yönlerden açık ve zayıf olmalarından kaynaklanmaktadır Bu da; cünüplük, hayız, nifas halleri, abdestsizlik, su-i edep içinde gafilâne davranışlar sergileme gibi durumlardır ki, ruh bozuklukları ve fizyolojik olmayan cinnetler, ekseriyetle böyle boşlukların ardından insana ârız olurlar Eğer bunlarda cin ve şeytanın parmağı varsa -ki vardır- onlar, mü’minin içine mutlaka, onun bir günahından yol bulup girmişlerdir

Evet, eğer sen bir kale gibi isen, bu kalenin kapıları açık olursa ezeli düşmanın elbette o kapılardan girecek ve senin vücud kaleni teslim almaya çalışacaktır Eğer böyle bir akibete düşmek, ma’ruz kalmak istemiyorsan, mutlaka günahlardan kaçınmalı, dikkatli bir hayat yaşamalı ve kalenin içten fethedileceğini de asla unutmamalısın

Habis cinler ve şeytanlar, her çeşit günahı alet olarak kullanırlar İçki, kumar ve fuhuş, onların sıkça kullandıkları aletlerdir Bu günahları irtikab edenler, şeytan tuzağına düşmüş sayılırlar

Cinlerin metafizik alemden şehadet yani görünen, fiziki aleme geçişinde çeşitli sebepler vardır Ya bizim alemimizde manyetik bir hadise vuku bulur, ya iki alem arasında bir menfez, koridor meydana gelir ya da medyum özelliğine sahip bir kişi, bilerek veya bilmeyerek bünyesi gereği buna vesile olur Yoksa hiçbir cin kendi aleminin hudutları dışına kendi iradesiyle çıkamaz

Aynı dünyada olmamıza rağmen boyut farklılığı bir hakikattir Cinler, canları istediği zaman metafizik alemden, fizik aleme geçemezler

Cinler, kendi alemlerinden, şehadet alemine geçtiği zaman, rasgele kişilere musallat olamıyor, herkese tesir edemiyor Ancak, doğuştan medyumluk özelliği olan insanlarla muhatap olabilir veya bünyesinde bir menfez, bir açık, bir rahatsızlık bulunan kişilere musallat olurlar Bu kişiler de genellikle içine kapanık, korkak, çekingen, psikolojik olarak dengesiz, şizofreni ve beyin yönünden bir rahatsızlığı olan kişilerdir

Cinler kendi alemlerinden şehadet alemine devamlı kalmak üzere geçemez Muhakkak belli bir zaman sonra geri dönmek zorundadır Nasıl ki, komaya giren bir insanın belli bir zaman sonra uyandırılması gerekiyorsa, suya giren bir insan belli bir müddet sonra sudan çıkmak zorundaysa, cin de bir vakit sonra kendi alemine dönmek zorundadır Tek imkanı vardır o da, ya medyumluk özelliğe sahip manyetik enerjili bir insan bulmak ve onunla muhatap olup enerjisinden istifade etmek, ya onun içine girip bir müddet vaziyeti idare etmek, ya zayıf ve hasta bünyelerden enerji hırsızlığı yapmak ya da herhangi bir sinek, böcek vs hayvanın içine girip zaman kazanmaktır
SİE

(Cinlerin) 3 harflilerin musallat olduğunu nasıl anlarız?

Cinlerin insan bedenine girebildiği bir gerçektir Bunların bedene giriş yolları ve bedende olduklarının alametleri vardır

Cinlerin insan bedeninde olduklarının alametleri şunlardır:

  1. Cin bedennin tamanına girerse bedende ağrı , sancı ve titreme olur bazen bu uyuşukluk olarak ortaya çıkar
  2. Cin bedenin bir uzvuna girer ve orada belli bazı hastalıklar olur mesela bazen kısmi felç gibi el veya ayaklar tutmaz hareket edemez
  3. Uzun zamandır bedendedir , fakat vücutta herzaman durmaz gelir vurur ve gider

Cinler insan bedenine nasıl girer ve nerede durur?
İbni Abbas (radiyallahu anh) şöyle buyuruyor:
“Cinler ateşin duman tarafından yaratılmıştır
Duman ise insan vücuduna rahatlıkla girebilir(sigara dumanının girmesi gibi) Çoğunlukla beyinde karar kılarlar Çünkü Oradan diğer uzuvlara hükmetmesi daha kolay olur Hastanın dilinden konuşan bazı cinlerde , beyinde olduklarını haber verirler Cinler beyne girip yerleştikleri gibi , vücudun herhangi bir yerinede girip yerleşebilir, ağrı ve sancıya sebep olabilirler Fakat bu ağrı ve sancılar cinlerden kaynaklanabileceği gibi tıbbide olabilir
Hastada bu alametlerin hiç biri olmasada bedende cin olduğu anlaşılabilir Şöyleki; hastanın sağ kulağına ezan okunmaya başlayınca açık alametler görünmeye başlar Hastanın bayılması, çığlık atması, titremesi, ellerini gözlerine kapatması, ağlaması gibi

Cinin hazır olduğunu nasıl anlarız?

Cin eğer hastanın içinde ise okunma esnasında şu alametler zuhur eder

  • Cin bağırmaya başlar, sızlanır, hatta cinnin durumuna göre hastanın dilinden konuşur
  • Hasta sağa sola sert bir şekilde bakmaya başlar yada gözlerini kapatır
  • Vücudu titremeye başlar, sağa sola döner
  • Hasta bayılır ve cin hastanın dilinden konuşur Bazende cin adını söyler

Cinleri evden uzaklaştırmak Cinler bazen evlerde gözükerek , bazende ev halkına eziyet ederek rahatsız ederler Hatta evin içine pislik, taş gibi şeyler atarlar Bazan evde 5 kişilik yemek pişer 10 kişi yiyormuş gibi çabuk biter Bazen evde 3- 4 kişi olduğu halde on kişi varmış gibi fazla ses çıkar 
Sayılan bu evler ya kimsesiz evlerdir ki , cinler orada mesken kurarlar, yahutta içindeki insanlar islâmı yaşamadıklarından o evin malından , evladından ve hanımından istifade ederler onlara ortak olurlarAllah’u Teale Kur’an-ı Mecidinde mealen:
” Onlara mallarında ve evlatlarında ortak ol” buyurmaktadır
İnsan İslamdan uzaklaşınca bu ortaklık her zaman olabilir Allah’a sığınırız
Şeytanlar ve cinler insanların bulunduğu mekanda bulunabilir ve beraberce yaşarlar Şeytanlar insanlarla beraber eve girip aynı evde hatta aynı yatakta uyuyabilirler şöyleki evde kullanılmayan yataklar bir süre sonra onların kullandığı bir yatak haline gelebilir Şeytanların sizin evinizde kalmasını istemiyorsanız eve girerken sağ ayakla ve besmele çekerek girmeniz gerekir bu durumda sizin evinizi mekan edinemezler Siz yemek yerken sağ elle ve başlarkende besmele ile başlarsanız sizin yemeğinize ortak olamayacaklar, Hanımınızla birlikte olurken ” Allahümme inni euzü bike cenn—-ş şeytane ve euzübike ma razektena” demeli ve duhul esnasında besmele çekilmeli bu durumda hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan onlara pay vermemiş olursunuz Evet yanlış anlamadınız sizinle beraber cinler/ şeytanlar cisi münasebette bulunabilir bunu ancak yukarıdaki şekilde yaptığınız taktirde engellersiniz ve cinsi münasebet esnasında mutlaka yorganın altında olun yahut en azından üzerinizde bir örtü bulundurun 

Allah Rasülü (SAV): “Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz” buyurmaktadır(Müslim) Namaz kılınmayan, Kur’an okunmayan ev mezar gibi olmuştur Bu eve şeytanlarda cinlerde rahatça girip cirit atarlar böyle bir evden cinler uzaklaştırılmak istendiği zaman, o cinlere evi terketmeleri için üç gün mühlet verilir Evden gitmeleri ve ev halkından kimseye gözükmemeleri istenir Eğer gitmezlerse bolmiktarda su alınır, eller suyun içine konulur, ağız iyice suya yaklaştırılır ve okuma bitinceye kadar öyle durularak şu dualar okunur
Önemli not: Benim tavsiyem öncelikle evinizde sabahları ve akşamları bir tutam üzerlik tohumunu bir şeyin üzerinde yakarak dumanının evin her tarafına yayılmasını sağlayın (mesela bir teneke kutu olabilir tüpün üzerine koyun içine bir tutam üzerlik tohumu ek olarak bir miktar ak günlük ekleyebilirsiniz) cinler orasını terkeder  Eğer direkt olarak okuma yaparsanız cinler evi dağıtabilir evde cam eşyası ne varsa hepsini kırabilir onun için ilk önce üzerlik tohumunun yakılmasını tavsiye ederim
eğer hala terketmezlerse o zaman okuma yapılır eğer suya bir miktar sirke katılırsa daha tesirli olur Suyun dökülme usülüde tuvalet ve banyo hariç bütün pervazlara bir miktar serpilerek suyun hertarafa dökülmesi sağlanır 
Suyu döktükten sonra 4-5 saat süreyle evi terkedin eve hiç kimse girmesin bu zaman zarfında evde birini görürlerse onu çarpabilirler
Okunacak Ayetler sırasıyla şunlardır:

1- Fatiha;
Bismillahirrahmanirrahıym Elhamdülillahi rabbi alemiyn ErrahmânirrahıymMaliki yevmiddiyn İyyâkena’büdü ve iyyakenestaıyn İhdinassıratal mütekıym Sıratalleziyne en’amte aleyhim gayril mağdzubi aleyhim veledzaalliyn

2- Bakara süresinin ilk dört ayeti:

Elîf, Lâm , Mîm Zelikel kitâbü lâraybe fîhi hüdenlilmüttekıyn Elleziyne yü’ minune bil gaybi ve yukıymunessalate ve mimma razeknâ hüm yunfikun Velleziyne yü’minune bima ünzile ileyke vema ünzile min kablike ve bil âhıratihün yüükınûn

3- Ayet-el kürsî

Allahü lâ ilahe illa hüvel hayyül kayyûmü lâ te’ huzühü sinetün vela nevm Lehü mâ fissemâvati vema fil erdz Men zellezî yeşfe’u iyndehü illa bi iznihi ya’lemu ma beyne eydihim vema halfehüm vela yuhıytune bişeyim min ı’lmihi illa bima şâ e vesia kürsiyyühüssemavati vel erdz Ve lâ 
yeûdühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym

4- Bakara süresi 285-286 ayetler(Amerrasülü):

Âmenerrasulü bima ünzile ileyhimirrabbihi vel mü’minûn Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütibihi ve rusülihi lânüferrikubeyne ehadimmirrusülih, Ve kalû semi’na ve eta’na gufraneke rabbena ve ileykel masıyr La yükelli-ahü nefsen illa vüs’ahê lehea ma kesebet ve ileyhea mektesebet rabbena lâ tüeahıznâ innesiynâ ev ehta’na Rabbena vela tehmil aleyna iısran kema hameltehü alelleziyne min kablina Rabbena vela tühammilna mâ lâ tâ katelena bih va’fü ‘annâ veğfirlena verhamnâ ente mevlâna fensurnâ alel kavmil kâfiriyn

5- Alî İmran 18 Ayet: 

Şehidallahü ennehü lâ ilahe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ‘ılmi kâimem bil kıst Lâ ilahe illâ hüvel ‘aziyzül haküym

6- Âraf 54 Ayet:

İnne rabbekümüllahüllezî halakassemâvâti vel ardza fî sitteti ayyamin sümmestevâ alel arşi yüğşilleylennehara yatlübühü hasisen veşşemse vel kamera vennücume müsahharatim biemrih Elâlehül halku vel emr Tebarakellahü rabbül âlemiyn

7- Mü’minûn süresi son 113ten 118 ayete kadar:

Efehasibtüm ennema halekaküm ‘abesen ve enneküm ileyna la türce’ûnFete’alalahül melikül hakku Lâ ilahe illa hüve rabbül ‘arşil keriym Vemen yed’û me’allah, ilâhen âhara lâ bürhane lehû bihi feinnemâ hisabühü ‘ıynde rabbih İnnehü Lâ yüflihül Kâfirun Ve kurrabbiğfir verham ve ente hayrurrahimiyn
8- Saffat Süresi 1-10 ayetleri:

Vessâffati saffen, fezzacirati zecran fettaliyati zikran inne ilaheküm ilahün vahid Rabbssemavati vel ardzı vema beynehüma ve rabbül meşarık İnnâ zeyyennessemâeddünya biziynetinil kevakib Ve hifzam min külli şeytanim marid La yessemme’ûne ilel meleil e’alâ ve yükzefune min külli canib Dühuranvelehüm azeabün vasib İllâ men hatıfel hatfete fe etbe’ahü şihabün sâkib
10- Haşr süresi son üç ayeti:

Lev enzelnâ hazel kur’ane âlâ cebelin leraeytehû haşiam mütesaddiam min haşyetillah Vetilkel emsalü nadzribüha linnasi le’allehüm yetefekkerûn Hüvallahüllezî la ilâhe illâ hü Âlimül gaybi veşşehadeti hüverrahmanürrahiym Hüvallahüllezi lâ ilahe illa hü Elmelikül kuddüsüselamül mü’minul müheyminülaziyzül cebbarul mutekebbir Hüvallahül halikul bariül müsavviru lehül esmaül hüsna yüsebbihu lehü ma fissemavati vel erdzi ve hüvel aziyzül hakiym
10- Cin süresi’nin tamamı:
11- İhlas :

Bismillahirrahmanirrahiym Kul hüvellahü ehad Allahüssamed Lem yalid Velem yüüled velem yakün lehü küfüven ehad
12- Felak:

Bismillahirrahmanirrahiym Kul euzü birabbil felak Min şerri mâ halakVe min şerri gâsıkin izâ vekab Ve min şerrinneffaseati fil ukad Ve min şerri hasidin izea hased
13- Nas süresi:

Bismillahirrahmanirrahiym Kul eûzü birabbinnasi melikinnasi ilahinnas Min şerril vesvasil hannas ellezî yüvesvisü fî sudürinnas minel cinneti vennâs

Bu sayfa Pencerem tarafından yazılmıştır 

Yazının Alındığı Yer İçin T I K L A

Cinlerin musallat olması sonucu.. İntihardan once yazılan mektup

paylaş:

Yorum Yap