Bayrak çizimi ile ilgili performans ödevi, Türk bayrağı nasıl çizilir hakkında performans ödevi

Performans Ödevi Bayrak çizimi

Çizimde kolaylık olsun diye,ölçüyü 100 olarak alalım. Bu sayı, bayrağın genişliği olsun. Yâni G = 100cm dür.

Bayrağın genişliği 100cm olduğuna göre, uzunluğu, 1,5 yâni 150cm dir.Bu iki uzunluğa göre, genişliği 100, uzunluğu 150 olan bir dikdörtgen çizeriz.Bu dikdörtgenin sol tarafına da genişliği 3,3 cm genişliğinde uçkurluktu çizeriz.

Bundan sonra, dikdörtgenin iki tarafından, genişliğinyarısını 50cm işaret ederek, boydan boya bir çizgi çizeriz. Bu çizgi, dikdörtgeni, eninden ikiye ayırmıştır, dikdörtgenimizin eksenidir.

Bu eksen üzerinde, uçkurluğun iç kenarından başlayarak, dikdörtgenimizin içinde 50 cm uzaklıkta bir nokta işaret ederiz. Bu nokta, ay‘ı meydana getirecekdairenin dış çemberinin merkezi olacaktır.Bu nokta merkez olarak, pergelimizin ayağını 25cm olarak açarız ve bir daire çizeriz.Bu dairenin merkezinden, dikdörtgenimizin iç tarafına doğru ve eksen üzerinde,6,25 cm uzaklığında bir nokta işaret ederiz.Bu nokta, ayın iç dairesinin merkezidir. Pergelimizi 20 cm ve bulduğumuzmerkezden bir daire çizeriz. Böylece ay tamamlanmış olur.

Ayın iki ucunu, eksene dikey olan bir çizgi ile birleştiririz.

Bu dikey çizginin, eksenle birleştiği noktaya teğet olan ve çapı 25 olan bir daire çizeriz Bu dairenin de merkezi, eksen üzerindedir.Pergelimizin ayağım 12,5 cm olarak açmayı unutmamak gerektir.Bu daire üzerinde, başlangıç noktası tarafından ve eksen üzerinde olan bir beşgen çizmemize yarayacak birbirinden eşit uzaklıkta beş nokta işaretleriz. Bu noktalar, beş köşeli yıldızın uçları olacaktır. Her noktadan da, o noktaya yakın olan iki noktanın uzağında bulunan iki noktayı birleştiren kirişler çizeriz. Fazla olan kiriş çizgileri silindiğinde, beş köşeli bir yıldızınçizilmiş olduğu görülecektir. Böylece, bayrağımızda yıldız çizimi de tamamlanmış olur.

Bu çizim sırasında, fazla olan çizgiler silinir ay ve yıldız beyaz kalmak üzere, bütün dikdörtgen kırmızıyaboyanırsa, tüm ölçüleri ile bir Türk Bayrağı çizilmiş olur.

paylaş:

1 Yorum

Yorum Yap