Ahiret Hayatının Evreleri

Bu yazıda ahiret hayatının evreleri ile ilgili kısaca bilgiler yer almaktadır. Aşağıda ahiret evreleri, ahiret hayatının evreleri hakkında bilgi, ahiret hayatının evreleri nelerdir, ahiret hayatının evreleri vikipedi  hakkında bilinen herşeyi tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

İşte Ahiret Hayatıın Evreleri ile ilgili herşey

Ahiret hayatının aşamaları nelerdir?

Ahiret hayatının aşamaları nelerdir?

Ölüm: Ya kıyametten önceki bir zamanda ya da kıyamet koparken her canlı mutlaka ölecektir. Ölümsüz bir hayat hiçbir canlı için mümkün değildir. Her nefis er ya da geç ölümü tadacaktır. Ölümsüz olan sadece yüce Allah’tır.
Mahşer: Yeniden diriliş ile birlikte insanların Allah’a hesap vermek üzere toplanacakları yer. Can bulmuş her insan mahşer meydanına gelecektir.
Amel defteri: Mahşer yerinde insanlara yaptıkları iyilik ve kötülüklerin yazılı olduğu amel defterleri dağıtılacaktır. Kiramen Katibin adlı melekler sevap ve günahlarımızı bu deftere işlemişlerdir. Amel defterini gören insanlar “Vay halimize bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş” (Kehf suresi, 49. ayet) diyecektir. Cennetlik olanlar defterlerini sağ elinden, cehennemlik olanlar ise sol ve arka tarafından alacaktır.
Hesap: Kişinin dünyada yaptığı amellerden sorgulanmasıdır. Hesap sırasında “Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse de onu görür” (Zilzal suresi, 7-8. ayetler). Peygamberimiz, hesap gününde “Kişi ömrünü nerede geçirdiğinden, vücudunu nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildiği ile ne amel ettiğinden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamayacağını” bildirir (Tirmizi, Kıyame).
Mizan: Sevap ve günahların tartıldığı özel bir tartıdır. Sevabı ağır basanlar cennete, günahı ağır basanlar cehenneme gider.
Cennet: Allah’a inanıp emir ve yasaklarına titizlikle uyanların gireceği ve içinde sonsuza kadar yaşayacağı ödül yeridir. Cennet çeşitli nimetlerle donatılmış olup, dünyada amelleri iyi olanların kazanacağı ebedi ahiret yurdudur.
Cehennem: İnanmayan veya inandığı halde günahı çok olanların (Allah affetmediği takdirde) gireceği ceza yeridir. İnanmayanlar sonsuza kadar cehennemde kalacak, inandığı halde günahı sevabından çok olanlar, cehennemde günahı kadar ceza gördükten sonra cennete gireceklerdir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 (Hazırlayan: M. Sadık Arslan)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Âhiret Hayatının Devreleri

Âhiret hayatının devreleri Vefat edip gözlerimizi bu dünyaya kapattıktan sonra farklı bir âleme uyanacağız Bu âlemde bizi değişik duraklar beklemektedir
1- İlk durağımız kabir hayatı

Ölümden sonraki hayat iki aşamada gerçekleşecektir Bir diğer ifadeyle insan, ölümden sonra iki âlemden geçecektirBirincisi dünya gibi sona erecek olan kabir âlemi, diğeri, hiç bir şekilde sona ermeyecek olan âhiret âlemidir Kabir hayatı, berzah hayatı diye de anılır

Berzah, kelime itibarıyla, iki şey arasındaki perde, set ve engel demektir Berzah, dünyayla âhiret arasında bir köprüdür Her insan ister normal bir ölüm sonucunda toprağa verilmiş olsun, ister boğularak denizde kalsın, ister yanarak külü havaya karışsın, mutlaka kabir hayatını yaşayacak ve arkasından diriltilecektir Bu ara âlemde inkârcılar acı ve sıkıntılı bir hayat, inananlar ise amellerinin durumuna göre mutlu ve sıkıntısız bir hayat geçireceklerdir Hadislerde, münker ve nekîr adlı iki meleğin insanlara ‘Rabb’in kimdir? Peygamberin kimdir? Kitabın hangisidir?’ şeklinde sorular yönelteceği ve alacakları cevaplara göre onlara muamele edeceği haber verilir (Tirmizi, Zühd, 5)

2- Haşir meydanında toplanıyoruz

Kur’an, haşrin, bütün insanların bir araya toplandığı ve gerçekte kimin kazanıp kimin aldandığının ortaya çıkacağı bir gün olduğunu bildirir Yine Kur’an’a göre, haşir yerinde (mahşerde) toplanacak olan insanların görecekleri muamele, dünyadaki yaşayışlarına göre olacaktır Mahşerde haşrolunacakların durum ve ahvaliyle ilgili Allah Rasûlü’nden (aleyhissalatu vesselâm) gelen hadislerde ise mahşerin beyaz ve parlak bir düzlük olduğu, insanların çıplak, yalınayak, sünnetsiz ve kusursuz olarak haşrolunacağı bildirilir

3- Amel defterlerimiz dağıtılıyor

İnsanların mahşer denilen alanda bir araya getirilmesinden sonra, kendilerine dünyada iken sarf ettikleri her bir sözün ve yaptıkları her bir işin kaydedildiği amel defterleri dağıtılır Bu defterlerin mahiyeti bilinmemektedir Kur’an-ı Kerîm, amel defterlerinin cennetliklere sağdan, cehennemliklere soldan veya arkadan verildiğini bildirir Defterlerin sağdan verilmesi iyi bir sonucun, soldan verilmesi de azabın habercisidir

4- Hesaba çekilme başlıyor

Mahşer yerinde herkesin Allah nezdindeki yerine ve derecesine göre uzun yahut kısa süren bir bekleyişi olacaktır Burada insanlar, aracı olmaksızın Allah tarafından hesaba çekilecektir Hadis-i şeriflerde mü’minlerin sorulan sorulara kolaylıkla cevap vereceği bildirilirken, inkârcıların ise, inceden inceye bir hesap ve sorgulamadan geçirileceği haber verilir

Hesap ve sorgulama sırasında amel defterlerinden başka, gerektiğinde insanların uzuvları ve yeryüzü de insanın yaptıklarına şahitlik edecektir Zerre miktar hayır işleyenin mükâfatını, kötülük işleyenin cezasını göreceği sorgu ve hesap sırasında insanlar, şu beş şeyin hesabı sorulmadan bırakılmayacaklardır:

Ömrünü nerede tükettiği, gençliğini nasıl geçirdiği, ilmini hangi yolda kullandığı ve onunla nasıl amel ettiği, malını nerede kazanıp nerede harcadığı, bedenini nerelerde kullanıp yıprattığı

5- Mîzanda amellerimiz tartılıyor

Mîzan, kelime olarak terazi anlamına gelir Allah’ın takdir ettiği tarzda amellerin tartılmasıdır Bu hususi tartıda, iyilikleri kötülüklerinden ağır gelenler kurtuluşa erecek, hafif gelenler ise Cehennem’e gideceklerdir

6- Sırat köprüsünden geçiyoruz

Cehennem üzerinde bulunan, herkesin üzerinden geçeceği ve geçmeye muvaffak olamayanların Cehennem’e düşeceği bir köprüdür Sıratın gerçek mahiyeti hakkında da kesin bir şey söylemek zordur Ancak böyle bir geçiş, Allah’ın bildiği ve takdir ettiği keyfiyette mutlaka olacaktır Geçilmesi iman ve amel sahipleri için gayet kolay, inkârcılar için ise oldukça çetin olan bu köprüyü, insanın dünya hayatı boyunca iyi ya da kötü amelleriyle inşa ettiği bir köprü olarak yorumlamak da mümkündür

7- Ve Cennet

Lügatte, yeşilliklerle örtülü yer anlamına gelen Cennet, dinî terminolojide, sürpriz nimetlerle donatılmış ve mü’minlerin içinde ebedi olarak kalacakları âhiret yurduna denir Cennet ve oradaki hayat sonsuzdur Bu hayatın sonsuz olması insanlara bıkkınlık vermeyecektir Çünkü Cennet sürprizler diyarıdır Bu hayata mazhar olanlar bir kısım hikmetlere binaen dünya hayatlarında kin, nefret ve usanç gibi, fıtratlarına konulan negatif duygulardan soyutlanacaklardır Kur’an, insanın bu dünyada bir kısım hikmetler için fıtratına konulan bu duygularından âhirette arındırılacağını bildirir Meselâ, dünyada kalbe sirayet eden ğıllın (kin duygusunun) kalbden sökülüp atılacağı hususu bir âyette şöyle ifade edilir: “Öyle bir halde ki içlerinde kin kabilinden ne varsa hepsini söküp çıkarırız, önlerinden ırmaklar akar” Bu itibarla onlar her anı, mutluluk ve neşe içinde yaşayacaklardır

8- Efendimiz’in kevserine kavuşuyoruz

Hadislerde bildirildiğine göre Kıyamet gününde her peygambere ihsan edilecek bir havuz vardır Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) verilen havuzun suyu ise, rengi sütten beyaz, kokusu miskten daha güzel olup bu sudan bir kere içen bir daha susamayacaktır

9- Cehennem de var

Kelime olarak “derin kuyu” anlamına gelen Cehennem, âhirette inanmayanların devamlı olarak, günahkâr mü’minlerin de günahları ölçüsünde cezalandırılmak üzere kalacakları azap yeridir Allah’ı bilerek inkâr edenleri bu azap ebedî olarak kuşatacaktır Günahkâr mü’minler ise, burada sürekli olarak kalmayacaklar, cezalarını çektikten sonra Cennet’e konulacaklardır

Ahiret hayatının evreleri ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

paylaş:

Yorum

 1. Çok Süper Bir Bağlantı
  —————————————–
  Performans Ödevimde kullanıcağım
  —————————————–
  Teşekkürler !

 2. tşkler çok gzel tam perfonmas ödevim için gerekli olan şey ama yazmaya eriniyorumm..

 3. walla tam benim istediğim gibi performanstan da 100 aldım hoca en çok benimkini beğendi çooooooook saaaaolun

 4. Çok sevindim inş. herkes güzel bir yaşamla hayatını doldurup cennete konur bu arada saol çok güzel olmuş 🙂

 5. tam bana göre perfonmans ödevim için gerekli teşekkür ederim…

 6. harıka arkadaslar cidden bu sayfayı da beğeniyorum çok işinize yarayacağından eminim

 7. çok güzel projeme yaradı teşekür ederim muçklar 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 3 <3 <3 <3 <3

Yorum Yap