Babillilerin Özellikleri Nelerdir Kısaca Maddeler Halinde Özet Konu Anlatımı

  • İlk “Mutlak Krallık” anlayışı Babil’de ortaya çıkmıştır.
  • Ünlü kralları HAMMURABİ ilk ANAYASA olarak bilinen “Hammurabi Kanunlarını” oluşturdu. (Bu kanunlar Sami geleneklerinden ve Urukagine kanunlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.)
  • “Babil Kulesi” ve “Babil’in Asma bahçeleri” en önemli eserleridir.

Babillerin Özellikleri, Babillerin Genel Özellikleri
1) Sami kökenli kavimlerdendir.
2) En etkili oldukları dönem Hamurrabi dönemidir. Kral Hamurrabi iktidarını kurduğu orduya ve yaptığı ya­sa­lara dayandırmıştır. Böylece tarihin bilinen ilk monar­şik idaresini kurdu.
3) Hamurrabi Mezopotamya’daki yasaları toplayarak konularına göre sistemli hale getirdi. Ayrıca yasalarında kısasa kısas özelliğine yer verdi.
4) Hamurrabi’den sonraki süreçte devlet zayıfladı. Hititler bu devlete son verdi.
5) Babilliler, Hititlerin yıkıl­ma­sından sonra Asur egemenliğine girdiler. Medlerle itti­fak yapa­rak Asur devletini yıktılar. İkinci kez devlet kur­dular. Mezopotamya’nın en son devleti olan II. Babilé Persler son vermiştir.

Babillerin özellikleri nelerdir?

Babillerde Mezepotamyada kurulan bir devlettir.

İsminide almış olduğu babil kenti civarında M.Ö. 1894 yılında kurulmuştur.

Babil Şimdiki Irak’ta bulunmaktadır.

Babiller tıpkı akadlar gibi Sami ırkındandır.

Başkentleri Babillon’dur.

Babillerin dini yapılarıda Diğer Mezepotamya medeniyetleri gibi çok tanrılı din esaslıydı.

En önemli tanrıları MARDUK’tur.

Babiller dünyanın 7 harikası arasında gösterilen Babil Kulesini yapan medeniyet olup, bu kuleyi tanrıya ulaşmak için yapmışlardır.

Ayrıca Babil kralı Nabukadnazer tarafından yaptırılan ve çok katlı babil asma Bahçeleri yine dünyanın 7 harikası listesinde yer alan eserleridir.

Babillerin önemli bir ismi ise Hammurabi’dir. Hammurabi yaptığı kısası kısas sistemine dayalı çok sert kurallara dayanan kanunlar tarihin bilinen ilk Anayasası’dır.

Yaklaşık bundan 2000 yıl önce bir coğrafyacı tarafından babil asma bahçeli şu şekilde tasvir edilmiştir.
“Bahçeler birbiri üzerinde yükselen kübik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu ve büyük bitkilerin ve ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbeler, sütunlar ve taraçalar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı. Yüksekteki bahçeleri sulamak için Fırat Nehri’nden zincir pompalarla su yukarılara çıkarılıyordu. Bu şekilde üst seviyelere taşınan su, bahçeleri sulayarak teraslardan aşağıya doğru akıyordu”

Konu etiketleri: babillerin özellikleri, babillerin özellikleri nelerdir, babillilerin özellikleri, babillilerin özellikleri nelerdir, babiller özellikleri, babillerin önemli özellikleri, babillilerin en önemli özellikleri, babillerin genel özellikleri, babillerin en önemli özellikleri, babil özellikleri, babiller en önemli özellikleri, babiller önemli özellikleri, babillilerin önemli özellikleri, babillerin ozellikleri, babillerin en önemli özelliği,

 

paylaş:

Yorum

Yorum Yap