2013-2014 Okul Kuralları ve Faydaları, Okulda Uyulması Gereken Kurallar Kısaca Maddeler Halinde Özet

Okul ve Sınıfta Uyulması Gereken Kurallar

 

Öğrenciler, aşağıda belirtilen kurallara uymadıkları takdirde disiplin suçu işlemiş sayılırlar ve ders öğretmeni tarafından uyarılarak disiplin kuruluna sevk edilirler.

GENEL DAVRANIŞ KURALLARI

1- Öğrenciler küfür ve argo içeren sözler kullanamazlar, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler.

2- Öğrenciler okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak ve bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.

3- Her öğrenci bayrak törenlerinde kendi sınıfına ayrılan yerde düzgün olarak sıra olmak, sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşını yüksek sesle söylemek zorundadır.

4- Öğrenciler okul eşyasını korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.

5- Öğrenciler kütüphane, fen-bilişim laboratuarları, görsel sanatlar atölyesi vb. gibi kendi dersliklerinin dışındaki eğitim ortamlarında, kantin ve okul bahçesinde bulundukları yerin özel kurallarına uyarlar.

6- Ulaşımını servisle yapan öğrenciler servis kurallarına uyarlar.

7- Öğrenciler okulun belirlenmiş kılık kıyafet kurallarına uyarlar.

8- Öğrenciler sınavda sınav kurallarına uyarlar.

9- Öğrenciler okul içinde cep telefonu kullanamazlar.

10- Öğrenciler ders araç ve gereçlerinin dışında okula özel eşyalarını getiremezler.

GÜVENLİK KURALLARI VE İDARİ KURALLAR

 1- Öğrenciler okul saatleri içinde okul dışına çıkamaz, okula yemek isteyemez veya satıcı çağıramazlar.

2- Okul saatlerinde öğrencinin okuldan ayrılabilmesi için velisinin bizzat okula gelmesi gerekir.

3- Öğrenciler okula yanıcı, kesici, patlayıcı vb. aletler getiremezler.

4- Öğrenciler, okula yasaklanmış yayınlar ve bu nitelikte CD, disket vb. araçlar ya da zararlı maddeler getiremezler.

5- Öğrencilerin sınıf pencerelerinden sarkmaları ve atlamaları yasaktır.

6- Öğrencinin ders saatleri içinde rehberlik servisiyle görüşebilmesi için görüşme kağıdı alarak

ders öğretmenine vermesi gerekmektedir.

SINIF İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI

1- Öğrenciler ders zili çaldığında, hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmenlerini beklerler.

2- Öğrenciler, ders bitiminde öğretmenin izni ile koşmadan teneffüse çıkarlar.

3- Öğrenciler sınıf düzenini ve ders akışını bozmadan dersi dinler, söz alarak konuşur, izinsiz yerlerinden kalkmazlar.

4- Öğrenciler ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundururlar. Dershane ve laboratuardaki malzemeleri izinsiz kullanamazlar.

5-Derste sakız çiğneyemez, hiçbir şey yiyemez ve içemezler.

6-Öğrenciler derste sosyal medya araçlarını kullanarak dersin bütünlüğünü bozan davranışlar gösteremezler.

 

Cevap: okulda uyulması gereken kuralların faydaları

1.Sınıfta, koridorda kaymamalıyız.
2.Tuvaletlere çop atmamalıyız.
3.Yerler çop atmamalıyız.
4.Derse geç kalmamalıyız.
5.Ödevlerimizi okula gelmeden yapmalıyız.
6.Öğretmenimiz ders anlatırken bişeylerle uğraşmamalıyız
7.Okula geç kalmamalıyız.
8.İstiklal Marşı’nda arkadaşlarımızla konuşmamalıyız.
9.Nöbetçiler dışarı çıkmamalı görevlerini yapmalı.
10.Sırada kavga etmemeliyiz.
11.Parmak kaldırmadan konuşmamalıyız.
12.Öğretmenin yanına izinsiz gelmemeliyiz.
13.Sınıfta, koridorda bağırmamalıyız.
14.Derste kabuklu şeyler yememeliyiz.
15.Arkadaşlarımızla kavga etmemeliyiz.
16.Okulda kıyafetimizi kirletmemeliyiz.
17.Sınavda, derste kopya çekmemeliyiz.
18.Okuldaki eşyaları kırmamalıyız.
19.Öğretmenin sözünü dinlemeliyiz.
20.Arkadşımızın sözünü kesmemeliyiz

İŞTE OKULDA UYULMASI GEREKEN TÜM KURALLAR MADDE MADDE

GENEL DAVRANIŞ KURALLARI

1. Öğrencilerimiz ,okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak ve bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.
2. Bayrak törenlerinde kendi sınıfına ayrılan yerde düzgün olarak sıra olmak, sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşı’nı yüksek sesle söylemek zorundadır.
3. Okul eşyasını korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler
4. Yönetim katı , varsa laboratuarlar, bilgisayar odası ve uygulama gibi eğitim ortamlarında , bulundukları yerin özel kurallarına uyarlar.
5. Öğrencilerimiz, küfür ve argo içeren sözler kullanamazlar, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler.
6. Kantinde sıraya girerler, kantin kurallarına uyarlar.
7.Servis kurallarına uyarlar.
8. Öğrenciler okulun belirlenmiş kılık- kıyafet kurallarına uyarlar.
9. Okulda cep telefonu kullanamazlar. Ders esnasında, cep telefonu kullanmak kesinlikle yasaktır. Bu kurala uymayan öğrencilerimize Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği gereğince işlem yapılır. Öğrenciler zorunlu durumlarda okula cep telefonu getirdiklerinde bu telefonları çalınmasından yada kaybolmasından okul yönetimi sorumlu değildir. Derste çalan cep telefonuna yönetim tutanakla el koyar ve veliye Haziran ayında iade eder.
10.Teneffüslerde havalandırılması için sınıflar boşaltılır. Teneffüs zamanlarında bu süre koridorlarda değil okul kantini ve bahçesinde geçirilir

SINIF İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI
1. Öğrencilerimiz, derslere zamanında girmek zorundadırlar. Ders saati zili çaldıktan sonra sınıfa giren öğrenci “belgeli mazeretli” değilse derse alınmaz. İdareye gönderilir. “Derse Kabul Kağıdı” istenir.
2. Öğrenciler ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınıfa girdikten sonra ders araç ve gereçlerini almak için dışarı çıkamazlar. Öğrenciler ders saatlerinde koridorlarda kesinlikle dolaşamazlar.
3. Ders işlenirken dersi takip etmek ve derse katılmak zorundadırlar.
4. Derste öğretmenlerinden söz alarak konuşurlar.
5. Derste cep telefonu kullanamazlar, walkman dinleyemez ve ders dışı herhangi bir şey ile ilgilenemezler.
6. Ders sırasında sınıftan dışarı çıkamazlar. Çok zorunlu durumlarda ( ani rahatsızlık vb. ) sınıftan çıkmak için öğretmenden izin alırlar.
7. Kullandıkları dersliği temiz ve düzenli bırakırlar.
8. Derste düzgün ve derli toplu otururlar ve izinsiz ayakta dolaşamazlar. Derste sakız çiğneyemez, hiçbir şey yiyemez ve içemezler.
9. Belirlenmiş sınav kurallarına uymak zorundadırlar.
10. Ders dışı etkinliklere ve törenlere yoklamaları alındıktan sonra öğretmenleri idaresinde giderler.
11. Gün içerisinde okulda bulunmasına rağmen ara derslerde adı yoklama fişine yok yazıldıktan sonra sınıfa giren öğrenci yok sayılır ve velisi derhal SMS ile bilgilendirilir. Veli, görüşme için acil okula çağrılır.

GÜVENLİK KURALLARI VE İDARİ KURALLAR

1. Öğrencilerimiz, okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dahil) okul dışına çıkamaz, okula yemek getirtemez veya satıcı çağıramazlar. Okul önüne sivil şahısları getiren ve onların olay çıkarmasına ortam hazırlayan öğrencinin derhal okulla ilişkisi kesilir. Sorumlu öğrenci hakkında idari ve adli işlem yapılır.
2. Okul saatlerinde öğrencimizin okuldan ayrılabilmesi için velisinden imzalı izin dilekçesi getirmiş olması veya velisinin bizzat okula gelmiş olması gerekir. Mazereti okul idaresi tarafından uygun görüldüğü takdirde öğrenciye izin verilir. Okuldan ayrılacak olan öğrenciler sırasıyla,
– Müdür yardımcısından iki nüsha izin kağıdı alırlar,
– Bir nüshasını sınıf defterinin içine koyarlar
– İkinci nüshasını gerektiğinde görevli öğretmene göstermek ve kapı güvenlik görevlisine vermek üzere yanında bulundurarak okuldan ayrılırlar.
3. Okula yanıcı, kesici , patlayıcı vb. aletler getirmek veya bu tür aletleri yanında bulundurmak suç ve yasaktır.
4. Okula yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ile bu niteliklere sahip CD, disket vb araçlar getirmek veya bunları yanında bulundurmak yasaktır.
5. Okul panolarına asılacak her türlü materyal, duyuru, ilan vb. gibi yayınlar Okul Müdürlüğü tarafından imzalanıp mühürlenmiş olmalıdır. Hiçbir öğrenci, yönetimin onaylamadığı bir yazıyı yada afişi panolara asamaz.
6. Okul tarafından düzenlenmemiş hiçbir etkinliğin Okul Müdürünün izni olmadan okulda reklamı yapılamaz ve biletleri satılamaz.
7. Öğrenciler raporlu bulundukları günlerde okula gelemez ve sınavlara giremezler.
8. Okul Öğrenci Meclisi seçimi ve Meclisin tüm etkinlikleri yönetmeliklere ve Okul Müdürlüğünce belirlenmiş kurallara uygun olarak yürütülür.
9. Okulda, kantinde, kafeteryada, okul bahçesinde/çevresinde sigara kesinlikle içilemez.
10. Öğrenciler rehberlik servisine gitmek için genellikle teneffüsleri ve rehberlik saatlerini kullanırlar. Zorunlu durumlarda, ders saatleri içinde rehberlik servisine gidebilmek için sırasıyla,
– Rehberlik servisinden randevu ve izin kağıdı alır,
– İzin kağıdını ders öğretmenine imzalatarak onayını alır,
– İzin kağıdını müdür yardımcısına imzalatır,
– İzin kağıdını öğretmenine teslim eder ve rehberlik servisine gider.

SERVİS ARAÇLARININ KULLANIMIYLA İLGİLİ KURALLAR

Okula gelmek için okul servislerini kullanan öğrencilerimiz:
1. Servis aracını bekletmezler. “Servis bekletilmez servis beklenir” ilkesine uyulur.
2. Araç içinde sürücünün dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmazlar, konuşmalar yapmazlar.
3. Araç içinde ayakta durmazlar, araç kapılarını açmazlar ve pencerelerden dışarı sarkmazlar.
4. Ulaşım sırasında küfür ve argo içeren sözler kullanmazlar. Davranışlarında genel görgü kurallarına uyarlar.
5. Ulaşımlarını kayıtlı oldukları servisle yaparlar. Velilerinin ve okul idaresinin bilgisi dışında farklı servis kullanmazlar.
6. Kayıtlı oldukları servis dışında bir servisle ulaşım yapmak isteyen öğrencilerin konuyla ilgili veli dilekçelerini okul müdürlüğüne onaylatmaları zorunludur.

KILIK KIYAFET KURALLARI

1. Öğrenciler yönetimce belirlenmiş okul kıyafetini giymek zorundadırlar.
a) Öğrenciler ( spor kıyafeti giyilmesi gereken durumlar hariç) günün her saatinde ve okulun her yerinde kravat takmak zorundadırlar.
b) Kız öğrencilerin gömlekleri dar ve içlerini gösterecek kadar ince olamaz.
c) Erkek öğrenciler gerekliyse her sabah sakal traşı olmak zorundadırlar. Aşırı jöleye izin verilmez. Gömlekler asla dışarıda dolaşılmaz.
d) Kolye, yüzük, küpe, bilezik vb aksesuar takamazlar.
e) Okul ve sınıf içerisinde kaşkol ile dolaşmak,sınıfta manto,kaban vs. bir sokak giysisi ile oturmak yasaktır.
f) Kız öğrenciler makyaj yapamaz saçlarını boyatamaz ve oje kullanamazlar. Renkli lens takamazlar.
2. Spor kıyafeti ancak beden eğitimi derslerinde ve spor karşılaşmalarında giyilir.

a) Öğrenciler beden eğitimi derslerine spor kıyafeti ile katılırlar.
b) Beden eğitimi derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde spor kıyafeti spor salonunda çıkarılır, dersliklere okul kıyafeti ile gelinir.

UYGULAMA DERSLİKLERİNDE (FİZİK-KİMYA DENEYLERİ) UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Öğrencilerimiz, okulun tüm alanlarını eğitim gördüğü okulun felsefesine ve amacına uygun biçimde kullanmakla yükümlüdürler. Bunun için öğrenciler :
1. Uygulama bölümündeki araç, gereç ve malzemeye zarar verecek davranışlarda bulunmazlar.
2. Elektrik panolarıyla ilgili herhangi bir işlem yapmazlar.
3. Çalışma alanlarını düzenli ve temiz bırakırlar.
4. Öğretmenin onayını almadan uygulama eğitimine başlamazlar.

Okulda uyum ve okulda uyulması gereken kurallar

Okulda uyum ve okulda uyulması gereken kurallar
Genel anlamda disiplin kavramı, bir amaçla bir araya gelmiş insan grubunun düzen içinde yaşamasını sağlamak için seçilip konulmuş kuralları, hükümleri ve bunlara uyulması için alınan önlemleri ifade eder(Sarıtaş, 2000) Disiplin denilince daha çok sıkı / katı kurallara dayalı düzen anlaşılmakta ve akla ceza gelmektedir Oysa disiplin, sadece ceza vermekten ibaret bir iş olmayıp; olumsuz davranışların ortaya çıkmasını önlemek için tutarlı ve kararlı davranışlarda bulunmaktır(Erdoğan, 2001) Kısaca disiplin, yapılan işlerin belli bir düzen içerisinde yürütülmesidir

Okulda ve sınıfta disiplinden, daha çok öğrenci davranışlarının eğitimciler tarafından kontrol edilmesi anlaşılır Oysa öğrenciler, bir başkası tarafından kontrol edilmek yerine, kendi davranışlarını kontrol etmeyi öğrenirlerse disiplin, zaman içinde öğrenilebilecek ve içselleştirilebilecek bir alışkanlığa dönüşür Öğrencilere kendi kendilerini kontrol etme, kendi davranışlarını denetleme ve kendilerini yönetme becerisi kazandırıldığında, öğretmenler zamanlarının çoğunu eğitim ve öğretime harcayabilirler Okul ve sınıf disiplininin en önemli parçası, eğitimcilerin kendi disiplin anlayış ve uygulamalarıdır Öğretmenler ve yöneticiler, öğrencilerinde görmek istedikleri davranışları, önce kendileri göstererek onlar için iyi bir rol modeli oluşturmalıdır

Okulun önemli işlevlerinden biri, öğrencinin kişilik gelişimini sağlamaktır Bu durumda öğretmenin görevi, öğrencilerin sağlıklı seçimler ve tercihler yapmalarına yardım etmektir Yani her öğrenciye, gerçekleştirmek istediği eylemi seçme, sonuçlarına katlanma ve sorumluluk üstlenme fırsatının sağlanmasıdır Öğrencilerin her sorununa müdahale etmek yerine, kendi sorunlarını çözme konusunda destek verilirse, onların bağımsız iş görebilme ve yaratıcılık becerileri de geliştirilmiş olur Kendine güvenen öğretmen, öğrenciye ceza vermekten çok, ona kendi davranışlarının sonuçlarını kabullenmesini öğretir

Öğretmene düşen görev, daha öğretim yılının başında, okul ve sınıf kurallarını öğrencilerine açıklamaktır Hatta bu kurallar yazılı bir biçimde ilan edilerek öğrenci velilerine de gönderilebilir Sınıf içi kuralların bir kısmı, öğrenci katılımı ile belirlenebilir, daha sonra da bu kurallara tüm sınıf üyelerinin uyması beklenir

Öğretmenin ne türden ve ne ölçüde disiplin sağlayacağına karar vermeden önce, yeterli disipline sahip olup olmadığını gözden geçirerek, ne çeşit bir disiplin istediğini belirlemesi gerekir Bir öğretmen için doğru olan disiplin anlayışı, diğer birine ters gelebilir Örneğin, bir öğretmene göre, öğrenci kendisine soru sorulduğu zaman ayağa kalkarak cevaplamalıdır Başka bir öğretmene göre ise, önemli olan cevabın doğruluğudur Bir diğer öğretmene göre ise bu tür zorlamalar, öğrenci ile iyi ilişkiler kurmayı engellemektedir(Küçükahmet, 1998)

Disiplin, uyulması gereken kurallar listesinden çok, amaçlı etkinlikler, uygun çevre, birlikte çalışma, kendi kendini kontrol gibi kavramları içerir Amacını açık seçik olarak bilmeyen, etkinlik için uygun çevre bulamayan öğrencileri, yeterince başarılı olamadıklarında suçlamamak gerekir 20 kişilik bir sınıfta 50 kişinin ders dinlemeye zorlanması yada kalabalık bir laboratuarda öğrencilerden deneylerin sonuçlarını bulmalarının istenmesi disiplin sorunu yaratacaktır

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin bulunduğu çeşitli toplantılarda dile getirilen sorunlar içinde ilk sıralarda disiplin gelmekte; okulda ve sınıfta disiplin sağlamayı eğitimin bir aracı olarak değil, eğitimin amacı gibi algılayanlara rastlanmaktadırGözlemlerimize göre, disiplin sağlamak için önerilen yöntem ve teknikleri uygulamaktan çok, baskı yoluna gidilmektedir

A Okulda Disiplin

Okulda disiplin sağlamaya yardımcı belli başlı faktörler şunlardır(Küçükahmet, 1998):

1Uygun bir eğitim programı: Amaçlarına, yeteneklerine, isteklerine ve geçmiş bilgilerine uygun olarak hazırlanan bir eğitim programı öğrencinin ilgisini çekerek, işbirliği içinde olmasını sağlayacaktır

2 İyi bir rehberlik sistemi: Böyle bir sistem aracılığıyla sorunlar ortaya çıkmadan gerekli işlemler yapılabilecektir Sonuçta kendisinin ruh sağlığıyla da ilgilenildiğini bilen öğrenci, ilgililere yardımcı olma ve okul çalışmalarına katılma isteği duyacaktır

3 Etkin veli-okul ilişkisi: Veliler ve öğrenciler okulda en iyisinin ve doğrusunun yapıldığına inandıkları müddetçe okul çalışmalarına destek olmaktadırlar

4Okul binasının etkin kullanımı: Okul binaları ve görsel –işitsel araçların kullanım biçimi disipline yardımcı ya da engel olabilmektedir Örneğin, koridorları karanlık bir binada, ışık yakılmaması ciddi disiplin sorunlarına neden olabilir Aydınlık ve ferah koridorları olan bir okul binası, öğrenciyi rahatlatır Okulun badana renginden döşemesine kadar her şeyi, disipline uyumu kolaylaştırdığı gibi zorlaştırabilir

B Sınıfta Disiplin

Öğretmenin sınıf önünde duruşundan konuşmasının etkililiğine, ödevleri kontrol edişinden yazı tahtasını kullanma tarzına kadar pek çok husus sınıf yönetimini ve disiplinini etkilemektedir(Küçükahmet, 1998) Sınıfta disiplin problemi oluşturan istenmeyen davranışlar ve nedenlerine ilişkin olarak Tertemiz( 2000)’ in görüşleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Sorun Olan Davranışlar; 1- Sınıf içinde diğer öğrencileri rahatsız eden, sınıf etkinliklerini bozan, okulun ve öğretmenin beklenti ve kuralları ile ters düşen ya da sınıfta karışıklık yaratan geçici ilgisizlikler: Etrafa bakmak, ıslık çalmak, hayallere dalmak, sırayı dizleriyle kaldırmak gibi 2- Aşırı ders dışı davranışlar: Yüksek sesle konuşmak, kandırmak, aldatmak, kopya çekmek, birbirine not yollamak, dersle sürekli ilgilenmemek gibi 3- Öğretmenin dersi anlatmasını ve öğrencilerin çalışmalarını engelleyen durumlar: Sınıf kurallarına veya öğretmenin isteklerine uymamak, vurmak, sürekli gürültü yapmak, diğer öğrencilerle çatışmak, dikkat dağıtıcı sözler söylemek, fiziki saldırıda bulunmak, diğer öğrencilerin sınıf etkinliklerine katılmalarına engel olmak, sınıf malına zarar vermek vb davranışlardır

Disiplin sorunlarını çözmenin yolu, istenmeyen davranışların nedenlerini tanımaktan geçer İstenmeyen ve sorun olan davranışların nedenleri üç başlık altında toplanabilir:

1 Öğrencilerin kendilerinden kaynaklanan nedenler:

a) Kendilerini sevgisiz ya da yetersiz görmeleri,

b) Dikkati çekme ve karşı gelme isteği,

c) Başkalarının onları eleştirmeleri, küçük düşürmeleri, kaba davranmaları, alay etmeleri,

d) Bir grubun üyesi olma ihtiyaçları,

e) Öğretmenden, sınavlardan veya sınıfta konuşmaktan korkma,

f) Kendilerini tutsakmış gibi hissetmeleri,

g) Okuldaki çalışmaları sıkıcı bulmaları

2 Evden kaynaklanan nedenler:

a) Anne- baba arasındaki zayıf ilişkiler,

b) Anne-baba ve çocuk arasındaki zayıf ilişkiler,

c) Aile bireylerinin birinin ölümü,

d) Ayrılık, terk etme, boşanma,

e) Anne-babanın istenmeyen davranışları,

f) Kardeşler arasında rekabet ve düşmanlık

3 Öğretmenlerden kaynaklanan nedenler:

a) Derse zamanında başlamama,

b) Öğrencilere farklı davranma,

c) Ders araçlarını zamanında hazırlamama,

d) Uzun süre konuşma ya da film izletme,

e) Rutin işleri gereği gibi ele almama (Kalem açma, kağıt dağıtma vb),

f) Sürekli öğüt verme,

g) Dersi erken bitirme,

h) Özgüvensizlik, tükenmişlik, başarısızlık korkusu,

ı) Çocuklardan hoşlanmama ve özel sorunları (evlilik vb)

Disiplin Anlayışları
Son zamanlarda disiplin ve disiplinli sınıf anlayışımız değişmiştir Daha önceleri disiplinde temel ölçü sessizlikti “İğne düşse sesinin, sinek uçsa vızıltısının duyulduğu” sınıf disiplini yerini, sınıfın havasının eskiye göre daha az baskıcı olduğu bir anlayışa bırakmıştır Artık çağdaş eğitim anlayışı, dersin durumuna ve uygulanan yönteme göre, öğrencilerin derste alçak sesle birbirleriyle konuşmalarına, hatta sınıfta dolaşmalarına karşı daha hoş görülüdür

 

paylaş:

Yorum Yap