20 çeşit amino asitler nelerdir, aminoasit çeşitleri ve isimleri ders notları kısa konu anlatımı kısaca özet bilgi

ETİKETLER: amino asitlerin çeşitleri nelerdir, 20 çeşit amino asit nelerdir, 20 çeşit amino asitlerin isimleri nelerdir, amino asit isimleri, 20 çeşit amino asitlerin isimleri, 20 çeşit amino asit türleri, doğada 20 çeşit protein isimleri ve formülleri, doğada 20 çeşit proteinin adları ve formülleri, amino asitlerin formülleri ve isimleri, amino asitlerin çeşitliliğini sağlayan grup, amino asitlerin çeşitliliğini ayıran gruba, amino asitlerin çeşitliliğini ne grubu sağlar, amino asit çeşitliliğini grubu sağlar, aminoasitlerde çeşitliliği hangi grup sağlar

Amino Asitler Nelerdir?Amino Asit Sınıfları – Amino Asitler Hakkında Bilgiler

Tüm yaşayan hücrelerin esas unsuru proteinlerdir.Proteinlerhidroliz reaksiyonunda amino asitlere parçalanırlar ve organizmada da amino asitlerden sentezlenirler.Amino asitler iki karakteristik fonksiyonel grup içerirler: Amino(NH3)grubu ve karboksil(COOH) grubu.

Yandaki şekilde amino asitlerin genel formülü verilmiştir.Amino asitlerde a-karbonuna bağlı bir aminobir karboksil grubu ve bir H atomu vardır.Farklılığı sağlayan R(yan) grubu ise alifatik veya aromatik bir karbon iskeletidir.

Proteinler normal olarak 20 çeşit amino asitten oluş***ar.Bu amino asitler birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanırlar.Aşağıda amino asitlerin moleküler yapıları verilmiştir.

Amino Asitlerin Sınıflandırılmaları:

Amino asitler sahip oldukları yan(R) grupların özelliklerine göre sınıflandırılırlar.

1. Alifatik yan zincirliler:Glisinalaninvalinlösinizolösin.

2. İçinde hidroksilik grupları taşıyan yan zincirliler:Serintreonintirozin.

3. İçinde kükürt atomları taşıyan yan zincirliler:Sisteinmetionin.

4. İçinde asit grupları veya onların amidlerini taşıyan yan zincirliler:Aspartik asikasparajinglutamik asitglutamin.

5. İçinde bazik gruplar taşıyan yan zincirliler:Arjininlizinhistidin.

6. İçinde aromatik halkalar taşıyanlar:Histidinfenilalanintirozintriptofan.

7. İmino asitler:Prolin.

Amino Asitlere Uygulanabilen Ayırıcı Teknikler: Kromatografi:

Bütün kromatografik yöntemlerde moleküller bir stabil(duran) ve bir mobil(hareketli) faz arasında bölüşülür.Belli başlı kromatografi teknikleri şunlardır:

1. Kağıt Kromatografisi Eski ancak halen kullanılabilen bir tekniktir.)

2. İnce Tabaka Kromatografisi

3. İon Değiştirme Kromatografisi

Yüksek Voltaj Elektroforezi:

Doğru elektrik akım alanı içindeaminoasitlerinpolipeptidlerin ve diğer amfolitlerin ayırımlarının biyokimyada çok geniş uygulama alanı vardır.

20 çeşit aminoasit isimleri aminoasitlerin açık formülü aminoasitlerin açık formülleri glutamik asit tezleramino asitlerin açık formülleri aminoasit karakteristik grup 20 çeşit amino asit isimleri 20 aminoasidin isimleriamino asidin açık formülü 20 amino asidin açık formülleri amino asitlerin açık formulleri amino asitlerin açık molekül formülleri biyoloji amino asitin acık formülü 20 çeşit amino asit formulu 20 çesit amino asidin formülleri

paylaş:

Yorum Yap