7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 102 103 104 105 106

7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 102 103 104 105 106

indir 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 2011 2012

7.sinif-turkce-calisma-kitabi-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104.rar [1,02 Kb]

Neşe Çalışma Kitabı
——-1.etkinlik———
1-sükun 2-şakrak 3-erdem 4-kayıtsız olabilir 5-hançere 6- kayıtsız 7-Gayrı8-feyz 9-ihtiras 10-bilmiyorum 11-semavi
——-2. etkinlik———-
1-Bir koun hakkındaki düşünceler anlatılmıştır
2-Özellikle açıklamaya başvurmuş.
3-Genellikle öznel anlatım var.
4-Benzetme,tanımlama,örnekleme ile geliştirmiş.
——–3.etkinlik———
Benzeyen Benzetilen Benzeme yönü
Yazmışlar. Güneşil bir hava Aydınlık verici olması.
Neşe Bahar İkiside yeni doğuşu vet azaliği müjdeliyor.
Gözü yaşaranlar kuru topraklar yazmışlar
——–4. etkinlik——-
Yapmadım.
——-5. etkinlik——–
İnternetten Hasan Ali Yücel yazılınca çıkıyo

allkollü içki içmek ünitesi alkol ve sigaranın zararı bunlarla ilgili hadis-i şerif 

Ey iman edenler, içki, kumar, putlar, fal okları şeytanın necis işleridir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz Şeytan, içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister Artık hepiniz vazgeçin!) [Maide 90,91]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(İçkinin haram olduğuna dair kesin hüküm indi) [Müslim]

(İhtimar [alkol teşekkül] etmiş her içki haramdır) [Ebu Davud]

(Çoğu sarhoş eden içkinin, azını da içmek haramdır) [Nesai]

(İçkide ilaç özelliği yoktur Hastalık yapar) [Müslim]

(İçki, bütün kötülüklerin başıdır) [Taberani]

(İçki kötülük doğurur) [Beyheki, Ruzeyn]

(İçki her kötülüğün anahtarıdır) [İbni Mace]

(Allah’a ve ahirete inanan içki içmesin, içki içilen sofraya da oturmasın!) [Taberani]

(İçkiden sakının! Ağaç dal budak saldığı gibi, içki de, kötülük saçar) [İbni Mace]

(İçki, günahların en büyüğüdür, her kötülüğün ve her günahın anasıdır) [Taberani]

(İçki içenin haya perdesi yırtılır, şeytan ona yoldaş olur, her kötülüğe sevk eder ve her iyilikten alıkoyar) [Taberani]

(Alkoliğin, kabrinden kalkarken, iki gözü arasında, “Bu Allah’ın rahmetinden mahrumdur” yazısı görülür) [Deylemi]

(Rahmet melekleri, sar****an uzak durur) [Bezzar]

(İçki içenin, kıyamette yüzü kara, dili sarkıktır, pis kokusundan herkes kaçar) [Zevacir]

(Bir zaman gelir ki, içkinin adı değiştirilip helal sayılır) [İ Ahmed]

(İçki, zinadan kötüdür) [RNasıhin]

SİGARA

Bid’atların başında tütün içmek gelir.

Birinci büyük bid’attır.

İkincisi israftır.

Üçüncüsü de şeytan amelidir. Bunu Resûl-i Ekrem içmemiştir, Ashab içmemiştir, Evliyalar içmemiştir.

Birincisi: Hadîs-i şerif:

“Ağzınızı temiz tutunuz. O Kur’ân yoludur”[111] diye buyurmuştur. Bunun için büyük bid’attır. Hem de bid’atı seyyiedir. (Kötü bid’at demektir).

(Kenzü’l-İrfan, Hadîs No: 810)

Resûl-i Ekrem (Sallallahu aleyhi vesellem) buyuruyor:

– “Her bid’at haramdır.[112] Yalnız ibadette değildir.”

İbadette olan bid’atlar haram değildir. Tütün içenleri hoş görmelidir. İyi konuşmalıdır, ama içenlere buğuz etmemelidir. Bizim maksadımız kötü olduğunu anlatmaktır. Münakaşa değildir.

(N) Tütün içenleri, sigarayı terk etmediğinden dolayı üzerlerine çok varmayıp idare edip hoş görmeliyiz. Sigara’nın bid’at, haram, mekruh ve kerih olduğunu, tütünün içilmemesi gerektiğini söyleyip terk ettirmek için kendilerine yardımcı olmalıyız.

Onlar bizim din kardeşlerimizdir. Onları bu seyyie ehl-i bid’attan, müsrif olan tütün içmekten kurtarmaktır.

Yani: “Bid’at ehli, cehennem ehlinin köpekleridir”[113]

İkincisi: İsrafdır. Hakkında ayeti kerime:

(Sûre-i A’raf, Ayet 31)

“Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. O Allah’u Teâlâ israf edenleri sevmez” diye buyurmuştur.

Allah’u Teâlâ sevmedikten sonra sen hacı ol, hoca ol, müftü, müderris, şeyh ol, Allah’u Teâlâ seni sevmedikten sonra senin vücudun kaç para eder!

Bid’at olan tütünü içersin. Ağzın pis kokar, vücudun pis kokar, Cenab-ı Hakk melekler yaratmıştır. Onların gıdaları bizim ağzımızdan çıkan zikrullah ve Kur’an nurudur. Namazda ağzımızın önünde, rukuda, secdede dönerler, gıdalarını alırlar. Ağzımızda pis koku olunca kaçarlar.

Resûl-i Ekrem (Sallallahu aleyhi vesellem):

“Davetlerde soğan, sarımsak yerdi. Başka zaman niçin yemediğini sorarlardı. Melekler ile konuşurken ağzımın kokusundan melekler kaçıyor derdi.”[114]

 

paylaş:

Yorum

Yorum Yap