Ali Kuşçu’nun bilime katkıları

Ali Kuşçunun Astronomiye (Astronomi Bilimine) Katkıları Nelerdir:

Ali Kuşçu

Türk Astronomu.semerkant’ta Doğdu. Babası Türkistan Ve Maveraünnehir Emîri Uluğ Beyin Doğancıbaşısı Muhammed. Kuşçu Adının Buradan Geldiği Söylenir. Ilk öğrenimini Semerkant’ta Yaptı. Sonra, Bursalı Kadızade Rumî’den Ve Uluğ Beyin Kendisinden Matematik Ve Astronomi Okudu. Semerkant’tan Kirman’a Giderek öğrenimini Tamamladı. Uluğ Beyin Kurduğu Rasathaneye Müdür Oldu (1421) Ve Onun Zîc (yıldızların Yerlerini Ve Hareketlerini Gösteren Cetvel) Adlı Eserine Yardım Etti. Gürganî Tahtında Oturan Uluğ Bey, Oğlu Abdüllâtif’in Ihaneti Sonucu öldürülünce (1450), Semerkant Medreselerindeki Derslerine Son Verdi Ve Hacca Gitmek üzere Tebriz’e Geldi (1449). Tebriz’de Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Kendisine çok Itibar Etti Ve Yanında Alıkoydu. Bir Ara, Osmanlılarla Barış Konuşmalarını Yürütmek üzere Elçi Olarak Ali Kuşçu’yu Mehmed ıı’ye (fatih) Yolladı. ünlü Bilgine Hayran Olan Mehmed ıı, Kendisinden Istanbul’da Kalmasını Rica Etti.

Ali Kuşçu, Bu Daveti Ancak Elçilik Görevini Bitirdikten Sonra Gerçekleştirebileceğini Bildirdi: Tebriz’e Döndü, Bir Süre Sonra Bütün Ailesini Alarak Istanbul’a Geldi. Osmanlı-akkoyunlu Sınırında Mehmed ıı’nin Emriyle Büyük Bir Törenle Karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya Medresesine Müderris Oldu. 1474 Yılında öldü.

Eserleri

çalışmaları Iki Yönde Gelişmişti: Kelâm Ve Dilbilgisi, Riyaziye Ve Heyet (matematik Ve Astronomi). Kelâm, Dilbilgisi Ve Nâsırıüddin-i Tusî’nin Tecrid-ül-kelam (sözün Tecridi) Adlı Kitabına Ve Kadı. Adudüddin’in Risale-i Adüdiye’sine (adudüddin’in Risalesi) Yaptığı Yorumlar Ve özellikle Unkud-üz-zevahir Fi Nazm-ül-cevahir (mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım) Adlı Eserleri önemlidir. Astronomi Konusunda Ise Farsça Yazdığı Riselet-ül Fi’l Hey’et (astronomi Risalesi) Başta Gelir. Eser, Bazı Ilâvelerle Arapçaya çevrildi. Ali Kuşçu Bu Nüshaya Risalet-ül-fethiye (fetih Risalesi) Adını Vererek Fatih’e Sundu.
Ayrıca Uluğ Beyin Zîc’ine Yaptığı Yorum, En önemli Yazılarındandır. Bunlardan Başka Mahbub-ül-hamail Fi Keşif-il-mesail (meselelerin Keşfinde Tılsımların En Makbulü) Adlı Ansiklopedik Bir Eseri Daha Vardır. çağında Istanbul Medreselerinde Matematik Ve Astronomi çok Gelişmiştir

Ali Kuşçu Günümüzdeki Yenilik Ve Gelişmelere Nasıl Katkı Sağlamıştır

Ali Kuçcu nun bilime katkıları, Ali Kuşçunun yaptığı çalışmalar

Türk-İslam Dünyası astronomi ve matematik alimleri arasında, ortaya koyduğu eserleriyle büyük bir üne sahip Ali Kuşçu, astronominin önde gelen bilginlerinden olarak kabul edilir. Özellikle bu iki alanda çağının sınırlarını aşacak kadar önemli eğitim ve öğretim çalışmalarında bulunmuştur.

Fatih Külliyesi’nde bir Güneş saati yapan Ali Kuşçu, İstanbul’un enlem ve boylam derecesini belirlemiştir.212 Ay’ın ilk haritasını çıkaran Kuşçu’nun adı bugün Ay’ın bir bölgesine verilmiştir.

Ali Kuşçu’nun astronomi ile ilgili en büyük eserlerinden biri Risale-i fil Heye (Astronomi Risalesi)’dir.213 Matematik ve astronomi alanında büyük bir çığır açan bu eserde gök cisimlerinin Dünyamızdan uzaklıklarına kadar tüm bilimsel detaylar bulunmaktadır. Farsça yazılmış daha sonra Arapçaya çevrilmiş, Batı ilminin Türkiye’ye girmesinden sonra bile astronomi alanında tercih edilen bir kitap olmuştur.

Matematik alanındaki büyük eseri Risale-i Hisap (Aritmetik Risalesi)’dir. Ayrıca çağının en ileri matematik bilgilerini içeren Şerhi Zic-i Uluğ Bey (Uluğ Bey’in Yıldız Kataloğu) adlı esere katkılarıyla ün yapmıştır.214

Risaletül-Fethiye adlı eseri ise 19. yüzyılda, İstanbul Mühendishanesi’nde (İstanbul Teknik Üniversitesi) ders kitabı olarak okutulmuştur. Bu eserde, gök cisimlerinin yere olan uzaklığına yer vermiş; ayrıca Dünya haritasını da kitabının sonuna eklemiştir. Burada yerkürenin eksenindeki eğikliği 230 30′ 17″ olarak belirlemiştir. Bu, günümüz modern astronomi verilerine (230 27′) oldukça yakın bir değerdir.

paylaş:

Yorum

Yorum Yap