Bor hangi ilde (şehirde) en çok üretilir, bor hangi ülkede üretilir, bor nerede kullanılıyor, nerelerde kullanılır

Etiketler: bor hangi ilde en çok üretilir, bor hangi ülkede üretilir, bor hangi şehirde üretilir,  bor madeni hakkında bilgi, bor madeni hangi ülkededir, bor madeni nerde üretilir, bor madeni nerede üretilir, bor madeninerelerde kulanılır, bor mineralleri nerelerde kullanılır, bor nerde üretilir,bor nerede kullanılıyor,bor nerede üretilir,  bor nerede üretilmektedir,   bor nerelerde kullanılır,  borun kullanıldığı yerler resim, satılık bor madeni

Bor Madeni Nerelerde Kullanılır? – Bor Madeninin Kullanıldığı Alanlar?

Bor Nitrür’ün kullanım alanları
Elektronik
İnce film kaplamalar (aşınmaya dayanıklı yüzey üretimi)
Özel abrasivler
Seramik silkon yarı iletken wafer’larda bor dop malzemesi
Nükleer uygulamalar (nötron yakalamada büyük kesit)
Vakum ergitme potaları
CVD potaları
Mikrodevre paketleme
Yüksek hassasiyet contaları,
Mikrodalga Tüpleri
Yatay sürekli dökümde stoper halkaları
Plazma ark yalıtkanları
Yüksek sıcaklık fırınlarında destekleyici iskeletler
900 °C’de sıvı B2O3 içinden NH3 gazı geçirilerek elde edilir.

Serbest partiküllü aşındırıcılar ve polisaj pastaları (çok sert olmasına
rağmen, seramik fazlarla bağlanamadığı için abrasiv taşlar ve kesme
diskleri bor karbürden yapılamaz)

Aşınmaya dayanıklı parçalar (kumlama nozulleri, tel hadde lokmaları,
ekstrüder memeleri, otomatik havanlar, tekstilde iplik yönlendiriciler,
filtreler, bujiler)

B4 C tozu – boraks – potasyumfloroborat karışımları molibden veya çelik yüzeyinde sert ve korozyona dayanıklı tabakalar oluşturur. B4 C tek kristal iğneleri veya B4 C elyafı (mukavemet değerleri 2750 – 3250 N/mm2) reçine ve grafit kompozitleri zırh malzemesidir.

10B izotopunun invers nötron absorpsiyon kapasitesinin yüksek olması nedeniyle nükleer reaktörlerde regülasyon, kontrol ve zırhlama amacıyla kullanılabilen en ucuz malzeme bor karbürdür.

Ferrobor’un kullanım alanları

Çeliklere %0,003 – 0,004 oranında bor katkısı tane inceltir, su alma kabiliyetini arttırır.
Yüksek oranda Mn, Ni, Cr ve Mo’in sağlayabileceği sertleşebilirlik özelliğini sağlar.
Paslanmaz çeliklerde kaynak kabiliyetini, sıcak yırtılma mukavemetini, yorulma mukavemetini yükseltir.
%4’e kadar bor içeren özel çelikler nükleer reaktörlerde regülatör çubuğu olarak kullanılır.
Yüksek kromlu dökme demirlere %0,01 oranında bor katkısı ile hadde merdaneleri üretilir.
Paketleme prensibine dayalı ısıl işlemle çeliklerde yüzey sertleştirme amacıyla yüzeysel borlama yapılır.
Saf bor karbürden haddelenmiş ince levhalar transformatörlerde silisli saç yerine kullanıldığında dönüştürme kayıplarının %75’e yakını ortadan kalkar (bu tür şeritlerin yaklaşık fiyatı 200 USD/kg).

paylaş:

Yorum Yap