Abbasiler ve emevilerin farkları nelerdir, arasında ne fark vardır?

Abbasiler Ve Emeviler Arasındaki Farklılıklar

Abbasiler Ve Emeviler Arasındaki Farklar Nelerdir

Abbasiler Ve Emeviler Arasındaki Farklar

-Emevi Devleti Arap miliyetçiliği politikası izledi. İslamın özüne aykırı bir şekilde Arap olmayan müslümanları aşağılayıp mevali dediler. Abbasiler ise Arap olmayanlara da hoşgörü ile davrandılar.

– Emeviler devlet yönetininde sadece Emevi soyundan gelenlere önemli görevler verirken, Abbasiler İranlı ve Türk memur ve askerlere önemi görevler verdiler.

-Emeviler Dönemi Türk Arap ilişkileri savaş halindeyken, Abbasiler dönemi Türk Arap ilişkileri dostane gelişti.

– Emeviler döneminde Türkler müslüman olmazken Abbasiler döneminde büyük kitleler halinde müslüman oldular.

-Emevilerin başkenti Şam, Abbasilerin Bağdat’tır.

-Emeviler kısa yaşadı, Abbasiler uzun yaşadı

– Emevilerin güçlü orduları vardı. Abbasilerin yoktu.

-Abbasiler döneminde bilim ve sanat daha gelişmişken, Emeviler dönemin de o kadar gelişme görülmemiştir.

-Emeviler döneminde merkezi otorite Abbasilere göre daha güçlüdür.

-Abbasiler, vezirlik ve emir-ül ümeralık kurumunu kurdular. Emir-ül ümera, başkomutan durumundaydı.

-Abbasiler de gelişmiş bir divan teşkilatı varken Emevilerde yoktur.

– Emevi halifeleri Emiru’l-Mü’minin, Abbasi halifeleri ise İmamu’l-Müslimin unvanını kullandılar.

– Emeviler ülkeyi büyük eyaletlere ayırarak yönetirken, Abbasiler illere ayırarak yönetmiştir.

– Emeviler tam bir Arap devletidir. Abbasiler tam bir İslam devletidir.

-Abbasiler deniz kuvvetlerine önem vermezken, Emeviler döneminde güçlü bir donanma vardı.

Emeviler Dönemi ile Abbasiler dönemi arasındaki farklar

paylaş:

Yorum Yap