2013 Boşanma davalarında nafaka ne zaman bağlanıyor kaç gün sonra bağlanır

Boşanma Davasında Nafaka Bağlanma Zamanı Ne Kadar Süre Sonra,

Boşanma Davasında Nafaka Ne Zaman Bağlanır

Boşanma davalarında iki tür nafaka vardır. Bunlardan birincisi tedbir nafakasıdır ve davanın ilk gününden itiberen talep edildiğinde alınabilir. Bu nafaka dava süresince devam eder.

Diğer nafaka ise dava bittikten sonra bağlanır. 
Yine çocuğunuzun velayetini ve ayrıca boşanma ile, mevcut ve beklenen menfaatlerinizin zarar gördüğünden bahisle maddi tazminat da talep edebilirsiniz.

Yine boşanma kararının kesinleşmesinden sonra devam etmek üzere kendiniz için yoksulluk, çocuğnuz için iştirak nafakası taleplerinde dava süresince bulunabilirsiniz.

paylaş:

Yorum Yap