Bir Sürü Örneklerle Eş Anlamlı Cümleler

Eş Anlamlı Cümlelere Örnekler

Eş Anlamlı sözcükler aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklerdir. Bu kelimelerin yazılışları farklı fakat anlamları aynıdır.

Örnek

Çektiğimiz sıkıntının nedeni sevgisizlik, bencilliktir. cümlesinde geçen sıkıntı sözcüğü, Bu seferki yolculuğumuz çileli geçti. cümlesindeki çile sözcüğüyle eş anlamlıdır. Ancak;

Eline geçirmiş de çileyi evirip çevirip yumak yapıyor.

dizelerindeki çile ile eş anlamlı değlldir.

Aşağıda Alfabetik listelenmiş Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğüne Birkaç örnek verecek olursak

ayakkabı :pabuç
bağışlama :affetme
bacı :kız kardeş
baş :kafa
bayağı :adi
beyaz :ak
bonkör :cömert
cennet :aden
cevap :yanıt
cılız :zayıf
cimri :pinti
cümle :tümce
çabuk :acele
çağrı :davet
çamur :balçık
ev : konut,
imtihan : sınav,
mektep : okul,
hürriyet : özgürlük,
bellek : hafıza,
cevap : yanıt,
kılavuz : rehber,
amaç : gaye-hedef-maksat,
kaybetmek: yitirmek
fakir :yoksul
fayda :yarar
fena :kötü
fikir :düşünce ya da ide
gemi :vapur
gezmek :dolaşmak
gökyüzü :sema
gözlem :rasat
güç :kuvvet
hadise : olay
hareket :kinetik
hasım :düşman
hasret :özlem
hatıra :anı
hediye :armağan
hekim :doktor
güçlü : kuvvetli
değerli : kıymetli
öykü : hikâye
duygu : his
yıl : sene

paylaş:

Yorum Yap