7. sınıf türkçe testi çalışma soruları yaprak testler 2011-2012

7. sınıf türkçe testi çalışma soruları yaprak testler 2011-2012

7. Sınıf Fiiller Çalışma Kağıtları İndir

7. Sınıf Fiiller Çalışma Kağıtları indirmek için tıklayınız

7. Sınıf Yazılı Soruları – 7
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1- ‘‘Bozmak’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘‘geçersiz bir duruma getirmek’’ anlamında kullanılmıştır?

A. Adamcağızı fena bozdunuz.
B. Adamcağız politika ile bozmuş.
C. Eskileri bozuyor, çocuklarını, eşini giydiriyor.
D. Akşama doğru geldi, pazarlığı bozduğunu söyledi.

 

 

 

2- ‘‘Çekmek’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

– Kapıyı şiddetle çekerek evden çıkıp gitti.
– Sünger bütün suyu çekti.
– Ekini tarladan çektiklerini söyledi.
– İp yeterince çekmediği için, ipe asılan çamaşır yere değdi.
– Onun bütün masraflarını ben çekiyorum.

A. 2       B. 3       C. 4       D. 5

 

 

3- ‘‘Koparmak’’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ‘‘ilgisini kesmek, önem vermemek’’ anlamındadır?

A. Meyvayı kopardılar dalından.
B. Çiçek koparmak isteyince beni çağırdı.
C. Zehra avcunu yüzüne kapadı, kısa, keskin bir çığlık kopardı.
D. Sana karşı içimde iki katlı bir ana yüreği var; işte onu koparıp atamıyorum.

 

 

4- Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmamıştır?

A. Bu geçen de kim?
B. Ölüm insanı nerede yakalar?
C. Gözü yaşlı kaç tane anne var?
D. Bu duvarı kim yıkmış?

 

 

5- ‘‘Bu sorunun cevabını da sarışın versin.’’ cümlesinde hangi sözcük sıfatken isim gibi kullanılmıştır?

A. Bu       B. Soru      C. Cevap       D. Sarışın

 

 

6- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isimden türemiş bir fiil değildir?

A. Havalar iyice ısındı.
B. Çocuğun konuşması düzeliyor.
C. Çiçeklerimi arada bir suluyorum.
D. Güneş ufuktan şimdi doğar.

 

 

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edilgen çatılı bir fiildir?

A. Güneş ufuktan göründü.
B. Yağmurun altında ıslandı.
C. Akşam ezanı okundu.
D. Parkta biraz dinlendim.

 

 

8-Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır?

A. İyi dost kara günde belli olur.
B. Köpek, sahibini ısırmaz.
C. Adam olana bir söz yeter.
D. Bir dost kırk yılda kazanılır.

 

Türkçenin TarihiOrhun AbideleriAnlatım BozukluklarıCümlenin ÖğeleriYazım ve NoktalamaTürkoloji MakaleleriEdebiyat Nedir?AlfabelerimizAtasözleriBulmacalarEdebi SanatlarSınav SorularıKpssOksÖssBunları Biliyor musunuz?Özlü SözlerGüzel SözlerTürkçeEdebiyatMasallarDestanlarAstrolojiRoman Özetleri

9-Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uymaz?

A. köprüler      B. yiyor     C. yokuşun      D. anladı

 

 

10- Yeni şiir ne istiyor ( ) Hemen söyleyeyim ( ) Eskiyi yıkmak ( ) Çünkü her yeni sanat hareketi eskiyi yıkmakla başlar ( )

Parçada boş parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki işaretlerden hangileri getirilmelidir?

A. (?), (:), (.), (.)
B. (?), (.), (.), (.)
C. (?), (;), (…), (.)
D. (?), (:), (;), (.)

 

 

11-‘‘Sıkı, geniş, kısa, kalın, bol’’ kelimelerinden ikisinin birden karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gevşek      B. İnce     C. Uzun      D. Dar

 

 

12-Aşağıdakilerden hangisi somut bir kavramı ifade eder?

A. Kalabalık      B. Sıkıntı     C. Mutluluk      D. Düşünce

 

 

13-‘‘Aşağı – yukarı’’ sözcükleri arasındaki ilişkinin zıddı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A. Güzel – çirkin
B. Sevinçli – üzüntülü
C. Islak – yaş
D. Ağlamak – gülmek

 

 

14-Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zamir kullanılmamıştır?

A. Kimse ayranım ekşi demez.
B. Herkes kendi huyunu beğenir.
C. Her şeyin bir vakti vardır.
D. Meyvenin kurdu içinden olur.

 

 

15-‘‘İlerideki yıllarda bu şehir bizden bir parça olacak.’’ cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A. Zamir, isim, sıfat
B. Sıfat, isim, sıfat
C. Sıfat, isim, isim
D. Zamir, isim, zamir

 

 

16-Aşağıdaki fiillerden hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?

A. Kımıldatmaz
B. Susmazlar
C. Çalışmam
D. Gelmeyeyim

 

 

17-‘‘Saçmalamamalısınız’’ fiilinin çatı özellikleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Etken – geçişsiz
B. Edilgen – geçişsiz
C. Dönüşlü – geçişli
D. İşteş – geçişsiz

 

 

18-Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi, isim tamlaması biçiminde yapılmıştır?

A. mirasyedi
B. vatansever
C. çöpçatan
D. ayakkabı

 

 

19-Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz düşmesinin örneği vardır?

A. Bebeğin minicik elleri vardı.
B. Azıcık gayret etsen kazanacaksın.
C. Kitaplarını okulda kaybetmiş.
D. Pazartesi günü yazılımız var.

 

 

20-‘‘Olmak’’ yardımcı fiili, aşağıdaki kelimelerin hangisi ile kullanıldığında bitişik yazılır?

A. kayıp      B. hasta      C. yardımcı      D. memnun

Tuğba ALPAY
Şirinevler İlköğretim Okulu
Türkçe Öğretmeni

 

...Yanıtlar…

| 1)| 2)| 3)| 4)| 5)|
| 6)| 7)| 8)| 9)| 10)|
| 11)| 12)| 13)| 14)| 15)|
| 16)| 17)| 18)| 19)| 20)|

 

 

7. Sınıf SBS Hazırlık Türkçe ( Fiiller Konu Testi – 2 )

Bahar Yayınevine Ait Test Sorularını Çözmek İçin “Devamını Oku” Linkine Tıklayınız ve Testleri Çözmeye Başlayınız..
Test Sonunda Kaç Puan Aldığınızı ve tavsiyelerimizi göreceksiniz.

7. Sınıf SBS Hazırlık Türkçe ( Fiiller Çözümlü Test – 3 )

Başla

Uyarı: Yukarıdaki Konu Anlatımı veya Testlerin, Bahar Yayınevinden İzin Almadan Yayınlanması Yasaktır..

 

7. Sınıf Filler Yaprak Testler

 

7.sınıf türkçe testi

1)  ”O, şimdiye kadar…….kişilerin……. benzemiyor. ” cümlesindeki boş bırakılan yerler hangi seçenekteki kelimelerin getirilmesi uygun olur?

 

    A)  tanıdığım-hiçbirine

    B)  bildiğim-hepsine

    C)  gördüğüm-çoklarına

    D)  konuştuğum-birazına

 

 2) Aşağıdakilerden hangisi,

“ Büyüklerin konuşmalarını can kulağıyla dinledim. ’’ cümlesindeki deyimin anlamına uygundur?

 

A) Konuşmaları duymazlıktan gelmek

B) Belli etmeden dinlemek

C) Büyük bir dikkatle dinlemek

D) Söze karışmadan dinlemek

 

3)“ Günlerim burada güzel geçiyor.” Bu cümlede altı çizili sözcük için hangisi doğrudur?

A) Zamir        B)Sıfat       C) Zarf    D) Bağlaç

 

4) “Gül bahçesinde ağlamayı bırakıp, sen de  gül.” Cümlesinde altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

     

       A) Sesteş(eş sesli)     B) Anlamdaş   

       C) Zıt anlamlı           D) Eş anlamlı

 

5) Aşağıdakilerden hangisi, gereklilik kipinin olumsuzu için bir örnektir?

   

      A) gelmedim              B) gelmemelisin  

      C) gelmelisin             D) gelmeyeceğim

 

6)  Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisi oluş bildirmektedir?

 

    A)  Ağaçların yaprakları sararıyor.

    B)  Kardeşim hüngür hüngür ağlıyordu.

    C)  Şuradan bir kilo et alalım.

    D)  Her akşam erkenden yatarım.

 

7) ”Gelebilecek her türlü tehlike ve zararı peşinen kabullenmek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? 

   

    A) Göze girmek         B) Göze çarpmak

    C) Göze batmak        D) Göze almak 

 

8)  ” Sabah erkenden yola çıktılar.” Cümlesindeki yüklemin kipi, zamanı ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)  Haber kipi – geniş zaman- 2.tekil kişi

B)  Dilek kipi-gelecek zaman – 1.tekil kişi

C)  Haber kipi –görülen geçmiş zaman –3. çoğul kişi

D)  Dilek kipi-görülen zaman- 3. çoğul kişi

 

9) Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir zarf türüne girer?

A) Misafirlerini gülerek karşıladı.

B) Kendisiyle tatlı tatlı konuşurduk.

C) Adamcağız hayli üzgün görünüyor.

D) Biraz bekleyin arkadaşımız gelecek.

  

10) “Kokmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde  mecazanlamda kullanılmıştır?

 

 A) Yemekler koktuğu için aç kaldık

 B) Onda değişik bir parfüm kokuyor.

 C) Ortalık yine huzursuzluk kokuyor.

 D) Her yer soğan kokmuş

 

11) “ Türkçe, dünyanın en eski dillerinden birisidir. Her türlü duygu ve düşünceyi anlatmaya elverişlidir. Türkçe, yaşayan, canlı ve doğal bir dildir. “

Paragraftan, Türkçe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

 A)  Köklü bir geçmişinin olduğu.

 B)  Zengin bir dil olduğu.

 C)  Her çağda anlatım gücünü koruduğu.

 D)  Geniş bir coğrafyaya yayıldığı.

 

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

 

A)  Bunları niçin yaz mıyorsun?

B)  Ablam 02 Haziran 1975’de doğdu.

   C) Ömer Seyfettin’in en güzel öyküsü  “Son Kuşlar”dır.

D)  Geç te olsa geldik işte.

 

13)  Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisinin türü farklıdır?

 

 A)  Öğrenciler sıra sıra yanımızdan geçtiler.

 B)  Koca koca adamlar kuşları avlıyorlar.

 C)  Geze geze Beyoğlu’na gittik.

 D)  Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

 

14) “Bir gazetenin görevi, ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri zamanında ve doğru olarak yayımlayarak, haberleri herhangi bir düşünceye bağlı kalmadan ve etkilenmeden yansız biçimde geniş halk kitlelerine duyurmaktır.”

          Bu parçada, bir gazetenin sahip olması gereken   özelliklerden hangisi vurgulanmaktadır?

 

A) Tarafsız olma

B) Haberleri yorumlama

C) İnsanları yönlendirme

D) Güncel olma

     

15)  “ Dinlemeyi bilmeyen insan başarıya ulaşamaz.” Cümlesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

I)  Fiili olumsuzdur        III) Fiili istek kipindedir

II) Fiili olumludur       IV) Fiili geniş zamanlıdır.

 

A) Yalnız I     B) I-IV    C) Yalnız IV    D) II-III

 

16) Alışkanlıktan, yine çok erken uyandım. Karaman Ovası’nda stepte gidiyorduk. Ay batmak, güneş doğmak üzereydi. Açık mavi gökte sabahçı birkaç yıldızın bile hâlâ feri geçmemişti, ışıldıyordu. Çok sürmedi ,…

     Parçadaki düşüncenin akışına göre son cümle aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

      A)  taze, serin bir sabah oldu.

B)  güneş, gümüş kamçılarını sallayarak ovayı  aydınlattı.

C)  ay ve yıldızlar bize göz kırpmaya başladı.

D)  yepyeni bir dünya, bütün renkleriyle taze,  aydınlık bir dünya doğmuştu

 

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isimden türetilmiş bir fiil vardır?

 

A) Defterimdeki şiirleri çiçeklerle süsledim.

B) Hat, ebru, tezhip, minyatür geleneksel sanatlarımızdır.

C) Oyun, uçurtma, topaç denilince çocukluğum aklıma gelir.

D)  Bütün yaşadıklarım herhalde bir rüyaydı.

 

18) Aşağıdakilerden hangisinin fiili “Sabah erkenden komşusuna selam verdi.” cümlesinin fiili ile aynı yapıdadır?

 

A) Yurt dışından gelen turistler ülkemizi çok sevdi.

B) Halasına haber vermek için telefon etti.

C) Ne yapmak istediğimi bir türlü anlatamadım.

D) Bebeğini her gece ona masal okuyarak uyutur.

 

 

 

 

 

 

 

 

19) Aşağıda cümlelerde geçen fiillerden hangisinde “bir işi başkasına yaptırma” anlamı vardır?

 

A)    Bütün şehri bir haftada geziverdi.

B)    Genç mimar, Selimiye’nin mimarisine bakakaldı.

C)    Babam yaz kış gelmeden evin bütün odalarını boyattı.

D)    Kardeşim ancak iki haftada yüzme öğrenebildi.

 

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman kavramı yoktur?

 

A) Kurabiye almasını istemişler.

B) Fuarda yeni kitaplar alacağız.

C) Fatih İstanbul’u 1453’te fethetti.

D) Trene yetişmek için biraz koşsak.

 

 

CEVAPLAR

1. (A) (B) (C) (D)

2. (A) (B) (C) (D)

3. (A) (B) (C) (D)

4. (A) (B) (C) (D)

5. (A) (B) (C) (D)

6. (A) (B) (C) (D)

7. (A) (B) (C) (D)

8. (A) (B) (C) (D)

9. (A) (B) (C) (D)

10. (A) (B) (C) (D)

11. (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14. (A) (B) (C) (D)

15. (A) (B) (C) (D)

16. (A) (B) (C) (D)

17. (A) (B) (C) (D)

18. (A) (B) (C) (D)

19. (A) (B) (C) (D)

20. (A) (B) (C) (D)

7. SINIF TÜRKÇE TESTİ

7. SINIF TÜRKÇE TESTİ

Kalktım sabahı dinledim:

Dudaklarımda okuldan kalma bir şarkı

Hani dum, yeniktim, çaresizdim,

Dündü – evet – dün,

Dün bir kentti, geride kaldı,

Bu sabah bir başka kente indim.

( 1. – 3. soruları yukarıdaki dizelere göre yanıtlayınız.)

1. Aşağıdakilerden hangisi fiil türünde bir kelime değildir ?

A) Kalktım B) Dinledim C) Yorgundum D) İndim

2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş yapıda değildir ?

A) Yorgundum B) Yeniktim C) Çaresizdim D) Kalktım

3. Yukarıdaki kıtanın aşağıda belirtilen dizelerinden hangisinde iyelik zamiri ( iyelik eki ) vardır ?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

4.” Denizin içi hem karanlık, hem aydınlıktır.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisinde yoktur ?

A) İsim tamlaması B) Sıfat tamlaması C)Bağlaç D) Ek fiil

5. Okuma kültürü küçük yaşlarda edinilir.Çocuğa daha iki üç yaşlarında iken, bol bol resimli kitaplar göstererek bu resimleri bıkmadan bir bir anlatarak, yine kitaplardan kısa kısa öyküler, masallar okuyarak, onlarda kitaba karşı bir merak uyandırmak gerekir.

Parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir ?

A) Yaş günlerinde çocuklara kitap armağan edilmeli.

B) Çocuklara resimli kitaplardan öyküler okunmalı.

C) Okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılır.

D) Kitaplardaki resimler bıkmadan anlatılmalı

6. ” Havada bir dost eli okşuyor tenimizi

Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi

İçimize çevirip nemli gözlerimizi

Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un

Dörtlükte anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Rodos Adası’nın güzelliği

B) Ozanın mutsuz olması

C) Adalar ve Rodos’a duyulan özlem

D) Adaların üzüntülü olması

7. Akıllı insan ; çevresiyle ilişkisi bozulduğu zaman, onlarla arasındaki hoşnutsuzluğu çabucak giderip dostluğunu yenilemesini bilen insandır.

Parçaya göre akıllı insanın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Çevresindeki insanları memnun etmeye çalışmak.

B) Dost kazanmak için elinden geleni yapmak.

C) Çevresiyle ilişkisi bozulunca, dostluğunu yenilemek.

D) Dostlarına değer verip onlarla iyi geçinmek.

8. Azınlıklara toplumsal yapıyı bozacak ayrıcalıklar verilemez.

I II III IV

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almamıştır ?

A) II ve III B) II ve IV C) I ve II D) I ve III

9. Ne demektir fırsat ( I ) Şu ( II ) Tutalım ki ( III ) hayat beni bir tiyatro topluluğuyla şehirden şehire dolaşmak zorunda bıraktı ( IV ) O zaman piyesler yazardım ( V ) Çok da başarılı olurdum.

Bu parçada numaralı yerlerden hangisine iki nokta ( : ) getirilmelidir ?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

10. Tan yeri atanda, şafak sökende

Düşmanın üstüne hörelenmeli

Düşman kalkan alıp kılıç çekende

Yiğit on beş yerden yaralanmalı

Konusu bakımından şiirin türü nedir ?

A) Pastoral B) Didaktik C) Lirik D) Epik

11. Hangi cümledeki “bu” sözcüğünün çeşidi diğerlerinden farklıdır ?

A) Giderken bu çiçeği de götürün

B) İçlerinden bir bu ressam oldu

C) Bu sene işimiz zor

D) Koyunları bu dereden geçiremeyiz

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde “ekeylem” kullanılmamıştır ?

A) Kapıların kapanmasıyla oyun başladı.

B) Böyle bir olay karşısında bile sakindi.

C) Fırtınadan önce hava durgundu

D) Beni yaşama bağlayan senin sevgindi

13. Yenilik getiren her büyük sanatçıda eskiye bakan bir taraf vardır.Geçmişi inkar ettiğiniz an sanat kendiliğinden durur.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, paragrafta belirtilen düşünceyle çelişir ?

A) Atalar sözünü tutmayanı, yabanı atarlar.

B) Atanın sanatı, oğula mirastır.

C) Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı.

D) Sanatı ustadan görmeyen öğrenemez.

14. I. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.

II. Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına.

III. İş bilenin kılıç kuşananın

IV. Gülü seven dikenine katlanır.

V. Rüzgar eken fırtına biçer.

Yukarıdaki atasözleri ilettikleri yargılar yönünden eşleştirilirse hangisi dışta kalır ?

A) I B) II C) III D) IV

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” kim, kimi, nerede, ne zaman” sorularının yanıtı sırasıyla verilmiştir ?

A) Ali ; onu, okuldan az önce aldı.

B) Araba, çocuğa caddede dün çarpmış.

C) Ayşe, kardeşlerini parka götürmüş.

D) Ahmet, annesini garajda dün beklemiş.

16. “Etmek” yardımcı fiili ile aşağıdaki kelimelerden hangisini birleştirirsek diğerlerine göre değişik bir yazım oluşur ?

A) Ret B) Kabul C) Yardım D) Yol

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türemiş yapıda değildir ?

A) Hava çok kararmıştı.

B) Binbaşı Tahsin’i oğlu sanmıştı.

C) Oğlunu Yunanlılar öldürmüştü.

D) Kadın, Köseağaçlıydı.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı fiilidir ?

A) Hemen buradan uzaklaşın.

B) Kardeşim artık kendisi giyiniyor.

C) Bu elbiseyi yeni diktirdim.

D) Bütün kapılar kilitlendi.

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne sıfat tamlamasıdır ?

A) Rüzgâr, ağaçların yapraklarını savuruyor.

B) Gülümseyerek avucundaki parayı gösterdi.

C) Hain kedi kafesteki kuşa bakıyor.

D) Gümüş çerçeveyi masasına özenle yerleştirdi.

20. “Dünya güzeli belirlendi.” cümlesinde bir sıfat, isim gibi kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde benzeri biçimde bir sıfat, isim gibi kullanılmaktadır ?

A) Çocuk, dedesinin elinden tutmuş, gidiyorlar.

B) Yıl, mutlu bir olayla başladı.

C) Hasta, akşamdan beri kendinde değil.

D) Doktor, elini çocuğun alnına koydu.

21. “Bahçesi geniş ev” yerine “geniş bahçeli ev” diyebiliriz. Aşağıdaki söyleyişlerden hangisinin yerine böyle bir karşılık koyamayız ?

A) Eli açık adam

B) Kapısı açık ev

C) Duvarı yüksek bahçe

D) Salçası bol yemek

22. “İnsanların en etkin anlaşma aracı dildir.”

Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

A) Türemiş kelime

B) Sıfat türünde kelime

C) Süreksiz sert ünsüz uyuşması

D) Hal eki almış kelime

23. 1. Duygularını dışa vurmazdı.

2. Bu konuyu dile getirdim sadece.

3. Düşüncelerini yansıtmak istemezdi.

4. Her şeyi bir bir anlattı.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler aynı anlamdadır ?

A) 1 ile 2 B) 2 ile 3 C) 1 ile 3 D) 3 ile 4

24. ( I ) Bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde dönüp duruyor. ( II ) Uzakta bir takanın patpatı. ( III ) Kıyıda böcek gagalayan bir deniz kırlangıcı. ( IV ) Çöpleri eşeleyen uyuz bir köpek.

( V ) Kara kuşları, bu saatte henüz uyku sersemidir.

Bu paragrafın hangi cümlesinde yazarın yorumu vardır ?

A ) II B ) III C ) IV D ) V

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamında kullanılmıştır ?

A) Onun gölgesinde yaşadım hep.

B) Kuşu ağacın dibine gömdüler.

C) Alıcısı olmayınca atı eve geri getirdi.

D) Yavaşça yerinden doğruldu.

CEVAP ANAHTARI – 7. SINIF

1-C 6-C 11-B 16-A 21-A

2-D 7-C 12-A 17-B 22-D

3-B 8-A 13-C 18-D 23-C

4-B 9-B 14-C 19-B 24-D

5-A 10-D 15-D 20-C 25-A

paylaş:

Yorum Yap