Atatürk’ün İlke Ve İnkılapları Tablo Halinde

Atatürk’ün İlke Ve İnkılapları Tablosu,

Tablo şeklinde gösterilmiş Atatürk’ün İlke Ve İnkılapları  

Atatürk’ün İlkeleri Atatürk’ün İnkilapları
Cumhuriyetçilik: Hâkimiyetin ulusa ait olmasını hedef edinir. Egemenlik, devleti yönetme hak ve yetkisi milletindir. – TBMM’nin açılması
– Saltanatın kaldırılması
– Cumhuriyetin ilan edilmesi
– Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
– 1921 ve 1924 anayasalarının kabul edilmesi
-Çok partili hayata geçişin denenmesi
Milliyetçilik (Ulusçuluk): Ülkede ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasını ve ulusal bağımsızlığı hedef edinir. – Türk Dil Kurumunun açılması
– Türk Tarih Kurumunun açılması
– Kabotaj (liman işletme hakkı) Kanunu’nun kabul edilmesi
– kapitülasyonların kaldırılması
Halkçılık: Devletin sunduğu imkânlardan halkın eşit şekilde yararlanmasını ilkesidir. – Medeni Kanun’un kabul edilmesi
– Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
– Aşar vergisinin kaldırılması
– Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
İnkılapçılık: Ülkenin çağdaş ve modern bir yapıya ulaşmasını hedefler. – Sosyal (toplumsal),
– Siyasi,
– Ekonomi,
– Kültür ve eğitim alanlarında yapılan tüm inkılaplar
Laiklik: Din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır. Kanunların akla ve bilime dayandırılmasını hedefler. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü demektir. Aynı zamanda diğer inanç ve dinlere de hoşgörülü olmayı gerektirir. – Saltanatın kaldırılması
– Halifeliğin kaldırılması
– Medeni Kanun’un kabul edilmesi
– Tekke ve zaviyelerin kapatılması
– Medreselerin kapatılması
– Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
– Maarif Teşkilatı ile ilgili kanunun çıkması
– Şeriyye ve Evkaf (din işleri ve vakıflar) Vekaleti’nin kapatılması
– Anayasadan “Devletin dini islamdır.” maddesinin çıkarılması
Devletçilik: Ülkedeki kalkınma çalışmalarının devlet ve özel sektör iş birliği ile sağlanmasıdır. (Ekonomi ilkesidir.) – İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
– I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın yapılması
– Fabrikaların, yolların ve hastanelerin açılması
– Ağır sanayi hamlelerinin yapılması
paylaş:

Yorum Yap