1 mil kaç km dir? 1 kilometre kaç mil eder?

1 kilometre (km) = 0.6214 mil

ve

1 mil = 1.6093 kilo metre (km)

Yukar?da aç?k bir ?ekilde belirtildi?i gibi  bir kilometre tam olarak 0.6214 mile e?ittir. Di?er uzunluk birimleri aras?ndaki oranlar? da i?inize yarar diyerek a?a??ya yaz?yorum.

1 santimetre (cm) 10 mm 0.3937 inç
1 metre (m) 100 cm 1.0936 yarda
1 kilometre (km) 1000 m 0.6214 mil
1 inch (inç) – 2.5400 cm
1 foot (ayak) 12 inç 0.3048 m
1 yard (yarda) 3 feet (ayak) 0.9144 m
1 kara mili 1609 m –
1 deniz mili 1852m –

uyari.gif (510×53)

paylaş:

Yorum Yap