2013 Gelişmiş Ve Geri Kalmış Ülkeler Hangileridir İsimleri Listesi

Gelişmiş Ve Geri Kalmış Ülkeler Nasıl Anlaşılır Neye Göre Belirlenir Ortak Özellikleri Nelerdir?

Gelişmiş ülkeler genç(bağımlı) nüfusun az olduğu, çalışan nüfusun çok olduğu ülkelerdir. Aile planlaması iyi değildir. Eğer nüfus piramidinde inceleyecek olursak piramidin tabanı küçük orta tarafı büyük olması gereklidir.Gelişmemiş ülkelerde genç nüfus çoğunluktadır, çalışan nüfus azdır. Aile planlaması iyi yapılmıştır. Nüfus piramidinde incelersek tabanı geniş üst tarafa doğru incelen bir şekille karşılaşılırız.

Dünyada 31 ülke gelişmiş,141 ülke gelişme yolunda olduğu brlirtiliyor ilk sırada G7 ülkeleri va
Abd,ingiltere,fransa,almanya,italya,kanada sonra euro bölgesi var ispanya,belçika,danimarka vs bunlarda
gelişmiş ülke sayılıyor gelişmekte olan ülkeler ise Türkiye,rusya,çin ,macaristan, çek cumh vb ülkeler (bunlar yükselen pazar ekonomileri olarak anlandırılıyor..

Diğer az gelişmiş ülkeler cezayir,tunus,arnavutluk,afganistan’dır.

Geri Kalmış Ülkelerin Ortak Özellikleri

1. Geri kalmış ülkeler; sanayileşememiş, nüfusunun büyük bölümü tarımda çalışan ülkelerdir. Yoksul ülkelerdir. Ülke nüfusun büyük bölümü köylerde yaşar. Kentleşme oranı düşüktür. Kişi başına yıllık milli gelir, çoğunlukla 2000 doların altındadır.

2. Eğitim hizmetleri,
3. Sağlık hizmetleri,
4. Beslenme imkanları,
5. Barınma hizmetleri yetersizdir.
6. İç göç ve dışarıya göç fazladır.
7. Geri kalmış ülkelerin nüfus piramidi üçgene benzer.
8. Geri kalmış bir ülkede nüfus kırda yoğunlaştığı için doğum oranları fazladır.
9. Sağlık hizmetleri yetersiz olduğundan, bebek ve çocuk ölümleri fazladır.
10. Gene olumsuz sağlık koşulları nedeniyle, ortalama yaşam süresi kısadır. Yaşlı nüfus oranı düşüktür.
11. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra, eğitim hizmetleri ve beslenme şartları yetersizdir.
12. Çocuk ve genç nüfus, ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturur.

paylaş:

Yorum Yap