2013 Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nedir Nasıl Paylaşılır Kısaca Bilgi

Medeni kanunda yapılan yeni değişiklikle mal rejimi yasası uyarınca boşanan çiftler evlilikten sonra edindiği malları paylaşırlar. İlgili kanunun 175. maddesi uyarınca;

Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır.

Türk Medeni Kanunu’nun 219. Maddesi’ne göre;

1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

4. Kişisel mallarının gelirleri,

5. Edinilmiş mallann yerine geçen değerler olmak üzere, boşanmadan sonra mal rejimi tasfiye edildiğinde eşler arasında yarı yarıya eşit olarak paylaştırılır.

paylaş:

Yorum Yap