Çemberin alanı ve hacmi nasıl hesaplanır kısaca öze bilgi

Çemberde alan hesaplaması formülleri, çemberin hacim hesaplama formülü nedir, çemberlerin alan ve hacmi nasıl hesaplanır, hesaplamada kullanılan formül ve denklemler nelerdir, çember alan ve hacim hesaplaması ile ilgili kısaca özet bilgi

Çemberin Alanı Ve Hacmi

Çemberin Alanı

Bir çember ; m = merkez,

d = çap, r = yarıçap

Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine çember denir ya da düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri bir çember belirtir. Bu sabit noktaya çemberin merkezi, eşit uzaklıkların herbirine de yarıçap denır. Analitik geometride çemberin denklemi x-y koordinat sisteminde şu biçimde yazılabilir:


Eğer çemberin merkezi koordinat sistemi içinde (0,0) noktası olursa, yukarıdaki ifade


şeklinde de yazılabilir ve bu çembere birim çember denir.

Çemberin hem çevresi hem alanını bulma

formülüyle alan bulunur.

formülüyle çevresi bulunur.

Çemberin hacmi hesaplama

Yarıçapı r alan bir çember için çevre

paylaş:

Yorum Yap