2013-2014 MEB Yeni Müfredatı Hakkında Bilgi

4+4+4 yeni eğitim sistemi 2012-2013 eğitim öğretim dönemi ile uygulanmaya başlandı. Eğitim kademeleri ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere kademelendirildi. İlköğretim okulları ilkokul ve ortaokul olmak üzere birbirinden ayrıldı. Binaları müsait olmayan ilköğretim okulları ilkokul ve ortaokul olarak ikili eğitim öğretim yapmak üzere yapılandırıldı.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun 25/06/2012 tarih ve 69 sayılı kararı ile ilkokul ve ortaokulların haftalık ders saatleri yeniden belirlenmiştir. İlkokullarda haftalık ders saati sayısı 30 olarak belirlenmiştir. Bu arada 4. sınıflarda başlayan Fen ve Teknoloji dersinin ismi değiştirilmiş ve 3. sınıflardan itibaren başlamak üzere Fen Bilimleri olarak okutulması kararı yayınlanmıştır. 5. ve 6.  sınıfların haftalık ders saati toplamı 36; 7 ve 8. sınıfların haftalık ders saati toplamı 37 olarak belirlenmiş ve yukarıdaki karar ve sayı ile yayınlanmıştır.

Bu yapılan değişiklikler, okullarımızda okutulan ders kitaplarının programlarının yeniden düzenlenmesini zorunlu hâle getirmiştir. Fakat okullardaki ders müfredatını belirleyen MEB Talim ve Terbiye Kurulu, bu konularda hummalı bir çalışma içerisinde görünmemektedir.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu 1. sınıflar için Okuma Yazma Oryantasyon kitaplarını yayınlamış ve 2012-2013 eğitim yılından itibaren okutulmak üzere okullara yollamıştır. Yine MEB 5. ve 9. sınıfların seçmeli dersleri için (Kuran- Kerim, Dini Bilgiler, Hz. Peygamberin Hayatı, Matematik Uygulamaları, Zeka Oyunları,…) ders materyallerini yayınlanmış ve okullara göndermiştir.

MEB 4+4+4 yeni eğitim sistemine kademeli geçişi tercih etmiştir; uygulamada daha verimli olacağı gözlemlenmektedir. Bu sene 1. ve 9. sınıfa başlayanlar yeni müfredata göre eğitim görmeleri gerekmektedir. 2013-2014 eğitim öğretim yılında ise 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile 9. ve 10. sınıf öğrencileri yeni sistem ve müfredata göre eğitim-öğretim görmelidirler. Fakat uygulamada müfredat ile ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Halen sahada eğitim işiyle uğraşan eden eğitimcilere sorduğumuzda, aldığımız cevap özellikle 1. sınıfa başlama yaşının geri çekilmesinden dolayı müfredatta yeni bir anlayışın beraberinde uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu yıl 1. sınıfa başlayanlar için oryantasyon dönemi için ders materyalleri hazırlanmıştır. Fakat diğer (Türkçe, matematik ve hayat bilgisi) ders kitapları önceki yıllarda hazırlanmış kitaplardır. Öğrencilere dağıtılan bu kitaplar kullanılmamakta, öğrenci velileri tarafından uygun yerlerde muhafaza edilmektedir. 1. sınıfların ders müfredatlarının değişmesi bir domino etkisi meydana getirecektir. İlk taş, 1. sınıfların programının yenilenmesi 12. sınıfa kadar tüm derslerin programının yenilenmesini tetikleyecektir.

MEB herkesin gördüğü yanlışı tescillemiştir. Öncelikle matematik ve fen bilimleri alanında, olmak üzere sosyal bilimler alanında da öğretim metotlarında büyük sıkıntılar olduğu tespit edilmiştir. Çözüm olarak da bu derslerin müfredatlarının ve öğretim metotlarının yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu iş için de en doğru görünen adres; TÜBİTAK seçilmiştir.

Geçmiş yıllarda yapılan en büyük eksiklik, müfredatların/programların son kullanıcıları, uygulayıcıları olan öğretmenlerin görüş ve önerilerinin göz ardı edilmesi hatta hiç sorulmamasıydı. Şimdi de aynı tehlikenin dimdik ayakta durduğunu gözlemlemekteyiz. Öğretmenlere ciddi bir program çerçevesinde yeni müfredat ve öğretim konusunda danışılmalı görüş ve önerileri alınmalıdır. Alınan görüş ve öneriler geç kalınmadan değerlendirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır.

MEB yeni müfredat ve programlarını çok büyük bir sır gibi kozmik odalarda oluşturmanın yerine, paydaşları ile görüş alışverişinde bulunarak meydana getirmelidir. Yoksa yarın açıklanan yeni müfredat uygulanmaya başlamadan eski konumuna düşecektir. Kendinden önce büyük hayallerle uygulamaya konulan yeni müfredatlar gibi. Çünkü şu an kullanmaya başladığımız yeni müfredat da 2004 yılında büyük hayallerle hayata geçirilmesine rağmen daha emeklemeden eskimeye yüz tutmuş, pabucu dama atılmıştır.

Tüm derslerin programlarının yenilenmesi, birçok alanda değişik etkilere neden olacaktır.

Şu an durum bu olmasına rağmen, 2012-2013 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sonuna yaklaştığımız şu günlerde hâlâ yeni müfredat açıklanmamıştır. Medyaya sızan ufak tefek, doğruluğu tartışma konusu olan haberler dışında resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu derslerin materyallerini hazırlayan yayınevleri önünü göremediğinden ne yapacağını şaşırmış vaziyettedir.

Yeni müfredat konusu burada bitmez. Bu konuya ileriki yazılarımızda yine devam edeceğiz.
Ekrem Aytar

paylaş:

Yorum Yap