Atatürk Devrimleri Hangi Alanlarda Yapıldı ve Ne Zaman Hangi Tarihte Oldu

Yapıldıkları Alanlara Göre Atatürk Devrimleri ve Tarihleri


Siyasi Alanda Yapılan Devrimler

 • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

 

 • Ankara’nın Başkent Olması (13 Ekim 1923)

 

 • Cumhuriyetin Ilanı (29 Ekim 1923)

 

 • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

 

 • Çok Partili Rejim Denemeleri (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1924, Serbest Cumhuriyet Fırkası, 1930)

 

 • Kadınlara siyasi hakların verilmesi (1930 Belediye-1933 Muhtarlık-1934 Milletvekili)


Toplumsal ve Sosyal Alanda Yapılan Devrimler

 • Kadınların Erkeklerle Eşit Haklara Sahip Olması (1934)

 

 • Şapka ve Kıyafet Devrimi (Şapka Kanunu-25 Kasım 1925)

 

 • Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)

 

 • Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

 

 • Laiklik (1928)

 

 • Milletlerarası Takvim ve Saatin, Yeni Rakamların Kabulü ve Ölçülerde Değişiklik (26 Aralık 1925-26 Mart 1931)

 

 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925)


Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrimler

 • Millet Mekteplerinin Açılması (1928)

 

 • Öğretimin Birleştirilmesi (3 Mart 1924)

 

 • Medreselerin Kapatılması (1924)

 

 • Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)

 

 • Harf Devrimi (1 Kasım 1928)

 

 • Güzel Sanatlarda Yenilikler(1928)

 

 • Türk Tarih ve Dil Kurumlarının Kurulması (12 Nisan 1931-12 Temmuz 1932)

 

 • Dil Devrimi (1932)

 

 • Üniversite Reformu (1933)

 

 • Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)


Ekonomi Alanında Yapılan Devrimler

 • Izmir Iktisat Kongresi (1923)

 

 • Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)

 

 • Çiftçinin Özendirilmesi (1925)

 

 • Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)

 

 • Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması (1925)

 

 • Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)

 

 • Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)

 

 • Toprak Reformu (1929)

 

 • I. ve II. Kalkınma Planları (1933-1937)

 

 • Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması (1933)

 

 • Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)


Hukuk Alanında Yapılan Devrimler

 • Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)
 • Türk Medeni Kanunu (1924-1937)
 • Türk Ceza Kanunu (1926)
 • Yeni Anayasanın Kabulü (1924)
 • Teşkilat-ı esasiye Kanunu (1921)
 • Şer’iyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)
paylaş:

Yorum Yap