Aylık Normal Çalışma Saati Hesaplama Nasıl Hesaplanır

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile çalışma süresi, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.

Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

2012 yılı için sigortalı 16 yaşından büyük çalışanlar için asgari ücretin aylık brüt tutarı, 2012 yılının ilk yarısında 886.50 TL, ikinci yarısında ise 940.50 TL’dir.

2012 yılı için sigortalı 16 yaşından küçük çalışanlar için asgari ücretin aylık brüt tutarı, 2012 yılının ilk yarısında 760.50 TL, ikinci yarısında ise 805.50 TL’dir.

kaynak:muhasebedersleri

paylaş:

Yorum Yap