Atasözleri ve Anlamları Resimli Tüm Atasözlerinin Açıklamaları Resimlerle

Kelin ilâcı olsa, kendi başına sürer.
Anlamı: Faydası olmayacağını bildiğimiz kimselerden yardım beklememeliyiz.

Kedi uzanamadığı ciğere “mundar” der.
Anlamı : Bazı insanlar çok istedikleri bir şeye sahip olamadıkları zaman onu kötüleyerek, kendilerine lâyık olmadığını söyleyerek beceriksizliklerini gizlerler.

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
Anlamı : Kişi, büyük çıkarlar sağlayacağı yerden küçük şeyleri esirgemez.

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
Aanlamı:
 Sözünü eirgemeyen,doğruları konuşan cesur kişi;başkasının yalanını hatalarını onların yüzlerine vurursa,o kişilerce sevilmez ve sürekli rahatsız edilerek,bulunduğu yerden uzaklaştırılmak istenir.

Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
Anlamı:
 İnsan dostlarından, tanıdıklarından ayrı düşse bile bir gün mutlaka onlarla yine karşılaşabilir.

BAKARSAN BAĞ, BAKMAZSAN DAĞ OLUR.
Anlamı:
Bakılan, ilgilenilen şeyler verimli olur, yararlanılacak duruma gelir.
Bakımsız bırakılan varlıklar işe yaramazlar, onlardan verim alınamaz.

Resimli Atasözleri ve anlamları

[Resim: atasozleri-22.jpg]

Atasözü : Dil kılıçtan keskindir.
Açıklaması : Bazen kötü bir söz insana silâhla açılmış bir yaradan daha büyük bir yara açar.

[Resim: atasozleri-21.jpg]

Atasözü : Denize düşen yılana sarılır.
Açıklaması : Tehlike içindeki çaresiz insan, kendini kurtarmak için başka tehlikelere atılmaktan kaçınmaz.

[Resim: atasozleri-1.jpg]

Atasözü : Acele eden ecele gider.
Açıklaması : Acelecilik kişiyi ölüme götürür.

[Resim: atasozleri-2.jpg]

Atasözü : Adı çıkmış dokuza, inmez sekize.
Açıklaması : İnsan, çevresinde kötü davranışlarıyla tanınmışsa, yaptığı iyi ve doğru davranışlar onun itibarını daha iyi duruma getirmez.

[Resim: atasozleri-3.jpg]

Atasözü : Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
Açıklaması : Çocuklar, ana babalarından ne görürlerse ona özenirler.

[Resim: atasozleri-4.jpg]

Atasözü : Ağaç meyvesi olunca başını aşağıya salar.
Açıklaması : Bilgi ve beceri sahibi, erdemli kişi kimseye yüksekten bakmaz.

[Resim: atasozleri-14.jpg]

 

Atasözü : Beş parmak bir değildir. (olmaz)
Açıklaması : Bir toplumda kötü insan da çıkabilir, iyi insan da. Çünkü herkesin karakteri farklıdır.
[Resim: atasozleri-45.jpg]

Atasözü : Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
Açıklaması : Bazı insanlar çok alıngan olurlar ve kızdıkları konuda çevrelerine bir şey söylemeyerek kendilerini üzerler.

[Resim: atasozleri-44.jpg]

Atasözü : Takke düştü, kel göründü.
Açıklaması : Bir kusuru olan kişi bunu ne kadar saklamaya çalışsa da, gerçek bir gün mutlaka ortaya çıkar.

[Resim: atasozleri-43.jpg]

Atasözü : Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
Açıklaması : Bir işten büyük zarara uğramış kişi, buna benzer işleri yaparken aşırı özen gösterir.

[Resim: atasozleri-42.jpg]

Atasözü : Su içene yılan bile dokunmaz.
Açıklaması : Hiç sevmediğiniz biri de olsa o kişiyi su içerken rahatsız etmemeliyiz.

[Resim: atasozleri-41.jpg]

Atasözü : Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin.
Açıklaması : Yoksul ve muhtaç kimselere yardım ettiğimiz zaman, herkese duyurup kendimizi övmemeliyiz.

[Resim: atasozleri-40.jpg]

Atasözü : Parayı veren düdüğü çalar.
Açıklaması : Parasını ödeyen istediği şeyi alır.

[Resim: atasozleri-39.jpg]

Atasözü : Öğrenmenin yaşı olmaz.
Açıklaması : İnsan istedikten sonra her yaşta eğitilebilir.

[Resim: atasozleri-38.jpg]

Atasözü : Kurttan çoban olmaz.
Açıklaması : Aç gözlü, çıkarcı kimseler değerli şeyleri korumakla görevlendirilmez

[Resim: atasozleri-37.jpg]

Atasözü : Kimsenin ahı kimsede kalmaz.
Açıklaması : Kimsenin yaptığı haksızlık yanına kalmaz. Herkes yaptığı haksızlığın cezasını bir gün çeker.

[Resim: atasozleri-36.jpg]

Atasözü : Kelin ilâcı olsa, kendi başına sürer.
Açıklaması : Faydası olmayacağını bildiğimiz kimselerden yardım beklememeliyiz.

[Resim: atasozleri-35.jpg]

Atasözü : Kedi uzanamadığı ciğere “mundar” der.
Açıklaması : Bazı insanlar çok istedikleri bir şeye sahip olamadıkları zaman onu kötüleyerek, kendilerine lâyık olmadığını söyleyerek beceriksizliklerini gizlerler.

[Resim: atasozleri-34.jpg]

Atasözü : Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
Açıklaması : Kişi, büyük çıkarlar sağlayacağı yerden küçük şeyleri esirgemez.

[Resim: atasozleri-33.jpg]

Atasözü : İyi insan lafının üstüne gelir.
Açıklaması : Sevilip sayılan bir kişi hakkında konuşulurken, o insanın çıkıp gelmesi üzerine söylenir.

[Resim: atasozleri-32.jpg]

Atasözü : İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü.
Açıklaması : Başkalarından bir şey istemek,insanı ne kadar çok utandırsa da, isteği geri çevirmek daha çok utandırır.

[Resim: atasozleri-31.jpg]

Atasözü : Isıracak it dişini göstermez.
Açıklaması : Gerçekten tehlikeli olan kimseler, ne zaman saldıracaklarını belli etmezler.

[Resim: atasozleri-30.jpg]

Atasözü : İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
Açıklaması : Dikkat ve beceri isteyen iki önemli işi aynı anda yürütemezsin, birini seçmek zorundasın.

[Resim: atasozleri-29.jpg]

Atasözü: İğneyi önce kendine batır, sonra çuvaldızı başkasına.
Açıklaması : Başkalarını incitecek bir davranışta bulunmadan önce o davranışın vereceği etkiyi kendi üzerimizde hissetmeliyiz.

[Resim: atasozleri-1.jpg]

Atasözü : Acele eden ecele gider.
Açıklaması : Acelecilik kişiyi ölüme götürür.

[Resim: atasozleri-2.jpg]

Atasözü : Adı çıkmış dokuza, inmez sekize.
Açıklaması : İnsan, çevresinde kötü davranışlarıyla tanınmışsa, yaptığı iyi ve doğru davranışlar onun itibarını daha iyi duruma getirmez.

[Resim: atasozleri-3.jpg]

Atasözü : Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
Açıklaması : Çocuklar, ana babalarından ne görürlerse ona özenirler.

[Resim: atasozleri-4.jpg]

Atasözü : Ağaç meyvesi olunca başını aşağıya salar.
Açıklaması : Bilgi ve beceri sahibi, erdemli kişi kimseye yüksekten bakmaz.

[Resim: atasozleri-5.jpg]

Atasözü : Ağaç yaşken eğilir.
Açıklaması : İnsan, çocuk yaşta daha kolay eğitilir. Büyüdüğü zaman da ona söz dinletmek zor olur.

[Resim: atasozleri-6.jpg]

Atasözü : Akacak kan damarda durmaz.
Açıklaması : Kişinin alınyazısında bir zarara uğramak varsa, hiçbir güç bunun önüne geçemez.

[Resim: atasozleri-7.jpg]

Atasözü : Altın yumurtlayan tavuk kesilmez.
Açıklaması : Kişi,küçük bir çıkar uğruna kendisine büyük yarar sağlayan bir kaynağı ortadan kaldıracak davranışlardan kaçınmalıdır.

[Resim: atasozleri-8.jpg]

Atasözü : “Aman” diyene kılıç kalkmaz.
Açıklaması : Mert insan kendisine sığınıp af dileyen kimselere karşı acımasız davranmaz

[Resim: atasozleri-9.jpg]

Atasözü : Armut piş, ağzıma düş.
Açıklaması : Tembel kişiler hazıra konmayı çok severler.

[Resim: atasozleri-10.jpg]

Atasözü : Aslan yattığı yerden belli olur.
Açıklaması : Temiz ve titiz kişilerin evi, iş yeri düzenli ve tertemiz olur.

[Resim: atasozleri-11.jpg]

Atasözü : Ava giden avlanır.
Açıklaması : Başkalarına kötülük yapmayı düşünen insanın bazen plânları yürümez. Zarar gören yine kendisi olur.

[Resim: atasozleri-12.jpg]

Atasözü : Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.
Açıklaması : Dürüst ve mert yaradılışlı kimseler, kötü bir ortamda yaşamak zorunda kalsalar bile karakterlerini değiştirmezler.

[Resim: atasozleri-13.jpg]

Atasözü : Besle kargayı, oysun gözünü.
Açıklaması : Bazen kendisine yardım ettiğimiz, iyilik yaptığımız kimselerin kötülüğüne uğrarız.

[Resim: atasozleri-15.jpg]

Atasözü : Büyük balık küçük balığı yutar.
Açıklaması : Güçlüler güçsüzleri her zaman ezerler.

[Resim: atasozleri-16.jpg]

Atasözü : Çivi çiviyi söker.
Açıklaması : Oldukça güçlü ve etkili şeylerin üstesinden en az onlar kadar güçlü şeylerle gelinir.

[Resim: atasozleri-17.jpg]

Atasözü : Çocuktan al haberi.
Açıklaması : Büyükler bazı konuları abartarak veya gizleyerek işine geldiği gibi anlatır. Çocuklar ise olayı olduğu gibi anlatmakta sakınca görmez, gerçeği söylerler.

Mesaj: #43

RE: Resimli Atasözleri 

[Resim: atasozleri-18.jpg]

Atasözü : Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
Açıklaması : İnsan dostlarından, tanıdıklarından ayrı düşse bile bir gün mutlaka onlarla yine karşılaşabilir.

[Resim: atasozleri-19.jpg]

Atasözü : Damlaya damlaya göl olur.
Açıklaması : Büyük şeyler, küçük şeylerin biriktirilmesiyle oluşur.

[Resim: atasozleri-20.jpg]

Ata sözü : Deliye taş atma, başına taş yağdırır.
Açıklaması : Aklî dengesi bozuk olan kişilere sataşmak çok tehlikelidir. İnsana umulmadık zararlar verebilirler.

[Resim: 2d9yd6o.jpg]

BAKARSAN BAĞ, BAKMAZSAN DAĞ OLUR.
Bakılan, ilgilenilen şeyler verimli olur, yararlanılacak duruma gelir.
Bakımsız bırakılan varlıklar işe yaramazlar, onlardan verim alınamaz.

[Resim: 2q8uals.jpg]

BAL TUTAN PARMAĞINI YALAR.
İyi, verimli işlerle uğraşanlar,
o işin verdiği olanaklardan kendileri de yararlanırlar.

paylaş:

Yorum Yap