2013 Okul Kuralları, Okulda Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir

Bu yazıda 2012 2013 Okul Kuralları, Okulda Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir, okulda öğrenciler hangi kurallara uymak zorundadır, okuldayken uymamız gereken kurallar hangileridir madde madde, yeni çıkan en son okul kuralları güncel, okulun içinde uyulması gereken kurallar nelerdir, bütün okul kuralları, okulda her öğrencinin uymak zorunda olduğu tüm kurallar listesi gibi konularda bilgiler yer almaktadır.

OKULDAKİ UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR 2012

 1. Sınıfta,  koridorda kaymamalıyız.
 2. Tuvaletlere  çop  atmamalıyız.
 3. Yerler çop  atmamalıyız.
 4. Derse  geç  kalmamalıyız.
 5. Ödevlerimizi  okula  gelmeden  yapmalıyız.
 6. Öğretmenimiz ders anlatırken bişeylerle uğraşmamalıyız
 7. Okula  geç  kalmamalıyız.
 8. İstiklal  Marşı’nda  arkadaşlarımızla  konuşmamalıyız.
 9. Nöbetçiler dışarı çıkmamalı  görevlerini  yapmalı.
 10. Sırada  kavga  etmemeliyiz.
 11. Parmak  kaldırmadan  konuşmamalıyız.
 12. Öğretmenin  yanına  izinsiz  gelmemeliyiz.
 13. Sınıfta, koridorda  bağırmamalıyız.
 14. Derste  kabuklu  şeyler  yememeliyiz.
 15. Arkadaşlarımızla kavga etmemeliyiz.
 16. Okulda  kıyafetimizi  kirletmemeliyiz.
 17. Sınavda, derste  kopya  çekmemeliyiz.
 18. Okuldaki  eşyaları kırmamalıyız.
 19. Öğretmenin  sözünü  dinlemeliyiz.
 20. Arkadşımızın  sözünü  kesmemeliyiz

YENİ!! 2013-2014 Okul Kuralları ve Faydaları, Okulda Uyulması Gereken Kurallar Kısaca Özet İçin TIKLAYINIZ!!!

İŞTE OKULDA UYULMASI GEREKEN TÜM KURALLAR MADDE MADDE

GENEL DAVRANIŞ KURALLARI1. Öğrencilerimiz ,okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak ve bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.
2. Bayrak törenlerinde kendi sınıfına ayrılan yerde düzgün olarak sıra olmak, sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşı’nı yüksek sesle söylemek zorundadır.
3. Okul eşyasını korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler
4. Yönetim katı , varsa laboratuarlar, bilgisayar odası ve uygulama gibi eğitim ortamlarında , bulundukları yerin özel kurallarına uyarlar.
5. Öğrencilerimiz, küfür ve argo içeren sözler kullanamazlar, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler.
6. Kantinde sıraya girerler, kantin kurallarına uyarlar.
7.Servis kurallarına uyarlar.
8. Öğrenciler okulun belirlenmiş kılık- kıyafet kurallarına uyarlar.
9. Okulda cep telefonu kullanamazlar. Ders esnasında, cep telefonu kullanmak kesinlikle yasaktır. Bu kurala uymayan öğrencilerimize Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği gereğince işlem yapılır. Öğrenciler zorunlu durumlarda okula cep telefonu getirdiklerinde bu telefonları çalınmasından yada kaybolmasından okul yönetimi sorumlu değildir. Derste çalan cep telefonuna yönetim tutanakla el koyar ve veliye Haziran ayında iade eder.
10.Teneffüslerde havalandırılması için sınıflar boşaltılır. Teneffüs zamanlarında bu süre koridorlarda değil okul kantini ve bahçesinde geçirilirSINIF İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI 
1. Öğrencilerimiz, derslere zamanında girmek zorundadırlar. Ders saati zili çaldıktan sonra sınıfa giren öğrenci “belgeli mazeretli” değilse derse alınmaz. İdareye gönderilir. “Derse Kabul Kağıdı” istenir.
2. Öğrenciler ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınıfa girdikten sonra ders araç ve gereçlerini almak için dışarı çıkamazlar. Öğrenciler ders saatlerinde koridorlarda kesinlikle dolaşamazlar.
3. Ders işlenirken dersi takip etmek ve derse katılmak zorundadırlar.
4. Derste öğretmenlerinden söz alarak konuşurlar.
5. Derste cep telefonu kullanamazlar, walkman dinleyemez ve ders dışı herhangi bir şey ile ilgilenemezler.
6. Ders sırasında sınıftan dışarı çıkamazlar. Çok zorunlu durumlarda ( ani rahatsızlık vb. ) sınıftan çıkmak için öğretmenden izin alırlar.
7. Kullandıkları dersliği temiz ve düzenli bırakırlar.
8. Derste düzgün ve derli toplu otururlar ve izinsiz ayakta dolaşamazlar. Derste sakız çiğneyemez, hiçbir şey yiyemez ve içemezler.
9. Belirlenmiş sınav kurallarına uymak zorundadırlar.
10. Ders dışı etkinliklere ve törenlere yoklamaları alındıktan sonra öğretmenleri idaresinde giderler.
11. Gün içerisinde okulda bulunmasına rağmen ara derslerde adı yoklama fişine yok yazıldıktan sonra sınıfa giren öğrenci yok sayılır ve velisi derhal SMS ile bilgilendirilir. Veli, görüşme için acil okula çağrılır.

GÜVENLİK KURALLARI VE İDARİ KURALLAR

1. Öğrencilerimiz, okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dahil) okul dışına çıkamaz, okula yemek getirtemez veya satıcı çağıramazlar. Okul önüne sivil şahısları getiren ve onların olay çıkarmasına ortam hazırlayan öğrencinin derhal okulla ilişkisi kesilir. Sorumlu öğrenci hakkında idari ve adli işlem yapılır.
2. Okul saatlerinde öğrencimizin okuldan ayrılabilmesi için velisinden imzalı izin dilekçesi getirmiş olması veya velisinin bizzat okula gelmiş olması gerekir. Mazereti okul idaresi tarafından uygun görüldüğü takdirde öğrenciye izin verilir. Okuldan ayrılacak olan öğrenciler sırasıyla,
– Müdür yardımcısından iki nüsha izin kağıdı alırlar,
– Bir nüshasını sınıf defterinin içine koyarlar
– İkinci nüshasını gerektiğinde görevli öğretmene göstermek ve kapı güvenlik görevlisine vermek üzere yanında bulundurarak okuldan ayrılırlar.
3. Okula yanıcı, kesici , patlayıcı vb. aletler getirmek veya bu tür aletleri yanında bulundurmak suç ve  yasaktır.
4. Okula yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ile bu niteliklere sahip CD, disket vb araçlar getirmek veya bunları yanında bulundurmak yasaktır.
5. Okul panolarına asılacak her türlü materyal, duyuru, ilan vb. gibi yayınlar Okul Müdürlüğü tarafından imzalanıp mühürlenmiş olmalıdır. Hiçbir öğrenci, yönetimin onaylamadığı bir yazıyı yada afişi panolara asamaz.
6. Okul tarafından düzenlenmemiş hiçbir etkinliğin Okul Müdürünün izni olmadan okulda reklamı yapılamaz ve biletleri satılamaz.
7. Öğrenciler raporlu bulundukları günlerde okula gelemez ve sınavlara giremezler.
8. Okul Öğrenci Meclisi seçimi ve Meclisin tüm etkinlikleri yönetmeliklere ve Okul Müdürlüğünce belirlenmiş kurallara uygun olarak yürütülür.
9. Okulda, kantinde, kafeteryada, okul bahçesinde/çevresinde sigara kesinlikle içilemez.
10. Öğrenciler rehberlik servisine gitmek için genellikle teneffüsleri ve rehberlik saatlerini kullanırlar. Zorunlu durumlarda, ders saatleri içinde rehberlik servisine gidebilmek için sırasıyla,
– Rehberlik servisinden randevu ve izin kağıdı alır,
– İzin kağıdını ders öğretmenine imzalatarak onayını alır,
– İzin kağıdını müdür yardımcısına imzalatır,
– İzin kağıdını öğretmenine teslim eder ve rehberlik servisine gider.

YENİ!! 2013-2014 Okul Kuralları ve Faydaları, Okulda Uyulması Gereken Kurallar Kısaca Özet İçin TIKLAYINIZ!!!

SERVİS ARAÇLARININ KULLANIMIYLA İLGİLİ KURALLAR

Okula gelmek için okul servislerini kullanan öğrencilerimiz:
1. Servis aracını bekletmezler. “Servis bekletilmez servis beklenir” ilkesine uyulur.
2. Araç içinde sürücünün dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmazlar, konuşmalar yapmazlar.
3. Araç içinde ayakta durmazlar, araç kapılarını açmazlar ve pencerelerden dışarı sarkmazlar.
4. Ulaşım sırasında küfür ve argo içeren sözler kullanmazlar. Davranışlarında genel görgü kurallarına uyarlar.
5. Ulaşımlarını kayıtlı oldukları servisle yaparlar. Velilerinin ve okul idaresinin bilgisi dışında farklı servis kullanmazlar.
6. Kayıtlı oldukları servis dışında bir servisle ulaşım yapmak isteyen öğrencilerin konuyla ilgili veli dilekçelerini okul müdürlüğüne onaylatmaları zorunludur.

KILIK KIYAFET KURALLARI

1. Öğrenciler yönetimce belirlenmiş okul kıyafetini giymek zorundadırlar.
a) Öğrenciler ( spor kıyafeti giyilmesi gereken durumlar hariç) günün her saatinde ve okulun her yerinde kravat takmak zorundadırlar.
b) Kız öğrencilerin gömlekleri dar ve içlerini gösterecek kadar ince olamaz.
c) Erkek öğrenciler gerekliyse her sabah sakal traşı olmak zorundadırlar. Aşırı jöleye izin verilmez. Gömlekler asla dışarıda dolaşılmaz.
d) Kolye, yüzük, küpe, bilezik vb aksesuar takamazlar.
e) Okul ve sınıf içerisinde kaşkol ile dolaşmak,sınıfta manto,kaban vs. bir sokak giysisi ile oturmak yasaktır.
f) Kız öğrenciler makyaj yapamaz saçlarını boyatamaz ve oje kullanamazlar. Renkli lens takamazlar.
2. Spor kıyafeti ancak beden eğitimi derslerinde ve spor karşılaşmalarında giyilir.
a) Öğrenciler beden eğitimi derslerine spor kıyafeti ile katılırlar.
b) Beden eğitimi derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde spor kıyafeti spor salonunda çıkarılır, dersliklere okul kıyafeti ile gelinir.

UYGULAMA DERSLİKLERİNDE (FİZİK-KİMYA DENEYLERİ) UYULMASI GEREKEN KURALLAR


Öğrencilerimiz, okulun tüm alanlarını eğitim gördüğü okulun felsefesine ve amacına uygun biçimde kullanmakla yükümlüdürler. Bunun için öğrenciler :
1. Uygulama bölümündeki araç, gereç ve malzemeye zarar verecek davranışlarda bulunmazlar.
2. Elektrik panolarıyla ilgili herhangi bir işlem yapmazlar.
3. Çalışma alanlarını düzenli ve temiz bırakırlar.
4. Öğretmenin onayını almadan uygulama eğitimine başlamazlar.

Okulda uyum ve okulda uyulması gereken kurallar

Okulda uyum ve okulda uyulması gereken kurallar
Genel anlamda disiplin kavramı, bir amaçla bir araya gelmiş insan grubunun düzen içinde yaşamasını sağlamak için seçilip konulmuş kuralları, hükümleri ve bunlara uyulması için alınan önlemleri ifade eder(Sarıtaş, 2000) Disiplin denilince daha çok sıkı / katı kurallara dayalı düzen anlaşılmakta ve akla ceza gelmektedir Oysa disiplin, sadece ceza vermekten ibaret bir iş olmayıp; olumsuz davranışların ortaya çıkmasını önlemek için tutarlı ve kararlı davranışlarda bulunmaktır(Erdoğan, 2001) Kısaca disiplin, yapılan işlerin belli bir düzen içerisinde yürütülmesidirOkulda ve sınıfta disiplinden, daha çok öğrenci davranışlarının eğitimciler tarafından kontrol edilmesi anlaşılır Oysa öğrenciler, bir başkası tarafından kontrol edilmek yerine, kendi davranışlarını kontrol etmeyi öğrenirlerse disiplin, zaman içinde öğrenilebilecek ve içselleştirilebilecek bir alışkanlığa dönüşür Öğrencilere kendi kendilerini kontrol etme, kendi davranışlarını denetleme ve kendilerini yönetme becerisi kazandırıldığında, öğretmenler zamanlarının çoğunu eğitim ve öğretime harcayabilirler Okul ve sınıf disiplininin en önemli parçası, eğitimcilerin kendi disiplin anlayış ve uygulamalarıdır Öğretmenler ve yöneticiler, öğrencilerinde görmek istedikleri davranışları, önce kendileri göstererek onlar için iyi bir rol modeli oluşturmalıdırOkulun önemli işlevlerinden biri, öğrencinin kişilik gelişimini sağlamaktır Bu durumda öğretmenin görevi, öğrencilerin sağlıklı seçimler ve tercihler yapmalarına yardım etmektir Yani her öğrenciye, gerçekleştirmek istediği eylemi seçme, sonuçlarına katlanma ve sorumluluk üstlenme fırsatının sağlanmasıdır Öğrencilerin her sorununa müdahale etmek yerine, kendi sorunlarını çözme konusunda destek verilirse, onların bağımsız iş görebilme ve yaratıcılık becerileri de geliştirilmiş olur Kendine güvenen öğretmen, öğrenciye ceza vermekten çok, ona kendi davranışlarının sonuçlarını kabullenmesini öğretir

Öğretmene düşen görev, daha öğretim yılının başında, okul ve sınıf kurallarını öğrencilerine açıklamaktır Hatta bu kurallar yazılı bir biçimde ilan edilerek öğrenci velilerine de gönderilebilir Sınıf içi kuralların bir kısmı, öğrenci katılımı ile belirlenebilir, daha sonra da bu kurallara tüm sınıf üyelerinin uyması beklenir

Öğretmenin ne türden ve ne ölçüde disiplin sağlayacağına karar vermeden önce, yeterli disipline sahip olup olmadığını gözden geçirerek, ne çeşit bir disiplin istediğini belirlemesi gerekir Bir öğretmen için doğru olan disiplin anlayışı, diğer birine ters gelebilir Örneğin, bir öğretmene göre, öğrenci kendisine soru sorulduğu zaman ayağa kalkarak cevaplamalıdır Başka bir öğretmene göre ise, önemli olan cevabın doğruluğudur Bir diğer öğretmene göre ise bu tür zorlamalar, öğrenci ile iyi ilişkiler kurmayı engellemektedir(Küçükahmet, 1998)

Disiplin, uyulması gereken kurallar listesinden çok, amaçlı etkinlikler, uygun çevre, birlikte çalışma, kendi kendini kontrol gibi kavramları içerir Amacını açık seçik olarak bilmeyen, etkinlik için uygun çevre bulamayan öğrencileri, yeterince başarılı olamadıklarında suçlamamak gerekir 20 kişilik bir sınıfta 50 kişinin ders dinlemeye zorlanması yada kalabalık bir laboratuarda öğrencilerden deneylerin sonuçlarını bulmalarının istenmesi disiplin sorunu yaratacaktır

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin bulunduğu çeşitli toplantılarda dile getirilen sorunlar içinde ilk sıralarda disiplin gelmekte; okulda ve sınıfta disiplin sağlamayı eğitimin bir aracı olarak değil, eğitimin amacı gibi algılayanlara rastlanmaktadırGözlemlerimize göre, disiplin sağlamak için önerilen yöntem ve teknikleri uygulamaktan çok, baskı yoluna gidilmektedir

A Okulda Disiplin

Okulda disiplin sağlamaya yardımcı belli başlı faktörler şunlardır(Küçükahmet, 1998):

1Uygun bir eğitim programı: Amaçlarına, yeteneklerine, isteklerine ve geçmiş bilgilerine uygun olarak hazırlanan bir eğitim programı öğrencinin ilgisini çekerek, işbirliği içinde olmasını sağlayacaktır

2 İyi bir rehberlik sistemi: Böyle bir sistem aracılığıyla sorunlar ortaya çıkmadan gerekli işlemler yapılabilecektir Sonuçta kendisinin ruh sağlığıyla da ilgilenildiğini bilen öğrenci, ilgililere yardımcı olma ve okul çalışmalarına katılma isteği duyacaktır

YENİ!! 2013-2014 Okul Kuralları ve Faydaları, Okulda Uyulması Gereken Kurallar Kısaca Özet İçin TIKLAYINIZ!!!

3 Etkin veli-okul ilişkisi: Veliler ve öğrenciler okulda en iyisinin ve doğrusunun yapıldığına inandıkları müddetçe okul çalışmalarına destek olmaktadırlar

4Okul binasının etkin kullanımı: Okul binaları ve görsel –işitsel araçların kullanım biçimi disipline yardımcı ya da engel olabilmektedir Örneğin, koridorları karanlık bir binada, ışık yakılmaması ciddi disiplin sorunlarına neden olabilir Aydınlık ve ferah koridorları olan bir okul binası, öğrenciyi rahatlatır Okulun badana renginden döşemesine kadar her şeyi, disipline uyumu kolaylaştırdığı gibi zorlaştırabilir

B Sınıfta Disiplin

Öğretmenin sınıf önünde duruşundan konuşmasının etkililiğine, ödevleri kontrol edişinden yazı tahtasını kullanma tarzına kadar pek çok husus sınıf yönetimini ve disiplinini etkilemektedir(Küçükahmet, 1998) Sınıfta disiplin problemi oluşturan istenmeyen davranışlar ve nedenlerine ilişkin olarak Tertemiz( 2000)’ in görüşleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Sorun Olan Davranışlar; 1- Sınıf içinde diğer öğrencileri rahatsız eden, sınıf etkinliklerini bozan, okulun ve öğretmenin beklenti ve kuralları ile ters düşen ya da sınıfta karışıklık yaratan geçici ilgisizlikler: Etrafa bakmak, ıslık çalmak, hayallere dalmak, sırayı dizleriyle kaldırmak gibi 2- Aşırı ders dışı davranışlar: Yüksek sesle konuşmak, kandırmak, aldatmak, kopya çekmek, birbirine not yollamak, dersle sürekli ilgilenmemek gibi 3- Öğretmenin dersi anlatmasını ve öğrencilerin çalışmalarını engelleyen durumlar: Sınıf kurallarına veya öğretmenin isteklerine uymamak, vurmak, sürekli gürültü yapmak, diğer öğrencilerle çatışmak, dikkat dağıtıcı sözler söylemek, fiziki saldırıda bulunmak, diğer öğrencilerin sınıf etkinliklerine katılmalarına engel olmak, sınıf malına zarar vermek vb davranışlardır

Disiplin sorunlarını çözmenin yolu, istenmeyen davranışların nedenlerini tanımaktan geçer İstenmeyen ve sorun olan davranışların nedenleri üç başlık altında toplanabilir:

1 Öğrencilerin kendilerinden kaynaklanan nedenler:

a) Kendilerini sevgisiz ya da yetersiz görmeleri,

b) Dikkati çekme ve karşı gelme isteği,

c) Başkalarının onları eleştirmeleri, küçük düşürmeleri, kaba davranmaları, alay etmeleri,

d) Bir grubun üyesi olma ihtiyaçları,

e) Öğretmenden, sınavlardan veya sınıfta konuşmaktan korkma,

f) Kendilerini tutsakmış gibi hissetmeleri,

g) Okuldaki çalışmaları sıkıcı bulmaları

2 Evden kaynaklanan nedenler:

a) Anne- baba arasındaki zayıf ilişkiler,

b) Anne-baba ve çocuk arasındaki zayıf ilişkiler,

c) Aile bireylerinin birinin ölümü,

d) Ayrılık, terk etme, boşanma,

e) Anne-babanın istenmeyen davranışları,

f) Kardeşler arasında rekabet ve düşmanlık

3 Öğretmenlerden kaynaklanan nedenler:

a) Derse zamanında başlamama,

b) Öğrencilere farklı davranma,

c) Ders araçlarını zamanında hazırlamama,

d) Uzun süre konuşma ya da film izletme,

e) Rutin işleri gereği gibi ele almama (Kalem açma, kağıt dağıtma vb),

f) Sürekli öğüt verme,

g) Dersi erken bitirme,

h) Özgüvensizlik, tükenmişlik, başarısızlık korkusu,

ı) Çocuklardan hoşlanmama ve özel sorunları (evlilik vb)

Disiplin Anlayışları
Son zamanlarda disiplin ve disiplinli sınıf anlayışımız değişmiştir Daha önceleri disiplinde temel ölçü sessizlikti “İğne düşse sesinin, sinek uçsa vızıltısının duyulduğu” sınıf disiplini yerini, sınıfın havasının eskiye göre daha az baskıcı olduğu bir anlayışa bırakmıştır Artık çağdaş eğitim anlayışı, dersin durumuna ve uygulanan yönteme göre, öğrencilerin derste alçak sesle birbirleriyle konuşmalarına, hatta sınıfta dolaşmalarına karşı daha hoş görülüdür

YENİ!! 2013-2014 Okul Kuralları ve Faydaları, Okulda Uyulması Gereken Kurallar Kısaca Özet İçin TIKLAYINIZ!!!

paylaş:

Yorum Yap