1.Balkan Savaşının Sonuçları Nelerdir, Birinci Balkan Savaşı Sonuç

1.Balkan savaşının sonuçları nelerdir. Acaba birinci balkan savaşı nasıl sonuçlandı. Aşağıda 1.balkan savaşının sonuçları madde madde kısaca konu anlatımı olarak sunulmuştur.

I.Balkan Savaşı Sonuçları

 • Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki varlığı tamamen sona erdi.
 • Edirne ve Kırklareli Bulgaristan’a bırakıldı.
 • Gökçe Ada ve Bozca Ada hariç, Ege Adaları fiilen elden çıktı.
 • 28 Kasım 1912’de, Arnavutluk, bağımsızlığını ilan etti. Bu durum İslamcılık politikasını da olum-suz etkiledi. (Osmanlı Devleti’nden ayrılan son Balkan devleti Arnavutluktur.)
 • İttihat ve Terakki Partisi, 23 Ocak 1913’de düzenlediği Bab-ı Âli Baskını sonucunda hükümeti tam olarak ele geçirdi. (Bu partinin resmî iktidar dönemi başladı.)

Açıklama:İttihat ve Terakki Partisi 1889’da kuru-lan II. Meşrutiyetin ilanında etkili olan, 31 Mart Olayından itibaren yönetimde etkili olmaya başla-yan, II. Meşrutiyet Döneminde Türkçülüğü devle-tin siyasi düşüncesi haline getiren, Osmanlı Devletini I. Dünya Savaşına sokan bir partidir.

 • Mustafa Kemal’in ordunun siyasete girmemesi şeklindeki görüşünün doğruluğu ispatlandı.
 • Bulgaristan Ege Denizi’ne ulaşmıştır.
 • Balkan devletleri arasındaki anlaşmazlık sonu-cunda II. Balkan Savaşı çıkmıştır.
 • Balkanlar’dan Anadolu’ya göç başladı.
 • Mustafa Kemal siyaseti bırakmıştır.

Açıklamalar:

 • I. Balkan Savaşında İstanbul tehdit altına girmiştir.
 • Londra Antlaşması II. Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine yürürlükten kalkmıştır.
paylaş:

1 Yorum

Yorum Yap