9.sınıf sağlık bilgisi testleri ve cevapları, 9sınıf sağlık bilgisi soruları

Etiket: 9sınıf sağlık bilgisi zararlı alışkanlıklar, sağlık bilgisi 9sınıf test ve cevapları, 9 sınıf sağlık alkol bağımlılığı sunu, 9sınıf sağlık bilgisi soruları ve cevapları, sağlık bilgisi 9sınıf test, 9sınıf sağlık bilgisi testler, 9 sınıf sağlık bilgisi ruh sağlığı konusu, 9 sınıf sağlık bilgisi ruh sağlığı konusu, 9 sınıf sağlık bilgisi ruh sağlığı konusu, 9 sınıf sağlık bilgisi ruh sağlığı konusu, 9 sınıf sağlık bilgisi ruh sağlığı konusu, 9 sınıf sağlık bilgisi ruh sağlığı konusu, 9sınıf sağlık testleri, 9 sınıf sağlık soruları testi, 9sınıf sağlık bilgisi hazırlık çalışmaları cevapları, 9 sınıf 1 inci dönem saglık bilgisi 2 yazılı soruları, 9sınıf saglık bilgisi soru ve cevapları,9 sınıf sağlık testi

9.Sınıf Sağlık Bilgisi Örnek Calisma Soruları

1. Bilinç kaybı görülen kişiye yapılacak ilk şey nedir?
A-Su içirilirşuuru açılsın diye
B-sakin havadar bir yere taşınırgiysileri gevşetilir
C- Üzeri örtülür üşütülmez
D-yanlızlık hissetmemesi için Kalabalık bir
ortama taşınır

2. “deri terli soluk ve soğuksolunum hızlı ve düzensiz
şeklinde tanımlanan durum hangisidir?
A-boğulma B-Şok C-Grib D-verem

3. Hastanın solunum yapıp yapmadığı nasıl anlaşılır?
A-hareketlerine bakılır
B-göğüs titriyorsa nefes alıyordur
C-Metal yada cam bir nesne ağza yaklaştırılır buğulanmaya bakılır
D-Ağız açıksa nefes alıyordur

4. Hangisi fiziksel hastalık nedeni değildir?
A-Isı B-Işın
C- Stres D-*****ik nedenler

5. Hasta kişinin sağlam kişilerden ayırılmasına ne denir?
A-Erken tanı B-Tecrit C-Aşılama D-Kuluçka süresi

6. Koch basili hangi hastalığın etkenidir?
A-sıtma B-Kuduz C-Hepatit D- Verem

7. Hangisi cinsel yolla bulaşan bir hastalık değildir?
A-Difteri B-Bel soğukluğu C-AIDS D-Frengi

8. Bir bölgede Aşağıdaki hastalıklardan hangisi
görülürse karantina uygulanır?
A-AIDS B-Boğmaca C-ishal D-Kuduz

9. İlk yardımın temel ilkelerinden olmayan hangisidir?
A-Tanı B-Turnike C-Tedavi D-Taşıma

10. Ev kazalarından korunmada yapılmaması gereken hangisidir?
A-Halı altından elektrik kabloları geçirilmemelidir
B-mutfakta tava sapları yana çevrilmelidir
C-Banyoda saç kurutabiliriz
D-Yerde bulunan oyuncaklar toplanmalıdır

11. Kitlesel paniğin neden olacağı kazalardan korunmada hangisi en uygun davranıştır?
A- Karşıt Fanatik seyirci grublarının ortasında maç izlenmemelidir
B-miting ve maçlarda dar kapı geçişlerinde bekleyebiliriz
C- Çocuklarıda gerilimli maçlara götürmeliyiz
D-Halkın galeyana gelerek toplandığı alanlarda merakla beklemeliyiz

I-Hasta sert zemine yatırılır
II-Çevrede kalabalık olmaması sağlanır
III-Hastanın başı geriye itilir
IV-Derin bir soluk alınır
V-Ağız hastanın ağzına yerleştirilir ve kuvvetle üflenir

12. Yukarıda verilen ilkyardım aşağıdakilerden hangisidir
A-Yaralanma B-Zehirlenme
C-Şok D-Soluk durması

13. Kaza sırasında organ kopmaları olursa ne yapılmalıdır?
A-Oksijenli su ile kopan kısım temizlenir
B-Yara yerine merhem sürülür
C-Buz torbası ile kopan kısım ve parça sarılır
D-Yara yeri mikrop kapmaması için
ateşle dağlanır

14. Turnike ve boğucu sargı hangi kanama çeşidinde uygulanır?
A-Atardamar kanamalarında
B-Toplardamar kanamalarında
C-kılcal damar kanamasında
D-İç kanamalarda

15. Bebeklerde ve çocuklarda soluk durması olduğunda ne yapılmalıdır?
A-Derhal hastaneye ulaşılmalıdır
B-El yada diz üzerine göğüs üstü yatırılır;sırtına kürek kemiği arasına sertçe vurulur
C-Bol su içiriliryutkunması için
D-Başaşağı çevrilir ve bir süre sallandırılır

16. Aşağıdaki maddelerden hangi ikisiyle soba yakılması yanmaya ve yangına neden olur?
A-Gaz yağı- mazot B-Tiner- Gaz yağı
C-Benzin –Tiner D-mazot-Benzin

17. Hastalıkların dolaylı bulaşma yolarından olmayan hangisidir?
A-Cinsel ilişki B- Vektörler
C-Eşyalar D-Hava yolu

18. Doktora danışılmadan antibiyotik kullanılmasının yol açacağı en önemli tehlike nedir?
A-Doğada bakterilerin nesli tükenir
B-Bakteriler direnç kaznırlar; salgına neden olurlar
C-Tarihi geçmiş ilaç olabilir
D-İshale neden olur

19. Hamile bir kadın hangi hastalığa yakalanırsa ;rahimdeki embriyoda anormaliler ortaya çıkabilir?
A-Zatürre B-Boğmaca
C- Suçiçeği D-kızamıkçık

20. Kuduz virüsü hangi organda hastalığa
neden olur?
A-Beyin B-Akciğer
C- Böbrek D-Karaciğer
21. “Önceden planlanmamış beklenmedik bir anda ortaya çıkan yaralamalara……..denir” şeklindeki tanıma uygun ifade hangisidir
A-Gebelik B-Evlilik C-Kaza D-Ateş

22. Donmakta olan kişiye hangiişlem yapılmamalıdır?
A-Sıcak içecekler verilebilir
B-Alkollü içki verilebilir
C-Hemen sıcak ortama sokulmaz
D-Bilinci acık tutulur uyutulmazü

23. Sıcak ve kuru iklimli yörelerde terlemenin fark edilmemesiyle susuzluğa bağlı olarak gelişen olay hangisidir?
A-Sıtma B-Zehirlenme
C-Güneş çarpması D-böcek sokması

24. Elisa testi hangi hastalığı ortaya çıkarır?
A-Verem B-Sifilis C-hepatit D-AIDS

25. Göğüs yaralanmalarında akciğerin sönmemesi için ne yapılır?
A-Yaraya bez tıkanır
B-Derin nefes alınır
C-Sabunlu su ile yıkanır
D-Herhangi bir şey yapılmaz

 

9.Sınıf Sağlık Bilgisi Örnek Calisma Soruları

1. Hamile bir kadın hangi hastalığa yakalanırsa ;rahimdeki embriyoda anormaliler ortaya çıkabilir?
A-Zatürre B-Boğmaca
C- Suçiçeği D-kızamıkçık

2. Elisa testi hangi hastalığı ortaya çıkarır?
A- Sifilis B- Verem C- AIDS D- hepatit

3. “Önceden planlanmamış beklenmedik bir anda ortaya çıkan yaralamalara……..denir” şeklindeki tanıma uygun ifade hangisidir
A-Gebelik B-Evlilik C-Kaza D-Ateş

4. “deri terli soluk ve soğuksolunum hızlı ve düzensiz
şeklinde tanımlanan durum hangisidir?
A- verem B- Grib C- Şok D- boğulma

5. Bir bölgede Aşağıdaki hastalıklardan hangisi
görülürse karantina uygulanır?
A- ishal B- Kuduz C- AIDS D- Boğmaca

6. Turnike ve boğucu sargı hangi kanama çeşidinde uygulanır?
A- İç kanamalarda
B- Atardamar kanamalarında
C-kılcal damar kanamasında
D- Toplardamar kanamalarında

7. Doktora danışılmadan antibiyotik kullanılmasının yol açacağı en önemli tehlike nedir?
A-Bakteriler direnç kazanırlar;
salgına neden olurlar
B- Tarihi geçmiş ilaç olabilir
C -Doğada bakterilerin nesli tükenir
D-İshale neden olur

I-Hasta sert zemine yatırılır
II-Çevrede kalabalık olmaması sağlanır
III-Hastanın başı geriye itilir
IV-Derin bir soluk alınır
V-Ağız hastanın ağzına yerleştirilir ve kuvvetle üflenir

8. Yukarıda verilen ilkyardım aşağıdakilerden hangisidir
A-Yaralanma B-Zehirlenme
C-Şok D-Soluk durması

9. Kaza sırasında organ kopmaları olursa ne yapılmalıdır?
A-Oksijenli su ile kopan kısım temizlenir
B-Yara yerine merhem sürülür
C-Buz torbası ile kopan kısım ve parça sarılır
D-Yara yeri mikrop kapmaması için
ateşle dağlanır

10. Bebeklerde ve çocuklarda soluk durması olduğunda ne yapılmalıdır?
A-Derhal hastaneye ulaşılmalıdır
B-El yada diz üzerine göğüs üstü yatırılır;sırtına kürek kemiği arasına sertçe vurulur
C-Bol su içiriliryutkunması için
D-Başaşağı çevrilir ve bir süre sallandırılır

11. Bilinç kaybı görülen kişiye yapılacak ilk şey nedir?
A-Su içirilirşuuru açılsın diye
B-sakin havadar bir yere taşınırgiysileri gevşetilir
C- Üzeri örtülür üşütülmez
D-yanlızlık hissetmemesi için Kalabalık bir
ortama taşınır

12. İlk yardımın temel ilkelerinden olmayan hangisidir?
A-Tanı B- Taşıma C-Tedavi D- Turnike

13. Hastalıkların dolaylı bulaşma yolarından olmayan hangisidir?
A- Eşyalar B- Hava yolu
C- Vektörler D- Cinsel ilişki

14. Kuduz virüsü hangi organda hastalığa
neden olur?
A- Akciğer B- Beyin
C- Karaciğer D- Böbrek

15. Hangisi fiziksel hastalık nedeni değildir?
A- *****ik nedenler B-Işın
C- Stres D- Isı

16. Donmakta olan kişiye hangi işlem yapılmamalıdır?
A-Sıcak içecekler verilebilir
B- Bilinci acık tutulur uyutulmaz
C-Hemen sıcak ortama sokulmaz
D- Alkollü içki verilebilir

17. Sıcak ve kuru iklimli yörelerde terlemenin fark edilmemesiyle susuzluğa bağlı olarak gelişen olay hangisidir?
A- Güneş çarpması B-Zehirlenme
C- böcek sokması D- Sıtma

18. Hasta kişinin sağlam kişilerden ayırılmasına ne denir?
A- Tecrit B- Kuluçka süresi
C-Aşılama D- Erken tanı

19. Aşağıdaki maddelerden hangi ikisiyle soba yakılması yanmaya ve yangına neden olur?
A- mazot-Benzin B-Tiner- Gaz yağı
C- Gaz yağı- mazot D- Benzin –Tiner

20. Ev kazalarından korunmada yapılmaması gereken hangisidir?
A-Halı altından elektrik kabloları geçirilmemelidir
B-mutfakta tava sapları yana çevrilmelidir
C-Banyoda saç kurutabiliriz
D-Yerde bulunan oyuncaklar toplanmalıdır

21. Kitlesel paniğin neden olacağı kazalardan korunmada hangisi en uygun davranıştır?
A- Karşıt Fanatik seyirci grublarının ortasında maç izlenmemelidir
B-miting ve maçlarda dar kapı geçişlerinde bekleyebiliriz
C- Halkın galeyana gelerek toplandığı alanlarda merakla beklemeliyiz
D- Çocuklarıda gerilimli maçlara götürmeliyiz

22. Hastanın solunum yapıp yapmadığı nasıl anlaşılır?
A-hareketlerine bakılır
B-göğüs titriyorsa nefes alıyordur
C-Metal yada cam bir nesne ağza yaklaştırılır buğulanmaya bakılır
D-Ağız açıksa nefes alıyordur

23. Koch basili hangi hastalığın etkenidir?
A- Kuduz B- Verem C-Hepatit D- sıtma

24. Göğüs yaralanmalarında akciğerin sönmemesi için ne yapılır?
A- Sabunlu su ile yıkanır
B- Herhangi bir şey yapılmaz
C- Yaraya bez tıkanır
D- Derin nefes alınır

25. Hangisi cinsel yolla bulaşan bir hastalık değildir?
A- AIDS B- Difteri C- Bel soğukluğu D-Frengi

 

1. Aşağıdakilerden hangisi sporun kişilik ve ruh sağlığının gelişmesine etki eden faktörlerden değildir?

a) Öz güven b) Yardımlaşma c) Kas yapısı d) Öz denetim

2. Aşağıdakilerden hangisi evde yapılmasında sakıncalı olan egzersiz hareketlerindendir?

a) Kolları açıp kapama b) Sıçrama hareketleri c) Öne esneme hareketleri d) Yerde bisiklet sürme hareketi

3. Aşağıdakilerden hangisi ergenlikte olumlu tutum geliştirme açısından olumsuzluk yaratan bir neden olabilir?

a) Hobiler edinme b) Sorumluluk alma c) Sorunlarını paylaşmama d) Arkadaş gruplarına katılma

4. Kişiliğin geliştiği fırtınaların dindiği geleceğe dönük planların yapıldığı ergenlik dönemi aşağıdakilerde hangisidir?

a) Geç ergenlik b) Tam ergenlik c) Yetişkinlik d) Erken ergenlik

5. Ruh sağlığı yerinde olan bir kişiden aşağıdakilerden hangisi beklenemez?

a) Doğruyu yanlıştan ayırabilme b) Yargılayıcı olma c) Çalışmaktan ve başarmaktan haz duyma
d) Zararlı davranışlardan kaçınma

6. Günlük yaşamda iki kardeşin aynı olaya farklı tepkiler vermesi ruh sağlığı açısından hangi faktörle açıklanabilir?

a) Kişisel faktör b) Çevresel faktör c) Doğal faktör d) Sosyal faktör

7. Abuzittin‘’Ben buyum ‘’ diyerek kendisini olduğu gibi kabul ederek olumsuz davranışlarıyla başa çıkması ruh sağlığının hangi aşamasında olduğu söylenebilir.?

a) İkincil koruyucu evre b) Üçüncül koruma evre c) Birincil koruma evre d) İyileşme evre

8. Aşağıdakilerden hangisi ayakta tedavi hizmeti veren koruyucu ruh sağlığı kapsamında değildir?

a) Psikoterapi b) İlaç tedavisi c) Cerrahi müdahele d) Düzenli görüşme

9. Kişisel temizliği yaşam boyu devam ettiren bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülmez.?

a) Hastalıklara karşı dirençli olur b) Sevilip sayılır c) Organ ve sistemler yavaş olur d) Tertipli ve düzenli olur

10. Ayakkabı seçiminde öncelikle neye dikkat edilmelidir..?

a) Ayak yapısına uygunluğu b) Modeli c) Markası d) Rengi

11. Aşağıdakilerden hangisi yeterli imkan varsa banyo yapma ile ilgili doğru olarak verilmiştir.? (Gün-Süre- Su sıcaklığı)

a) Her gün- 10-20 dk- 20- 30’C b) Her gün- 20-30 dk- 31- 38’C c) Her gün- 10-20 dk- 28- 33’C d) Her gün- 20-30 dk- 33- 38’C

 

12. Koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlık eğitiminin yeterli olduğu bir ülkede aşağıdakilerden hangisinde olumlu bir gelişme beklenemez?

a) Sağlıklı insan b) Sağlık harcamalarında azalma c) Üretimde artış d) Nüfus artışı

13. I. Metil alkol II. Etil alkol III. Butil alkol

Alkollü içkilerin yapımında kullanılan ve bağımlılık yapan alkol çeşidi yukarıdakilerden hangisidir?

a) I b) II c) III d) I ve II

14. Alkol kullananlarda aşağıdakilerden hangisinde eksiklik görülmez?

a) B2 Vitamini b) C Vitamini c) Fosfor d) Kalsiyum

15. Sürekli alkol kullanan bir insanda aşağıdakilerden hangisi görülmez ?

a) Çift görme b) Ağır işitme c) Dengeyi yitirme d) Besinlerden tat alma

16. Aşağıdakilerden hangisi insanlarda alkolün merkezi sinir sistemine etkisiyle ortaya çıkan davranış değildir?

a) Bilinç bulanıklığı b) Unutkanlık c) Uysallık d) Saldırganlık

17. Uyuşturucu madde bağımlılığının hangi döneminde ruhsal ve fiziksel çöküşle birlikte suç işleme eğilimi de yükselir?

a) Düşkünlük b) Alışma c) Deneme d) Yoksunluk

18. Sigaradaki karbon-monoksitin en fazla zararı nasıl olur?

a) Damarları tıkar
b) Oksijen taşınmasını engeller
c) Oksijen taşınmasını artırır
d) Kasları çalıştırır

19. Tütün ve sigara kullananlarda aşağıdaki sistemlerden hangisi en az etkilenir?

a) Sindirim sistemi b) Dolaşım sistemi c) Üreme sistemi d) Kas sistemi

20. Sigara içenlerin içmeyenlere göre yaşam süresi ortalama kaç yıl azalır?

a) 4-6 yıl b) 3-5 yıl c) 5- 8 yıl d) 8-10 yıl

21. Alkol kullanımına bağlı olarak aşağıdaki hastalıkların eşleşmesinde hangisi yanlıştır?

a) Karaciğer: Kanser b) Pankreas: Kanser c) Kas: Kanser d) Mide: Kanser

 

22. Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık yapan maddelerden değildir?

a) Depresanlar b) Opyatlar c) Uçucu maddeler d) İdrar söktürücüler

23.

I. Kendine güvenme II. Amaçsızlık III. Maceraya atılma IV. Aşırı güven V. Sorumluluk alma

Yukarıdakilerden hangileri uyuşturucu maddeye başlamanın kişisel faktörlerinden değildir

a) IV b) I IV c) II III V d) IIIV

24. Bağımlı biri sizden yardım isterse öncelikle aşağıdaki kurumlardan hangisine yönlendirmeniz uygun olur?

a) Psikiyatri Bölümlerine b) Yeşilay’a c) Toplum Gönüllülerine d) Psikoloji Danışma Merkezlerine

25. Uyuşturucu madde en çok vücudun hangi bölümünü olumsuz etkiler?

a) Beyin ve Omurilik b) Kalp ve Dalak c) Göz ve Gırtlak d) Akciğer ve Karaciğer

26. Ruhsal hastalıkların tanınmasını ve tedavisinin ……………….;
İnsanların tavır davranış ve düşüncelerini ise…………………….
İnceler.

27. Ülkemizde insanları bağımlılık gibi olumsuz alışkanlıklardan kurtararak ruh sağlığını düzeltip topluma kazandırmak amacıyla ……………………… gibi kurumlar kurulmuştur.

28. Kadınlarda……………….erkeklerde…………………dönemlerinde vücuttaki cinsel hormonların miktarı değiştiğinden ruhsal bozukluklar ortaya çıkabilir.

29. …………………………………………………bozulmuş insanların kendine ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren verimli kiler olmalarını sağlar.

30. Metil alkol içilirse…………………ve …………………neden olabilir.

31. Yapılan bilimsel araştırmalarda tütün ve sigarada yaklaşık …………….kadar zararlı madde olduğu tespit edilmiştir.

33. Sigara içmeyen bir kişinin içilen ortamda bulunduğunda dumanı solumasına………………………………………denir.

34.Alkol gebe anneden …………..emziren anneden de……………
yoluyla geçer.

35. Alkol kullanımı sonucu karaciğerde yağlanma ve yüzeyinin incelip bozulmasıyla…………………….denen hastalık gelişir.

36. T.C. Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre ülkemizde ……………………dolayında ……………………………….. ve ………………. …….. dolayında……………………………. İnsan bulunmaktadır. 

37. Akciğer hastalıklarının 0/0 87’si ……………………..nedeniyle olur.

38. 40 yaşın üzerindeki erkeklerde üreme idrar yollarında görülen……………………kanseri sigara içenlerde daha fazladır.

39. Sigara içen kadınlarda içmeyenlere oranla……………..0/010 daha fazladır.

40. İnsanları bağımlılığa götüren alkol kullanımının başlıca nedenlerinden 5 tanesini yazınız?

paylaş:

Yorum Yap