1 inç kaç cm dir? 1 cm (santimetre) kaç inç eder?

uzuluk-olcu-birimleri1.jpg (217×180)

1 inç = 2,54 cm

ve

1 cm = 0,393700787 inç

?nç (?ngilizce tekil: Inch, ço?ul: Inches), 2,54 cm uzunlu?undaki uzunluk ölçüsü birimidir. ?ngiliz birimleri, Emperyal birimler, Birle?ik Devletler geleneksel birimleri gibi farkl? sistemlerin bir parças?d?r. Uzunluk de?eri sistemdem sisteme de?i?ebilir. Alan hesaplamalar?nda inç kare, hacimhesaplamalar?nda ise inç küp ad?n? al?r.

Bir uzunluk ölçüsü olarak inç; ABD, Kanada ve ?ngiltere’de yayg?n olarak kullan?l?r. ABD ve ?ngiltere’de ki?ilerin boy uzunluklar? foot ve inç cinsinde ifade edilirken; Kanada’da sürücü ehliyeti gibi resmi belgelerde ki?ilerin boy uzunluklar? metrik ölçülerle gösterilir.Ço?u özelli?i yardayla ayn?d?r.

Yukar?da aç?k bir ?ekilde belirtildi?i gibi   bir inç 2.54 santi metreye (cm)  e?ittir. Di?er uzunluk birimleri aras?ndaki oranlar? da i?inize yarar diyerek a?a??ya yaz?yorum.

1 santimetre (cm) 10 mm 0.3937 inç
1 metre (m) 100 cm 1.0936 yarda
1 kilometre (km) 1000 m 0.6214 mil
1 inch (inç) – 2.5400 cm
1 foot (ayak) 12 inç 0.3048 m
1 yard (yarda) 3 feet (ayak) 0.9144 m
1 kara mili 1609 m –
1 deniz mili 1852m –

uyari.gif (510×53)


paylaş:

Yorum Yap