2013 4+4+4 Sisteminde Devamsızlık Hakkı Kaç Gün Oldu? 20 Gün mü 45 Gün mü?

Eğitimde uzun tartışmalara neden olan ve halen tartışılmaya devam eden 4+4+4 sisteminin kabul edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim kurumları yönetmelik taslağı sendikalara gönderildi. taslakta sınıf geçme, devamsızlık gibi konularda önemli değişiklikler var. taslağın bu haliyle yürürlüğe girmesi durumunda uygulanacak değişikliklerden bazıları şunlar;

– Sınıf geçmede gerekli olan notlar değişecek. öğrenciler artık “0″ almayacak. şu andaki sistemde “0-24″ puan aralığı “0″, 25-44″ puan aralığı ise “1″ idi. taslağa göre bu not sistemi değiştiriliyor ve 0-44 puan aralığı getiriliyor.

-dersten başarılı olma şartları değiştirilecek. şu andaki sisteme göre birinci dönem notu etkisiz olan yani 0-24 puan aralığında olan öğrenciler, ikinci dönem notu orta, yani 55-69 puan aralığındaysa sınıf geçiyordu. Taslağa göre, öğrencinin ders yılı sonunda bir dersten başarılı sayılabilmesi için şu puanları alması gerekecek: Birinci ile ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasının en az 45 olması. Bir dönem puanının en az 35, diğer dönem puanının ise en az 45 olması. Birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavı puanının en az 45 olması.

-tüm lise türlerinde yıl sonu başarı notu en az 50 olan öğrenci -zayıf dersi olsa bile- sınıfını doğrudan geçebilecek.

-sorumlu sınıf geçme sisteminde ise başarısız ders sayısı 5′ten 6′ya yükseltilecek. Yani sınıfını doğrudan geçemeyen, 6 zayıfı olan öğrenci sınıfını sorumlu olarak geçecek. Ancak alt sınıflar da dahil 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar edecek. Buna göre, öğrenci ancak toplamda 7 ve üzerinde başarısız dersi olursa sınıf tekrarı yapacak.

-taslakta yer alan en önemli değişikliklerden biri; 10. sınıf sonunda bütün derslerden başarılı olup yıl sonu başarı puanı en az 90 ve üzeri olan, başarıyı 11. sınıfta da gösteren öğrenciler erken mezun olabilecek. Erken mezuniyet ile ilgili iş ve işlemler şöyle yapılacak:

yeni eğitim sistemi Okula Devamsızlık Hakkı 20 Günden 45 Güne mi Çıkıyor?Başvurular 10. sınıf ders kesiminden itibaren yeni ders yılının başladığı tarihe kadar yapılacak. Şartları taşıyanlardan istekli olanların başvuruları okul müdürlüğünce e-okul sistemine işlenip 12. sınıfa geçici kayıtları yapılacak. Ders kesiminden sonra MEB tarafından belirlenecek tarihlerde, okulların uygulamalı dersler dışındaki 12. sınıf haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları esas alınarak merkezi sistemle erken mezuniyet sınavları yapılacak. Sınav sonuçları merkezi sınav ve telafi programları sonunda e-okul sistemine aktarılıp, ilan edilecek.
-özürsüz 20 gün olan devamsızlık hakkı 45 güne çıkacak.
– Sınavsız öğrenci kabul eden okullarda sınıf mevcudu 30′u geçmeyecek

NOT: bu yönetmeliğin taslak olduğunu bir kez daha belirtmekte fayda var. ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, taslağın sendikalara kendi bilgisi dışında gönderildiğini de belirtti. O nedenle okula devamsızlık sistemi mevcut haliyle devam edecek. yani özürsüz devamsızlık hakkı 20 gün olarak kalacak

paylaş:

Yorum Yap