9.sınıf matematik kitabı cevapları

9.sınıf matematik kitabı cevapları sayfa 159 160,131-132-133-134-135-136 ve diğer sayfalar

9. Sınıf Matematik Kitabı Cevapları Tam Konu anlatımı

Lise 1 Sınıfı Matematik dersi kitabının cevapları ve konu içerikleri
9. sınıf matematik ders kitabı cevapları ve konuları

Öncelikle 9. sınıf matemati dersi konularını sizlere sunuyoruz.

Bölüm İçeriği

Kesir Çeşitleri
Rasyonel Sayıların Eşitliği
Yansıma simetri geçişme
Rasyonel Sayılar Kümesinde İşlemler
Toplama Çıkarma Çarpma ve Bölme İşleminin Özellikleri
Rasyonel Sayılarda Sıralama
Obeb ve Okek
Rasyonel Sayıların Yoğunluğu
Ondalık Sayılar
Devirli Ondalık Sayı
Kesir Problemleri
Rasyonel Sayılarla ilgili Çözümlü Testler
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
Çarpım ve Bölüm Biçimindeki Eşitsizlikler
Pratik Kurallar
Eşitsizlik Sistemleri
Mutlak Değerli Eşitsizlikler
Denklem Çözümleri
Gerçek kökler ile Bir K Gerçel Sayısının Karşılaştırılması
Üçterimlinin Pozitif veya Negatif Olması
Eşitsizlik ile ilgili Çözümlü Testler
Denklem Çözüm Kümeleri
İki Bilinmeyenli Denklemleri Çözüm Kümeleri
Geometrik Anlamı
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
Denklem Sistemlerinin Çözüm Metotları
Yok Etme Metodu
Yerine Koyma Metodu
Özel Denklemler
Denklemler ile İlgili Çözümlü Testler
Karekök ve Mutlak Değer
Mutlak Değer ile ilgili Özellikler
Çözümlü Testler
Rasyonel Üstün Genişletilmesi ve Sadeleştirilmesi
Toplama çıkarma çarpma bölme
Paydanın Rasyonel Yapılması
Kök İçinde Köklü İfadeler
Sonsuz Kökler
Köklü İfadelerde Sıralama
Özel Kökler
Çözümlü Testler
İrrasyonel Sayılar
Reel Sayılarda İşlemler
Reel Sayılarda Eşitliğin Özelliği
Reel Sayılarda Sıralama
Sıralama Özellikleri
Reel Sayı Aralıkları
Çözümlü Testler
Üslü İfadelerde 4 İşlem
Tabanları Aynı üstleri Farklı İfadelerin Çarpımı ve Bölümü
Tabanları Farklı Üstleri Aynı Olan İfadelerin Çarpımı ve Bölümü
Üslü Sayıların Sıralaması
Üslü Denklemler
10 un Kuvvetleri
Çözümlü Testler
Sayma Sayılar Kümesi
4 İşlem
Doğal Sayıların Kuvveti
Üslü Sayılar
Bölme İşleminin Özellikleri
Taban Aritmetiği
Faktöriyel
Asal Sayılar
Asal Çarpanlar
Bölünebilme Kuralları
(2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,17,19 ile bölünebilme kuraları)
Ebob – Ekok
Tek ve Çift Tamsayılar Özellikleri
Denklem Kurma Problemleri
Problem Çözme Stratejisi
Matematik Diline Çevirme
Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
İşçi – Havuz Problemleri
Hareket Problemleri
Yüzde Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Konu ile İlgili Çözümlü Test
Küme Kavramı
Küme Gösterimi
Sonlu ve Sonsuz Kümeler
Alt Küme ve Özellikleri
Kuvvet Kümesi
Kümelerde İşlemler
Dağılma Özelliği
Evrensel Küme
Tümleme ve Özellikler
Fark Kümesi ve Özellikleri
Açık Önermeler
Varlıksal ve Evrensel Niceleyiciler
En az ve Her ile Yapılan Önermelerin Olumsuzu
Konu ile İlgili Çözümlü Test
Sıralı N li ifadeler
İki Kümenin Kartezyen Çarpımı
Kartezyen Çarpımın Özellikleri
Koordinat Sistemi Analitik Düzlem
Bağıntı
Bağıntının Şeması ve Grafiği
Bağıntı Sayısı
Bir Bağıntının Tersi
İki Bağıntının Bileşkesi
Bir Kümede Tanımlı Bağıntıların Özellikleri
Ters Simetri Özellikleri
Denklik Bağıntısı
Denklik Sınıfları
Sıralama Bağıntısı
Fonksiyon
Fonksiyonun Grafiği
Fonksiyonlarda Dört İşlem
Eşit Fonksiyonlar
Fonksiyon Çeşitleri
Permütasyon Fonksiyon
Birim Fonksiyon
Fonksiyonların Bileşkesi
Fonksiyon Sayısı
Konuyla İlgili Çözümlü Sorular

İşlemin Özellikleri
Modüler Aritmetik
Matematik Sistemler
Grup, Halka, Cisim
Konuyla İlgili Çözümlü Sorular

YENİ KONUMUZ ÇIKTI!! Lise 1 9.sınıf matematik kitabı cevapları 2013-2014 uygulama cevapları tüm sayfalar için TIKLAYINIZ!!!

9. sınıf matematik kitabı cevapları nova yayınları sayfa 131-132-133-134-135-136

sayfa 131 ..
1. ve 2. soruyu çözerseniz çok müteşkkir olacağım:S
1- f:R->R,g:R->R,f(x):x-y/3 ,g(x)=x+1/2 ise aşağıdaki ifadelerin sonuçlarını bulup tablodaki sonuçları ile eşleştiriniz demiş..

a) (f o g(3) b)(fofof)(0)

c)(fog)(x-1) ç).(g o f ) (6x-1) 

d(f o g o f )(2) e)(fog)-1(x) …
tablo ile eşleştirmek kolay 

9.Sınıf Matematik Kitabı Cevapları 2011 (Nova Yayınları)

15-21. sayfalardaki soruların cevapları.

sayfa 15
a. küme-tanımlı
b. nokta-tanımsız
c. açı-tanımlı
ç. doğru-tanımsız
d.çember-tanımlı
e.kare-tanımlı

2.soru
a önerme değil
b önerme değil
c= t=1 doğru önerme
ç= q=1 doğru önerme
d=p=0 yanlış önerme
e= önerme değil

3. soru
D
D
D

4.soru
q=elma meyve’dir
t=1 ay 35 gündür

5.soru B şıkkı

6.soru A şıkkı

7.soru
dokuz tek bir sayı değildir
çam bir bitki değildir
iki basamaklı en küçük sayı ondur
üç bir asal sayıdır

8.soru=p=q t=s

9.soru
p= bir yılda 370 gün vardır
q=pantolon şapka ürünlerine dahildir

10=b

9.sınıf matematik konuları

YENİ KONUMUZ ÇIKTI!! Lise 1 9.sınıf matematik kitabı cevapları 2013-2014 uygulama cevapları tüm sayfalar için TIKLAYINIZ!!!


fonksiyonlar
sıralı ikili
kartezyen çarpım
analitik düzlem
bağıntı ve özellikleri
fonksiyonun grafiği
fonksiyon çeşitleri
fonksiyonun tersi
fonksiyonların bileşkesi

işlem
işlemin özellikleri
köklü sayılar
köklü sayıların özellikleri
köklü sayılarda işlemler
köklü sayılarda sıralama

kümeler
kümelerin gösterimi
küme çeşitleri
kümelerle ilgili işlemler
kümelerle ilgili problemler

mantık
kavram ve terim
önerme
kıyas
modern(sembolik) mantık
mantığın uygulamaları

modüler aritmetik
modüler aritmetik işlemleri
matematik sistemler
grup ve halka
mutlak değer
mutlak değerin tanımı
mutlak değerin özellikleri
mutlak değerli denklemler
mutlak değerli eşitsizlikler

oran orantı
orantının özellikleri
doğru orantı ve ters orantı
aritmetik ortalama
geometrik ortalama
harmonik ortalama
orantı kurarak problem çözme
rasyonel sayılar
reel(gerçel) sayılar
rasyonel sayılarda dört işlem
rasyonel sayılarda sıralama
devirli ondalık sayılar
çok büyük ve çok küçük sayılar
reel sayının mutlak değeri
reel sayılarda eşitsizlik özellikleri
üslü sayılar
üs alma kuralları
üslü sayılarda işlemler
kuvvetin kuvveti

 

9.SINIF MATEMATİK

 9.sınıf Sayılar Genel Tekrar Testi [indir]

 Muhakeme Problemleri [indir]

 Problemler test (100 soru) [indir]

 Problemler test [indir]

 Denklem Kurma Problemleri test [indir]

 1.Dereceden Denklemler test [indir]

 Oran-Orantı genel tekrar test [indir]

 Oran-Orantı özel test [indir]

 Oran-Orantı test [indir]

 Köklü İfadeler özel test [indir]

 Köklü İfadeler test [indir]

 Üslü İfadeler özel test [indir]

 Üslü ve Köklü İfadeler test [indir]

 Sıralama ve Mutlak Değer özel test [indir]

 Rasyonel ve Ondalık Sayılar test [indir]

 Rasyonel ve Ondalık Sayılar Dergi [indir]

 İşlem ve Modüler Aritmetik özel test [indir]

 İşlem ve Modüler Aritmetik test [indir]

 Obeb-Okek özel test [indir]

 Obeb-Okek Dergi [indir]

 Asal Sayılar, Pozitif Bölen Sayıları özel test [indir]

 Bölme-Bölünebilme Dergi [indir]

 Bölme-Bölünebilme özel test [indir]

 Tamsayılar-Ardışık Sayılar-Faktöriyel Dergi [indir]

 Sayılar çözümlü test 1 [indir]

 Sayılar çözümlü test 2 [indir]

 Sayılar karma özel test [indir]

 Sayılar özel test [indir]

 Tamsayılar test [indir]

 Temel Kavramlar test [indir]

 Temel Kavramlar özel test [indir]

 Temel Kavramlar-Sayı Basamakları-Taban Aritmetiği Dergi [indir]

 Matematik 1 ders notları [indir]

 Fonksiyon çözümlü sorular sunusu [indir]

 Fonksiyon konu anlatım sunu [indir]

 Fonksiyon çözümlü test [indir]

 Bağıntı ve Fonksiyon özel test [indir]

 Bağıntı ve Fonksiyon konu özeti [indir]

 Kümeler özel test [indir]

 Kümeler çözümlü test [indir]

 Mantık FEM Dergi (2008-2009) [indir]

kaynak: ahmetkahya.com

YENİ KONUMUZ ÇIKTI!! Lise 1 9.sınıf matematik kitabı cevapları 2013-2014 uygulama cevapları tüm sayfalar için TIKLAYINIZ!!!

paylaş:

Yorum Yap