Atatürkün Türk Toplumunda Yeri Ve Önemi Kısa Yazı Makale Kompozisyon

Atatürkün Türk Toplumunda Yeri Ve Önemi Nedir Kısaca Konu Anlatımı,

Atatürkün Türk Toplumunda Yeri Ve Önemi Hakkında Bilgi Kısa Özet,

Mustafa Kemal Atatürk türk toplumuna bağımsızlığı ve özgürlüğünü kazandırmıştır. Atatürkün Türk Toplumundaki önemini belirlemek için öncelikle Atatürkçülüğün anlaşılması gerekir.

Atatürkçülük ise; Türk Milleti’nin aklın ve bilimin rehberliğinde ileri bir toplum olarak en kısa sürede çağdaş uygarlık düzeyine erişmesini, milletler ailesinin bağımsız, eşit ve şerefli bir üyesi olarak demokratik ve laik kurallar içinde mutlu bir yaşam sürmesini amaçlayan ilkeleri Türk toplumunun ihtiyaç ve isteklerinden doğmuş çağdaş bir düşünce sistemi şeklinde tanımlanmıştır.

Atatürkçülüğün Temel İlkesi “demokratlık, ayrıcalıksız toplum temeli, sınıf mücadelesini kabul etmemek” gibi üç önemli öğeden oluşmaktadır. Türk tarihine baktığımızda bu öğelerinin tümüyle tarihsel bir temele dayandığı görülmektedir. Türk toplum yapısında ayrıcalıksızlık ve sınıfsızlık gibi iki önemli nokta, Atatürk İlkeleri ile ifadesini bulmuştur. Bu nedenle, günümüz Türk toplum yapısının oluşmasında, iç barışın sağlanmasında, ulusal birlik ve bütünlüğümüzün korunmasında Atatürkçülüğün sağlam çözümler getirmekte olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Atatürkçülük, kendini Türk bilen, Türküm diyen herkesi Türk sayar Yurt yönetimince sınırlar arası çatışma ve kavgayı reddeder Bunun yerine hem sınıflar arası, hem de uluslar arası barışı öngörür. Üretim ilişkilerine Hukuk Devleti ve Sosyal Adalet anlayışı ile yaklaşır. Gerek insanlığa, gerek topluma, savaşın değil toplumsal adalete dayanan barış ve kardeşliğin mutluluk getireceğine inanır .

paylaş:

Yorum Yap