3. Murat zamanındaki önemli olaylar kısa özet

3. Murat dönemindeki olaylar

III. Murat Dönemi Olayları Hakkında Bilgi Konu Anlatımı

3. Murat saltanatı süresince Osmanlı topraklarının genişliği 24.534.242 km²’ye yükselmiştir. 3. Murat dönemindeki önemli olaylar şöyle sıralanabilir:

Lehistan’ın Osmanlı Himayesine Alınması
Fas Sultanlığı’nın Osmanlı himayesine girmesi
Osmanlı-İran Savaşı
Sokullu Mehmet Paşa’nın Ölümü
İngiltere’ye Kapitülasyon Verilmesi
Osmanlı -Avusturya Savaşı

Osmanlı kuvvetleri Fas’ı ele geçirerek bölgedeki Portekiz gücünü kırdılar.

1572’daki Bartalameos Katliamı yüzünden Katoliklerden yüz çevirmeye başlayan Osmanlı hükümeti, Papa’nın koyduğu stratejik harp malzemesi ambargosunu kırabilmek için Protestan olan İngiltere’ye yakınlaştı. Böylece Akdeniz’de İngiliz-Fransız rekabeti başlamış oldu.

Osmanlı hükümeti Van Beylerbeyine talimat vererek orada huzurun sağlanmasını istemişti. İran’ın Luristan valisinin Osmanlı devletine sığınması zaten gergin olan ilişkileri daha da kötüleştirdi. Bu arada Şah İsmail ölmüş, İran’da taht kavgaları başlamıştı. Bu durumdan yararlanmak isteyen Van Beylerbeyi, İran’a saldırdı. İlk İran savaşı on iki yıl (1577 – 1589) sürdü. Özdemiroğlu Osman Paşa komutasındaki Türk birlikleri İran kuvvetlerini Çıldır’da yendi. Bu savaştan sonra tüm Gürcistan fethedildi.

1593 yılında Avusturya’ya savaş ilan edildi. Savaş devam ederken 16 Ocak 1595’te III. Murat İstanbul’da felç geçirerek vefat etti. Cenazesi Ayasofya Camii avlusuna defnedildi.

paylaş:

Yorum Yap