Atatürk’ün düşüncelerini duygularını anlatan sözler ve kişilik özelliklerini ifade eden sözleri

Atatürk’ün Duygu Düşünce Ve Kişilik Özelliklerini İfade Eden Sözler

Atatürk’ün düşünce yapısını ifade eden sözleri, Atatürk ün duygularını ifade eden sözler, Atatürkün kişiliğini anlatan özlü sözleri güzel sözler

Atatürk’ün Duygu Düşünce Ve Kişiliği Hakkındaki Sözleri

Atatürk söyledikleri ve yaptıklarıyla her zaman örnek bir şahıs olmuştur. İşte onun örnek karakterini ifade eden sözleri:


Çalışmak:

“Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.”

“Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. . Yaşamak demek çalışmak demektir.”

“Türk, öğün, çalış, güven.”

Dil:

“Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

“Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.”

Eğitim:

“Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.”

“Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.”

“Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.”

Sanat:

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

“Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin.tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.”

“Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz… Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.”

“Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.”

“Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.”

“Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.”

Medeniyet:

“Medeniyet öyle bir ışıktır ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder.”

Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur.”

Spor:

“Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim. Spor, ahlaktır.”

“Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.”

“Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.”

“Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim.”

Birlik Ve Beraberlik:

“Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.”

“Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur.
Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.”

Ahlak:

“Bir milletin ahlk değeri, o milletin yükselmesini sağlar.”

“Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.

“Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur.”

“Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet sözlerle açıklanamaz. O, gözlerden ve tavırlardan anlaşılır.”


Bilim:

“Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.”

“Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.”


Cumhuriyet:

“Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.”

“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.”

“Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.”

“Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysudur.”

“Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.”

paylaş:

Yorum Yap